System kontroli dostępu LSA

Dedykowany system kontroli dostepu

LSA (Locken Smart Access Sofware) to personalizowana kontrola dostępu dla infrastruktury rozproszonej, budowana w oparciu o specyfikację i wymagania klienta oraz dostosowana do rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Wysoka skalowalność systemu zapewnia szeroką elastyczność w zakresie projektowania instalacji. Początkowo system może obejmować kilka wejść lub drzwi. Następnie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i pojawianiem się nowych potrzeb, można go rozbudowywać wprowadzając kolejne funkcje i użytkowników, a także dodając nowe budynki, obiekty i pomieszczenia. Istnieje także możliwość dopasowania interfejsu aplikacji służącej do zarządzania dostępem do identyfikacji wizualnej wybranego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie dedykowanego systemu kontroli dostępu

System kontroli dostępu LSA (Locken Smart Access Sofware) znajduje zastosowanie głównie w instalacjach rozproszonych w obiektach użyteczności publicznej, biurach, centrach logistycznych, magazynach, obiektach infrastruktury krytycznej oraz budynkach znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem.

Urządzenia kontroli dostępu działające w oparciu o system LSA można zastosować w takich obiektach jak:

 • Bazy, koszary wojskowe i magazyny broni;
 • Posterunki i placówki straży granicznej;
 • Komisariaty i komendy policji;
 • Siedziby sądów i prokuratur;
 • Komendy straży pożarnej i remizy strażackie;
 • Stacje pogotowia ratunkowego i ambulatoria;
 • Szpitale, kliniki, laboratoria, przychodnie, ośrodki zdrowia;
 • Zakłady karne, areszty śledcze i inne obiekty penitencjarne;
 • Lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, porty rzeczne i morskie;
 • Autostrady, drogi ekspresowe, mosty, tunele, punkty obsługi podróżnych oraz inne obiekty infrastruktury transportowej;
 • Centra logistyczne i sieci magazynów;
 • Elektrownie, stacje transformatorowe (trafostacje), podstacje trakcyjne oraz inne obiekty infrastruktury energetycznej;
 • Stacje pomp, ujęcia wód, oczyszczalnie ścieków oraz inne obiekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Infrastruktura telekomunikacyjna i centra danych;
 • Banki, giełdy, mennice, skarbce i sieci bankomatów;
 • Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe;
 • Urzędy państwowe;
 • Infrastruktura krytyczna;
 • Obiekty przemysłowe;
 • Centra kongresowe i konferencyjne, kompleksy targowe oraz hale wystawowe;
 • Hale sportowe, stadiony oraz inne obiekty sportowe i rekreacyjne (parki wodne, parki rozrywki);
 • Strefy zagrożenia wybuchem w tym między innymi: platformy wiertnicze, rafinerie, kopalnie, gazownie, stacje paliw, bazy paliwowe, gazoporty, naftoporty, cementownie, silosy zbożowe, zakłady przetwórstwa drzewnego, zakłady chemiczne i petrochemiczne oraz składowiska niebezpiecznych odpadów.

Jak działa oprogramowanie umożliwiające zarządzanie pracą systemu?

Oprogramowanie służące do zarządzania pracą systemu kontroli dostepu LSA jest dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Posiada intuicyjny w obsłudze oraz wygodny w użytkowaniu interfejs, umożliwiając łatwe zarządzanie z dowolnego miejsca na świecie każdym, nawet najdalej położonym obiektem, pozbawionym stałego personelu. Jedyny warunek to posiadanie komputera, laptopa lub smartfona z zainstalowaną aplikacją oraz dostępem do internetu. Praca z systemem LSA nie wymaga od administratora posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej, ani wcześniejszego doświadczenia w obsłudze systemów kontroli dostępu.

Administrator posiada całodobowy dostęp do historii zdarzeń w każdym punkcie dostępu, na którym zamontowana została wkładka mechatroniczna F9000 lub kłódka F9000. Rejestr zdarzeń obejmuje zarówno udane próby otwarcia drzwi, jak i odmowy udzielenia dostępu wraz z podaniem przyczyny. W oparciu o zgromadzone w nim dane można stworzyć raport i zapisać go w pliku CSV, a następnie otworzyć w aplikacji Microsoft Excel w celu wygodnego przeanalizowania poszczególnych zdarzeń. Rejestr zdarzeń może być pobrany zdalnie z każdego urządzenia działającego w systemie, nawet jeśli zostało ono zainstalowane w obiekcie położonym w bardzo dużej odległości od siedziby głównej danego przedsiębiorstwa.

W oprogramowaniu służącym do zarządzania pracą systemu, możliwe jest skorzystanie z map Google czy planów budynków oraz interaktywnych znaczników. Wówczas podgląd historii zdarzeń ma miejsce po kliknięciu w dany punkt dostępu. Architektura i filozofia działania systemu sprawia, że znakomicie sprawdza się on w instalacjach rozproszonych, obejmujących nie tylko różne rodzaje budynków i obiektów, ale także stacje przekaźnikowe, skrzynki, kontenery itp.

Jakie urządzenia są stosowane w systemie kontroli dostępu LSA?

System kontroli dostępu LSA opiera się na wkładkach, kłódkach i kluczach mechatronicznych F9000, które łączą zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wkładki mechatroniczne F9000 posiadają sześć stalowych kołków, zabezpieczenie przed wyłamaniem oraz zabierak 30° (DIN). Ich obudowa charakteryzuje się odpornością mechaniczną w klasie IK08 oraz posiada stopień ochrony IP69. Przekłada się to na bardzo wysoką wytrzymałość oraz umożliwia zastosowanie wkładek wszędzie tam, gdzie są one narażone na szczególnie niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz w budynkach i pomieszczeniach, w których występuje bardzo duża wilgotność powietrza.

Brak baterii i konieczności doprowadzenia zasilania do wkładek i kłódek mechatronicznych F9000 nie tylko ułatwia i przyspiesza ich montaż, ale również sprawia, że mogą być one stosowane w obiektach, położonych na uboczu, w szczerym polu z dala od jakiejkolwiek infrastruktury energetycznej. Co więcej zarówno wkładki, jak i kłódki F9000 zostały przebadane zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy ATEX. Brak ryzyka pojawienia się iskry w momencie kontaktu wkładki czy kłódki z kluczem F9000 sprawia, że tego rodzaju urządzenia stanowią idealne rozwiązanie w strefach zagrożenia wybuchem oraz w obiektach infrastruktury technicznej.

Zarówno wkładki F9000, jak i kłódki F9000 współpracują z kluczami w oparciu o technologię indukcyjną. Oznacza to, że po umieszczeniu klucza we wkładce lub kłódce, nie tylko przesyła on do niej informacje, ale także dostarcza zasilanie. Wymiana danych pomiędzy wkładką lub kłódką, a kluczem trwa krócej niż 80 milisekund, dzięki czemu jest praktycznie nieodczuwalna przez użytkowników systemu, a podczas otwierania drzwi nie występują zauważalne opóźnienia. Warto zauważyć, że wszystkie informacje przesyłane pomiędzy kluczem, a urządzeniem końcowym są szyfrowane przy wykorzystaniu algorytmu AES-128. Dlatego też niemożliwe jest ich przechwycenie czy odczytanie przez osobę postronną poprzez atak kryptograficzny realizowany metodami „brute force” czy „man in the middle”.

Dlaczego warto wdrożyć system kontroli dostępu LSA?

W systemie LSA stosowane są bezpieczne, wytrzymałe i wygodne w obsłudze urządzenia kontroli dostępu, ale kodowane są wyłącznie klucze mechatroniczne F9000, pełniące funkcję poświadczeń. Elastyczność w zarządzaniu uprawnieniami kluczy sprawia, że administrator ma możliwość zdalnego dodawania, unieważniania oraz modyfikowania praw dostępu w dowolnie wybranym czasie. W praktyce oznacza to, że użytkownicy nie muszą udawać się do centrali czy oddziału przedsiębiorstwa za każdym razem, gdy wizytują dany obiekt w terenie. Nie muszą także wozić ze sobą pęku kluczy, gdyż jeden klucz mechatroniczny umożliwia im otwieranie wielu wkładek i kłódek.

Technicy i pracownicy terenowi będąc w trasie mogą zdalnie odebrać uprawnienia, aby uzyskać dostęp do obiektu, w którym nagle pojawiła się usterka lub wystąpiła awaria. Jeśli którykolwiek użytkownik zachoruje czy uda się na urlop, nie musi zwracać klucza do centrali, gdyż administrator zdalnie zawiesi ważność uprawnień. Nawet w przypadku, gdy klucz mechatroniczny zostanie skradziony lub zgubiony, nie ma konieczności wymiany jakiejkolwiek wkładki czy kłódki. Wystarczy jedynie unieważnienie przyznanych wcześniej praw dostępu. Warto także mieć na uwadze, że nawet w przypadku braku jakichkolwiek działań administratora, uprawnienia wygasają automatycznie po upływie określonej w momencie ich przyznawania daty ważności.

Stosowanie systemu kontroli dostępu ułatwia prowadzenie ewidencji czasu pracy osób, zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Rejestrowanie godzin wejść i wyjść z danego budynku oraz monitorowanie wyjść w celach służbowych oraz prywatnych może być również przydatne przy tworzeniu listy płac. Dotyczy to nie tylko głównego budynku, w którym znajduje się siedziba firmy, ale także jej oddziałów rozproszonych na obszarze danego regionu czy kraju. Dane z urządzeń kontroli dostępu ułatwiają także rozliczanie czasu pracy serwisantów i podwykonawców, współpracujących z daną firmą lub wykonujących na jej rzecz różne usługi.

Brak konieczności wymieniania kluczy w przypadku ich zgubienia czy częstego wymieniania wkładek ze względu na ryzyko potencjalnych manipulacji, może przynieść wymierne korzyści finansowe. Ponadto z racji wysokiego poziomu zabezpieczeń oferowanego przez urządzenia kontroli dostępu, nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników ochrony, kontrolujących osoby wchodzące do danego budynku, obiektu czy pomieszczenia. Zastosowanie elektronicznych systemów kontroli dostępu, takich jak LSA pozwala również skutecznie chronić pomieszczenia, w których przechowywane są wrażliwe dane firmowe czy osobowe.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zintegrowania systemu kontroli dostępu z innymi systemami, działającymi na terenie danego obiektu, na przykład z systemem ochrony przeciwpożarowej. Wówczas w przypadku wystąpienia zagrożenia lub jakichkolwiek nieprawidłowości, możliwe jest automatyczne przesyłanie zgłoszenia bezpośrednio do centrum zarządzania kryzysowego.   

Kto korzysta na co dzień z systemu kontroli dostępu LSA?

Z racji swojej użyteczności, bezpieczeństwa i wygodnej obsługi, system kontroli dostępu LSA jest stosowany w wielu dużych przedsiębiorstwach na terenie całej Europy, takich jak: Veolia, Enedis, Scottish Power Energy Networks, Renvico, Migros, G4S, Bayer, Vodafone, Dstelecom, UK Power Networks czy Gas Natural Fenosa. Ponadto system LSA sprawdził się na lotniskach Palma de Mallorca i Toulouse Blagnac oraz w centrum targowo-konferencyjnym Convention Centre w Dublinie, centrum targowo-wystawienniczym Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot i na prestiżowym uniwersytecie Lincoln’s Inn w Londynie. Kolejnym interesującym obiektem, w którym zainstalowano ten system jest słynny kompleks sportowy Le Mans obejmujący tor wyścigowy, muzeum, restauracje, sklepy, centrum medyczne i stanowiska pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo podczas zawodów. Na terenie Francji system LSA wdrożony został również w położonym nieopodal Paryża popularnym parku rozrywki Parc Asterix.  

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w Twoim przedsiębiorstwie, obiektach przemysłowych, infrastrukturze rozproszonej, obiektach infrastruktury krytycznej, budynkach administracji rządowej itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu