Kontrola dostępu na stacjach paliw

Zarządzanie dostępem na stacjach paliw

Stacje paliw i znajdujące się na ich obszarze dystrybutory oraz zbiorniki z paliwem stanowią obszary wysokiego zagrożenia wybuchem. Dlatego też w przypadku systemów kontroli dostępu stosowanych w tego rodzaju obiektach, konieczne jest zainstalowanie urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX, takich jak wkładki, kłódki i klucze mechatroniczne F9000. Współpracują one ze sobą przy wykorzystaniu technologii indukcyjnej. Oznacza to, że w trakcie komunikacji pomiędzy kluczem, a wkładką lub kłódką nie wytwarza się łuk elektryczny ani iskra w związku z czym nie pojawia się ryzyko wybuchu.

Zalety technologii indukcyjnej

Systemy kontroli dostępu opierające się na urządzeniach zgodnych z dyrektywą ATEX oferują różnorodne korzyści. Zastosowana w nich technologia indukcyjna zapewnia nie tylko przesyłanie informacji, ale także umożliwia dostarczanie zasilania do wkładki / kłódki bezpośrednio z klucza. Wyklucza to konieczność doprowadzania zasilania do wkładek oraz kłódek, umożliwiając ich szybki montaż w obiektach położonych w szczerym polu, z dala od linii energetycznych. Jednocześnie czas wymiany informacji pomiędzy wkładką / kłódką, a kluczem nie przekracza 80 milisekund co przekłada się na brak odczuwalnych opóźnień przy otwieraniu drzwi.

Wkładki i kłódki zabezpieczone mechaniczne i elektronicznie

Warto podkreślić, że wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 są dostępne w wariantach z pyłoszczelną i wodoszczelną obudową, co potwierdzają badania zgodności z klasą IP66 / IP67 / IP68 oraz IP69. W praktyce oznacza to, że mogą być stosowane w miejscach, w których występuje wysokie ryzyko niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak wysokie / niskie temperatury, opady deszczu / śniegu itp.

Wkładki i kłódki mechatroniczne F9000

Co więcej wkładki mechatroniczne charakteryzują się zabezpieczeniem kodu w klasie 6 i odpornością na atak w klasie 2 i posiadają zgodność z wymogami europejskiej normy EN 1303. Zostały także wyposażone w sześć stalowych kołków oraz w zabezpieczenie przed wyłamaniem. Z kolei kłódki spełniają wymogi normy EN 16864. Informacje przesyłane pomiędzy kluczami, a wkładkami i kłódkami są szyfrowane za pomocą 128-bitowego algorytmu AES. Dzięki temu wrażliwe dane są bezpieczne, gdyż nie ma możliwości ich przejęcia ani odczytania przez osoby trzecie w wyniku ataku kryptograficznego typu brute force czy man-in-the-middle.

Szeroki wachlarz zastosowań

Z racji posiadanych właściwości wkładki, kłódki i klucze mechatroniczne mogą być stosowanie nie tylko na stacjach paliw, ale także w innych rodzajach obiektów, w których występuje zagrożenie wybuchem, takich jak na przykład: kopalnie, rafinerie, bazy paliwowe, zakłady chemiczne i petrochemiczne, cementownie, gazownie, platformy wiertnicze oraz składowiska niebezpiecznych odpadów. O ile wkładki sprawdzają się najlepiej do zabezpieczenia drzwi, o tyle kłódki mogą być również stosowane do zabezpieczenia bram, furtek czy kontenerów. W rezultacie możliwe jest zabezpieczenie nie tylko budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń, ale także samego ogrodzenia posesji, co stanowi istotny atut w przypadku obiektów zajmujących rozległe obszary i obejmujących krytyczną infrastrukturę np. zbiorniki z paliwem, gazociągi, ropociągi itp.

System kontroli dostepu na stacji paliw

Architektura i filozofia działania systemu

Systemy kontroli dostępu stosowane w strefach zagrożenia wybuchem zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić administratorowi możliwość zdalnego dodawania, usuwania i modyfikowania uprawnień użytkowników bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań na kłódkach i wkładkach czy fizycznej obecności przy drzwiach. Co więcej administrator posiada wgląd w pełną historię zdarzeń na poszczególnych wejściach, bramkach oraz drzwiach. Użytkownicy korzystający ze smartfonów lub tabletów mogą uzyskiwać i walidować uprawnienia podczas wykonywania swoich obowiązków w terenie. Dzięki temu nie muszą każdorazowo wracać do biura czy prosić dyspozytora o wydanie kluczy, aby móc dokonać inspekcji lub wykonać drobną naprawę na obiekcie.

Zarzadzanie praca systemu kontroli dostepu

Rosnąca popularność elektronicznych systemów kontroli dostępu

Łatwość obsługi i szereg praktycznych funkcjonalności sprawia, że elektroniczne systemy kontroli dostępu stanowią najlepsze możliwe rozwiązanie dla obiektów znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem. Co więcej korzystając ze wsparcia w ramach programu ISEO Technology Partner, można je zintegrować z popularnymi systemami automatyki przemysłowej. Wszystko to sprawia, że popularność systemów kontroli dostępu rośnie z każdym rokiem. Zarządzanie dostępem za pomocą urządzeń sterowanych elektronicznie wpisuje się w filozofię organizacji pracy każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, a nawet w ideę projektowania inteligentnych miast (tzw. smart cities).  

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań kontroli dostępu, wypełnij formularz kontaktowy.