Strefy zagrożenia wybuchem

Systemy kontroli dostępu w strefach zagrożenia wybuchem | NOVET.EU

Strefy zagrożenia wybuchem występują na wielu obszarach, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna, przetwórcza i wydobywcza oraz w wielu obiektach przemysłowych, takich jak na przykład rafinerie, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, kopalnie, gazownie, a także na stacjach benzynowych czy składowiskach odpadów. W tego typu lokalizacjach nawet niewielka iskra czy tzw. łuk elektryczny może spowodować katastrofalną w skutkach eksplozję pyłów, cieczy, gazów lub ich oparów. Dlatego jedynym bezpiecznym rozwiązaniem pozostaje stosowanie urządzeń i rozwiązań zgodnych z dyrektywą ATEX.

Systemy kontroli dostępu, w których uwierzytelnienie oraz przesyłanie danych i energii odbywa się przy użyciu technologii indukcyjnej wyklucza konieczność stosowania okablowania oraz gwarantuje brak wystąpienia iskrzenia czy potencjalnie niebezpiecznego wyładowania elektrycznego, które mogłoby doprowadzić do wybuchu. Warto mieć świadomość, że nowoczesne zarządzanie dostępem opiera się na rozwiązaniach chmurowych, które pozwalają administratorowi zdalnie zarządzać uprawnieniami oraz obserwować rejestr zdarzeń w czasie rzeczywistym. Same systemy projektowane są w oparciu o dogłębne analizy wymagań związanych ze specyfiką prowadzonej działalności przy uwzględnieniu obiektów oraz infrastruktury należącej do danego przedsiębiorstwa. Tworzy się je w taki sposób, aby w przyszłości możliwe było ich łatwe rozwijanie i rozbudowywanie o nowe funkcjonalności.

Na stronie
Kontrola dostępu w strefach zagrożenia wybuchem

Systemy kontroli dostępu w strefach zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem obejmują obiekty i przestrzenie, w których z racji nagromadzenia substancji palnych w postaci cieczy, gazów, pyłów, par i mgieł pojawia się ryzyko związane z wybuchem. Tego rodzaju strefy występują…
Czytaj więcej