Warunki sprzedaży i dostaw

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym, skorzystaj z listy naszych punktów partnerskich.

Warunki sprzedaży i dostaw określają zasady współpracy z odbiorcami firmy NOVET. 
Dodatkowe uzgodnienia są ważne tylko w sytuacji ich pisemnego potwierdzenia przez obie strony.

 

CENY

 1. Ceny katalogowe zawarte w cenniku są wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu na terenie Polski. 
 2. Ceny katalogowe podane są za 1 sztukę, 1 komplet lub za 1 metr. 
 3. Firma NOVET zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 
 4. Aktualny cennik katalogowy anuluje wszystkie poprzednie. 
 5. Oferta cenowa specjalna jest ważna pod warunkiem jej pisemnego potwierdzenia lub poprzez powołanie się na nią przy składaniu zamówienia.

PŁATNOŚCI

 1. Podstawowym terminem płatności jest zapłata w dniu sprzedaży. 
 2. W przypadku odroczonego terminu płatności wymagane jest dostarczenie do firmy NOVET następujących dokumentów: 
  - potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej;
  - potwierdzenie nadania numeru NIP; 
  - potwierdzenie nadania numeru REGON. 
 3. Za zapłatę rozumiemy datę wpływu środków na nasze konto.
 4. W przypadku nieterminowego regulowania należności zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży wierzytelności lub prowadzenia windykacji  przez inną firmę, wraz z właściwymi odsetkami. Uchybienia w terminowym regulowaniu należności mogą również skutkować wstrzymaniem realizacji bieżących zamówień. 

TERMINY DOSTAW

 1. Firma NOVET dostarcza towary z aktualnych stanów magazynowych w ciągu pięciu dni roboczych. 
  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z magazynu, podajemy termin dostawy po uzgodnieniu terminu z właściwym dostawcą. Termin ten wymaga pisemnego zaakceptowania przez odbiorcę.
 2. Ceny oraz terminy dostaw określone w ofertach handlowych są wiążące, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków określonych w danej ofercie oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków oferty. 
 3. Terminy dostaw mogą ulec zmianie na skutek przyczyn niezależnych od firmy NOVET, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

WARUNKI DOSTAW

 1. W przypadku braku instrukcji dotyczących wysyłki towaru, firma NOVET dołoży wszelkich starań, aby wysyłka odbyła się w sposób najkorzystniejszy dla Kupującego. 
 2. W przypadku zamówień, których wartość przekracza określoną indywidualnie kwotę, firma NOVET ponosi koszty związane z dostawą zamówienia oraz decyduje o sposobie dostawy i wyborze przewoźnika.
 3. Zastrzegamy prawo do dostaw częściowych po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Kupującym. 
 4. Zastrzegamy prawo do zmian parametrów technicznych oraz do częściowego lub całkowitego zaprzestania sprzedaży produktów bez uprzedniego powiadomienia. 
 5. Zamówienia na towary posiadające na platformie B2B status „Na zamówienie” muszą mieć formę pisemną oraz są każdorazowo pisemnie potwierdzane przez firmę NOVET. Minimalną ilość takiego zamówienia stanowi najmniejsze opakowanie zbiorcze. Zastrzegamy sobie również prawo do proponowania przedpłaty lub innego dodatkowego zabezpieczenia.

ZWROT TOWARU

 1. Firma NOVET, w uzasadnionym przypadku i po wcześniejszym z nią uzgodnieniu, może przyjąć zwrot towaru. Zastrzegamy prawo do wystawienia faktury rekompensującej koszty z tym związane.
 2. Aby zwrócić towar, należy wypełnić odpowiedni formularz. Po jego zaakceptowaniu przez firmę NOVET, zostaje nadany unikatowy numer  zwrotu, którym musi być oznaczona przesyłka. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 3. Zwracane towary muszą spełniać określone warunki:
  - opakowanie nie może być naruszone oraz nie może posiadać żadnych oznaczeń nadanych przez Klienta;
  - produkt musi być kompletny; 
  - produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz nie może nosić śladów montażu. 

REKLAMACJE ILOŚCIOWO - ASORTYMENTOWE

 1. Reklamacje ilościowo-asortymentowe należy zgłaszać w ciągu pięciu dni od momentu otrzymania towaru przez Kupującego. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, reklamacja musi mieć formę pisemną.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wypełnić protokół uszkodzenia towaru dostępny u przewoźnika, jako warunek konieczny do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Firma NOVET prześle uzupełnienie zamówienia lub nowy towar niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Faktura korygująca zostanie wystawiona  po otrzymaniu zwrotu towaru.