Kontrola dostępu (Access Control) - czym jest i jak działa?

Systemy kontroli dostępu i kontrola dostępu | NOVET.EU

Kontrola dostępu (Access Control) obejmuje urządzenia umożliwiające zarządzanie pracą drzwi, bram i szlabanów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy użyciu karty RFID, kodu PIN, odcisku palców czy za pomocą dedykowanej aplikacji zainstalowanej na smartwatchu / smartfonie.  Nowoczesne systemy kontroli dostępu stosowane są w obiektach zaliczanych do infrastruktury społecznej, technicznej, transportowej, magazynowej i krytycznej, a także w inteligentnych domach (smart home) oraz w inteligentnych biurach (smart office).

Czym jest system kontroli dostępu? 

Kontrola dostępu (Access Control) to metoda zarządzania drzwiami w budynku, na obiekcie lub w sieci obiektów poprzez zastosowanie specjalistycznego oprogramowania oraz poświadczeń służących do uwierzytelniania.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu administrator może zdalnie zarządzać dostępem w obiektach rozproszonych na dużym terenie, przebywając w dowolnym miejscu na świecie, a jedynym warunkiem jest dysponowanie komputerem posiadającym stałe połączenie z siecią internetową.

Uprawnienia administratora umożliwiają mu przyznawanie, modyfikowanie, unieważnianie oraz anulowanie praw dostępu poszczególnych użytkowników zależnie od potrzeb oraz preferencji.

Oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń kontroli dostępu jest stale rozwijane o nowe opcje i funkcjonalności. Warto podkreślić, że w systemach dedykowanych istnieje możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji odpowiadającej potrzebom klienta. Pozwala to dopasować dany system do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa.

Kontrola dostępu drzwi - Czytnik Stylos Smart

W jaki sposób działa kontrola dostępu? 

 

Urządzenia działające w ramach określonego elektronicznego systemu kontroli dostępu umożliwiają sterowanie pracą bramek sensorycznych, przegród, szlabanów i barierek czy blokad bezpieczeństwa, które można otworzyć stosując metody uwierzytelniania tożsamości za pomocą takich poświadczeń jak: karty zbliżeniowe RFID, kody PIN, odciski palców czy dedykowana aplikacja na smartfona / smartwatcha.

Monitoring i rejestr zdarzeń na obiekcie

W przypadku przyznania dostępu dana osoba uzyskuje możliwość wejścia na teren budynku, do określonego pomieszczenia lub strefy. Zastosowana technologia może również dostarczać dane umożliwiające monitorowanie sytuacji na danym obiekcie, a także w określonym budynku, a nawet pomieszczeniu.

Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w rejestrze zdarzeń, administrator może w każdej chwili sprawdzić który użytkownik i o jakiej godzinie uzyskał dostęp do danych drzwi oraz które osoby i z jakiego powodu spotkały się z odmową dostępu.

Korzyści z zastosowania systemu kontroli dostępu

System kontroli dostępu służy nie tylko administratorom i osobom zarządzającym obiektem, ale pozwala także zwiększyć poziom bezpieczeństwa samych pracowników oraz pomaga chronić mienie należące do firmy i znajdujące się na terenie danej nieruchomości czy w określonym budynku. Systemy kontroli dostępu zapewniają:

 • Łatwiejszy dostęp dla pracowników

System kontroli dostępu pozwala na pełną kontrolę tego, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych obszarów oraz stref. Po udzieleniu autoryzacji pracownik może uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń i stref, niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Korzystając z karty dostępu, wprowadzając kod PIN, używając smartfona, czy też inteligentnego zegarka typu smartwatch, pracownik może z łatwością otwierać drzwi, bramy i szlabany uzyskując dostęp do wyznaczonych stref.

 • Brak konieczności korzystania z mechanicznych kluczy

Korzystanie z tradycyjnych mechanicznych kluczy wiąże się z określonymi problemami i ograniczeniami. Z racji konieczności posiadania wielu kluczy do różnych pomieszczeń może dojść do pomyłek i nieporozumień przy ich wydawaniu. Elektroniczny system kontroli dostępu nie tylko ułatwia przyznawanie dostępu do poszczególnych stref i obszarów, ale wyklucza również konieczność wymiany zamków w przypadku zgubienia lub kradzieży kluczy. Co równie ważne przyznane danemu użytkownikowi uprawnienia można w każdej chwili unieważnić, jeśli pracownik odejdzie i nie odda kluczy lub zostaną one zgubione czy skradzione. Elektroniczna kontrola dostępu pozwala w łatwy sposób rozwiązać te problemy.

Kontrola dostępu - system kontroli dostępu

 

Klucz F9000 - kontrola dostępu ISEO
 • Oszczędność pieniędzy

Zastosowanie elektronicznego systemu kontroli dostępu pozwala zaoszczędzić środki przeznaczane na zatrudnianie pracowników ochrony. Stosując kontrolę dostępu nie potrzebujesz już ochroniarza kontrolującego osoby wchodzące do budynku, ponieważ zastosowane urządzenia umożliwiają szczegółową oraz bezpieczną weryfikację tożsamości każdej osoby.

Rozwiązania kontroli dostępu można również zintegrować z popularnymi systemami automatyki umożliwiającymi kompleksowe zarządzanie inteligentnym domem, sterowanie roletami, oświetleniem i ogrzewaniem. Oświetlenie można skonfigurować w taki sposób, aby lampy włączały się, gdy ludzie są w pokoju i wyłączały się, gdy ludzie wychodzą z danego pomieszczenia. Temperaturę można także regulować dostosowując ją do preferencji osób przebywających w danym budynku lub pomieszczeniu. 

 • Ochrona przed dostępem do wrażliwych danych

Wrażliwe dane osobowe, dokumenty medyczne, finansowe i inne dane klientów, są często przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie danej firmy. Systemy kontroli dostępu pomagają chronić dostęp do tych informacji, umożliwiając wejście do serwerowni i pomieszczeń IT jedynie wyznaczonym i zweryfikowanym osobom.

 • Możliwość monitorowania ruchu na obiekcie

System kontroli dostępu udostępnia administratorowi informacje, które pozwalają obserwować, kto i kiedy wchodzi i wychodzi z danego budynku czy pomieszczenia. Umożliwia to wygodne zarządzanie pracą personelu i sprawne reagowanie w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów, nadużyć czy nawet przestępstw. W przypadku zintegrowania danego rozwiązania z systemem ochrony przeciwpożarowej, możliwe jest automatyczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości bezpośrednio do centrum zarządzania kryzysowego.

 • Ewidencja czasu pracy

Drzwi z kontrolą dostępu umożliwiają prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie to wpływa korzystnie na dyscyplinę pracy, a także umożliwia zwiększenie jej efektywności. Rejestrowanie wejść do pracy i wyjść z pracy oraz monitorowanie wyjść służbowych i prywatnych może być przydatne przy tworzeniu listy płac. Wykorzystując rozwiązania kontroli dostępu możemy również monitorować spóźnienia i nieobecności w pracy poszczególnych osób.

Aplikacja LSA do zarządzania dostępem w obiektach rozproszonych
Kontrola dostępu drzwi - Klucz i wkładka F9000
 • Bezpieczna ewakuacja w nagłych wypadkach

Systemy kontroli dostępu mogą również zapewnić bezpieczeństwo w nagłych wypadkach. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy atak terrorystyczny, konieczne jest umożliwienie pracownikom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku. Inteligentne urządzenia stosowane w nowoczesnych systemach kontroli dostępu umożliwiają odblokowanie drzwi nawet po odcięciu zasilania, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie szybkiej i skutecznej akcji ewakuacyjnej.

 • Mniejsze ryzyko kradzieży

Możesz chronić swoje zasoby, sprzęt i dobra materialne stosując urządzenia kontroli dostępu. Ograniczając dostęp osobom trzecim możesz mieć pewność, że w danym budynku lub pomieszczeniu znajdują się tylko i wyłącznie zaufane osoby. Tego rodzaju działanie pozwala skutecznie ograniczać ryzyko kradzieży i utraty ważnych dokumentów.

 • Ochrona przed niepożądanymi gośćmi

Jedną z zalet zastosowania systemu kontroli dostępu jest możliwość zablokowania dostępu osobom niepowołanym i trzecim. Ze względu na to, że do otwarcia drzwi potrzebne są ważne poświadczenia, drzwi mogą otworzyć jedynie osoby posiadające ważne prawa dostępu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszyscy, którzy znajdują się w danym budynku, to osoby upoważnione do przebywania na jego terenie.

 • Elastyczne godziny pracy pracowników

W wielu przedsiębiorstwach pracownicy wykonują swoje obowiązki w różnych godzinach, np. w trybie zmianowym, weekendowym, czy też pracują w godzinach nadliczbowych. Nowoczesne rozwiązania kontroli dostępu umożliwiają wygodne zarządzanie ich dostępami i pracą.

Dzięki systemowi kontroli dostępu ​​mogą oni wejść do firmy w dowolnym momencie, nie czekając, aż ktoś otworzy im drzwi lub skorzystać z drzwi pracujących w trybie biurowym. Pozwala to zaoferować pracownikom elastyczne harmonogramy pracy, a dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możesz również zdalnie kontrolować wejścia i wyjścia bez konieczności fizycznej obecności na obiekcie.

Systemy kontroli dostępu - LSA, V364

Systemy kontroli dostępu - historia i teraźniejszość

System kontroli dostępu - NOVET

W przeszłości kontrolą dostępu zajmowali się specjalnie przeszkoleni pracownicy tacy jak portierzy, ochroniarze czy stewardzi, odpowiadający za zabezpieczanie określonych punktów dostępu. Identyfikowali oni osoby, które chciały wejść do budynku/lokalu, a następnie na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów decydowali, czy mogą one wejść na teren danego obiektu. Obecnie stosowane są znacznie wygodniejsze rozwiązania.

Mechaniczne systemy kontroli dostępu / systemy klucza

Systemy klucza umożliwiają kodowanie mechanicznych kluczy i nadawanie uprawnień ich użytkownikom, dzięki czemu możliwe jest otwieranie wszystkich drzwi w budynku za pomocą jednego klucza, przy jednoczesnym zarządzaniu dostępem do poszczególnych pomieszczeń. W systemach klucza do zabezpieczenia punktu dostępowego używane są wyłącznie urządzenia mechaniczne takie jak zamek / wkładka do drzwi czy kłódka.

Elektroniczne systemy kontroli dostępu

Elektroniczna kontrola dostępu obejmuje systemy, w których funkcję poświadczeń pełnią odpowiednio zaprogramowane klucze mechatroniczne, karty zbliżeniowe, opaski / breloki RFID, smartwatche i smartfony. Umożliwiają one sterowanie pracą zamków / wkładek elektronicznych, czytników uwierzytelniających itp. Zarządzający systemem administrator posiada wgląd w sytuację na poszczególnych drzwiach w czasie rzeczywistym, a dodatkowo posiada także dostęp do pełnej historii zdarzeń.

W jakich miejscach stosuje się systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu są stosowane takich obiektach jak:

 • inteligentne domy / biura (smart home / smart office)
 • hotele, pensjonaty, obiekty typu bed&breakfast, apartamenty na wynajem
 • sklepy, galerie i centra handlowe
 • przestrzenie wspólne (co-working / co-living)
 • centra konferencyjne i wystawiennicze
 • budynki firmowe, magazyny, obiekty logistyczne
 • obiekty infrastruktury krytycznej
 • szpitale, laboratoria i inne placówki medyczne
 • elektrownie i obiekty infrastruktury energetycznej
 • obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej i centra przetwarzania danych
 • banki i inne instytucje finansowe
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty infrastruktury transportowej: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP)
 • siedziby urzędów i obiekty administracji rządowej
 • hale sportowe i stadiony
 • obiekty oświatowe i muzea
 • strefy zagrożenia wybuchem
Systemy kontroli dostępu - obiekty

Jak wybrać odpowiedni system kontroli dostępu?

Kontrola dostępu - oprogramowanie Luckey

W celu określenia właściwego dla danego zastosowania systemu kontroli dostępu należy wziąć pod uwagę jego funkcjonalność, poziom bezpieczeństwa, możliwość obsługi określonej liczby i rodzajów użytkowników, wielkość i rodzaj obiektu/obiektów oraz oczywiście budżet.

Skalowalność systemu

Kolejny ważny aspektem jest skalowalność danego systemu i możliwość jego rozbudowywania o nowe obiekty oraz urządzenia. W przypadku systemu, który jest skalowalny, można rozpocząć pracę od małej instalacji pilotażowej, a następnie samodzielnie decydować o kolejnych etapach rozwoju. W ten sposób wraz z rozwojem przedsiębiorstwa można rozbudowywać dany system dodając do niego nowe funkcje, kolejnych użytkowników, obiekty oraz urządzenia. 

Kryteria wyboru systemu kontroli dostępu

Wybierając system kontroli dostępu warto przeanalizować poniższe zagadnienia i udzielić odpowiedzi na kluczowe pytania. Pomoże to w podjęciu ważnej strategicznej decyzji, jaką jest wybór systemu, który ma nam służyć przez wiele lat.

 • Czy dany system kontroli jest łatwy w obsłudze? - Czy interfejs oprogramowania do obsługi danego systemu jest przyjazny oraz intuicyjny w obsłudze? Czy użytkownicy będą potrzebować szkolenia, jak z niego korzystać?
   
 • Zdalna obsługa przez internet — Czy istnieje aplikacja na urządzenia mobilne dedykowana do obsługi danego systemu kontroli dostępu? Czy umożliwia ona administratorom zarządzanie pracą systemu i uprawnieniami użytkowników z dowolnego miejsca na świecie?
   
 • Możliwości integracji - Czy dany system kontroli dostępu zintegruje się z Twoją kartoteką lub systemem HR oraz stosowanymi przez Ciebie rozwiązaniami i sprzętem do monitoringu wideo?
   
 • Kompatybilność z urządzeniami — Czy dany system umożliwia zarządzanie pracą urządzeń różnych producentów, na przykład zamków do drzwi, przekaźników, czytników uwierzytelniających, kamer, czujników przeciwpożarowych itp., czy też wymaga zastosowania dedykowanego sprzętu?
Kontrola dostępu - system kontroli dostępu - infografika
System kontroli dostępu - poświadczenia
 • W jaki sposób użytkownicy uwierzytelniają uprawnienia? - Dostępna jest szeroka gama sposobów uwierzytelniania użytkowników. Począwszy od zbliżania karty, opaski, zegarka, smartfona czy klucza do czytnika RFID poprzez kody PIN wprowadzane z klawiatury, a skończywszy na najnowocześniejszych metodach identyfikacji biometrycznej, takich jak rozpoznawanie twarzy czy skanowanie odcisków palców. Zastanów się, jaki rodzaj uwierzytelniania sprawdzi się najlepiej w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności.
   
 • Możliwości raportowania - Jakie raporty możesz wygenerować korzystając z danego systemu? Czy są one łatwe do utworzenia i wygodne do przeanalizowania?
   
 • Czy dany system jest skalowalny? – Jak wygląda rozbudowywanie systemu o nowe obiekty i urządzenia? Jaką liczbą użytkowników i iloma urządzeniami można zarządzać za pomocą danego systemu?
   
 • Aktualizacje oprogramowania — W jaki sposób instalowane będą aktualizacje oprogramowania? Czy jest to proces automatyczny, czy wymaga zaangażowania personelu?

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytanie odnośnie systemów kontroli dostępu?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego aby dowiedzieć się więcej.

Nasi specjaliści udzielą zwrotnej informacji na wskazany przez Państwa kontakt mailowy lub telefoniczny, najszybciej jak to możliwe.

Drzwi z kontrolą dostępu