Warunki zwrotów

W celu dokonania zwrotu towaru należy zapoznać się z poniższymi warunkami oraz pobrać, wypełnić i odesłać specjalny formularz "Zwrot towaru". Zwrotom nie podlegają produkty wykonane na specjalne zamówienie oraz produkty, które nie znajdują się w ciągłej sprzedaży.
 

 1. Każdy zwrot towaru musi być uzgodniony z firmą NOVET.
  Możliwość zwrotu towaru jest ograniczona do 30 dni od daty na fakturze.
  Nie przyjmujemy zwrotów produktów dostarczonych na specjalne zamówienie lub nie znajdujących się w ciągłej sprzedaży.

   
 2. Każdy zwrot produktów musi być wcześniej zgłoszony na formularzu: "Zwrot towaru" wraz z wykazem pozycji i podanym numerem faktury, której dotyczy zwrot.
  Każdy zwrot musi być zaakceptowany przez firmę NOVET poprzez nadanie unikalnego numeru zwrotu towaru.
  Zwroty towarów nie zaakceptowane przez firmę NOVET nie będą przyjmowane i będą odsyłane do nadawcy na jego koszt.

   
 3. Zaakceptowany zwrot towaru jest dostarczany do firmy NOVET na koszt zwracającego.
  Przesyłka musi zawierać w opisie nadany przez firmę NOVET unikalny numer zwrotu oraz kopię wypełnionego formularza: "Zwrot towaru".

   
 4. Zwracane produkty muszą nadawać się do natychmiastowej sprzedaży:
  - opakowanie produktu musi być nienaruszone i nie może być oznakowane przez nabywcę
  - produkt nie może być montowany i nie może nosić śladów użytkowania
  - produkt musi być kompletny

   
 5. Jeżeli w trakcie weryfikacji zwracanych produktów nie spełnione będą powyższe warunki zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu lub w szczególnych okolicznościach zwrot będzie przyjęty, ale z uwagi na konieczność doprowadzenia go do stanu nadającego się do sprzedaży zwracający zostanie obciążony kosztami w wysokości 15% wartości zwracanych produktów (bez VAT).
   
 6. Faktura korygująca będzie wystawiona po ostatecznej weryfikacji jakości i kompletności zwracanych produktów.
   
 7. Nieprzyjęty zwrot produktów będzie odesłany do nabywcy na jego koszt.

ZWROT TOWARU - FORMULARZ

Pobierz