Warunki sprzedaży i dostaw

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym, skorzystaj z listy naszych punktów partnerskich.

Warunki sprzedaży i dostaw określają zasady współpracy z odbiorcami firmy NOVET. 
Dodatkowe uzgodnienia są ważne tylko w sytuacji ich pisemnego potwierdzenia przez obie strony.

 

CENY

 1. Informacje cenowe prezentowane na platformie dla klientów niezalogowanych są wyrażone w PLN, zawierają VAT i nie zawierają kosztów transportu na terenie Polski.
 2. Informacje cenowe podane są za 1 sztukę, 1 komplet lub za 1 metr.
 3. Prezentowane informacje cenowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

PŁATNOŚCI

 1. Podstawowym terminem płatności jest zapłata w dniu sprzedaży.
 2. W przypadku odroczonego terminu płatności wymagane jest dostarczenie do firmy NOVET następujących dokumentów:
  potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej
  potwierdzenie nadania numeru NIP
  potwierdzenie nadania numeru REGON
 3. Za zapłatę rozumiemy datę wpływu środków na nasze konto.

W przypadku nieterminowego regulowania należności zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży wierzytelności lub prowadzenia windykacji przez inną firmę, wraz z właściwymi odsetkami.
Uchybienia w terminowym regulowaniu należności mogą również skutkować wstrzymaniem realizacji bieżących zamówień.

TERMINY DOSTAW

 1. Firma NOVET dostarcza towary z aktualnych stanów magazynowych w ciągu pięciu dni roboczych.
  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z magazynu podajemy termin dostawy po uzgodnieniu terminu z właściwym poddostawcą.
  Termin ten wymaga pisemnego potwierdzenia przez odbiorcę.
 2. Terminy dostaw określone w ofertach handlowych są wiążące pod warunkiem spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków określonych w danej ofercie.
 3. Terminy dostaw mogą ulec zmianie na skutek przyczyn niezależnych od firmy NOVET, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

WARUNKI DOSTAW

 1. W przypadku braku instrukcji dotyczących wysyłki towaru, firma NOVET dołoży wszelkich starań, aby wysyłka odbyła się w sposób najkorzystniejszy dla Kupującego.
 2. W przypadku zamówień, których wartość przekracza określoną indywidualnie kwotę, firma NOVET ponosi koszty związane z dostawą zamówienia i decyduje o sposobie dostawy i wyborze przewoźnika.
 3. Zastrzegamy prawo do dostaw częściowych po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Kupującym.
 4. Ze względu na ciągłe poszerzanie i rozwój oferty zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
 5. Poszczególne partie towaru, np. klamki w wykończeniach AN i OB, z uwagi na technologię produkcji (wykończenie) mogą różnić się odcieniem.
 6. Zamówienia na towary spoza oferty standardowej muszą mieć formę pisemną oraz są każdorazowo pisemnie potwierdzane przez firmę NOVET.

Minimalną ilość stanowi najmniejsze opakowanie zbiorcze.