Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem - rafinerie, bazy paliwowe, gazoporty, Kontrola dostępu, Systemy kontroli dostępu w obiektach i strefach zagrożonych wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem obejmują budynki, obiekty oraz przestrzenie, w których z racji nagromadzenia substancji palnych w postaci cieczy, gazów, pyłów, par i mgieł występuje ryzyko związane z wybuchem. Oprócz naftoportów, gazoportów, baz paliwowych, baz gazu płynnego, magazynów i zbiorników z paliwem, tego rodzaju strefy znajdują się również w takich obiektach jak między innymi: kopalnie, gazownie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, platformy wiertnicze, rafinerie, silosy zbożowe, cementownie, sieci przesyłowe oraz składowiska niebezpiecznych odpadów.

Terminal LNG w Świnoujściu

W 2015 roku oddano do użytku terminal LNG w Świnoujściu. Jest to pierwszy tego rodzaju obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach basenu Morza Bałtyckiego. Na jego terenie znajdują się dwa zbiorniki na gaz LNG o łącznej pojemności 160 000 metrów sześciennych. W ciągu ostatnich siedmiu lat, miało miejsce niemal 200 dostaw LNG do terminalu, zrealizowanych głównie na jednostkach klasy Q-Flex. W każdej tego rodzaju dostawie znajduje się około 200 tysięcy metrów sześciennych skroplonego gazu. Obecnie realizowany jest Program Rozbudowy Terminalu, w ramach którego powstaną dodatkowe instalacje do regazyfikacji, instalacja przeładunkowa LNG na kolej, dodatkowe nabrzeże oraz zbudowany zostanie kolejny zbiornik na skroplony gaz. 

Bazy paliwowe

Nowoczesny terminal LNG w Świnoujściu, potocznie nazywany gazoportem, to nie jedyny obiekt, odgrywający kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Na obszarze Polski znajduje się również kilkadziesiąt baz paliwowych. Obejmują one zbiorniki i magazyny, w których składowane są paliwa silnikowe oraz inne produkty będące efektem przerobu ropy naftowej. Podobnie jak służące do transportu paliwa rurociągi dalekosiężne, bazy paliwowe stanowią jeden z elementów infrastruktury krytycznej.

Urządzenia z dyrektywą ATEX do zarządzania dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Dynamiczny rozwój rynku paliwowego w Polsce sprawił, że w sektorze energetycznym realizowane są także inne duże inwestycje. PERN rozbudowuje zbiorniki magazynujące paliwo w Terminalu Naftowym i Bazie w Gdańsku oraz projektuje drugi rurociąg, którego przebieg prowadzi od portu nad Morzem Bałtyckim do magazynów zlokalizowanych w centralnej części Polski. Ponadto w ubiegłym roku PERN oddał do użytku siedem nowych zbiorników w bazach paliwowych w Małaszewiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejowcu. Ich łączna pojemność wynosi 180 000 m3.

Zarządzanie dostępem za pomocą urządzeń z dyrektywą ATEX

Ze względów strategicznych bazy paliwowe, bazy gazu płynnego i zbiorniki z paliwem rozmieszczone są w różnych regionach kraju. Biorąc pod uwagę kwestie związane z bezpieczeństwem, zarządzanie dostępem w gazoportach, bazach paliwowych oraz w innych obiektach infrastruktury służących do magazynowania i transportowania paliw, wymaga stosowania urządzeń zgodnych z wymogami dyrektywy ATEX. Określa ona wymagania, które muszą spełniać produkty dedykowane do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Zarzadzanie dostepem w obiektach infrastruktury rozproszonej - rurociagi

W tej roli idealnie sprawdzają się wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 oraz klucze mechatroniczne F9000. Są one zgodne z dyrektywą ATEX i współpracują ze sobą w oparciu o technologię indukcyjną. Oznacza to, że podczas komunikacji klucz przekazuje wkładce / kłódce zasilanie, a jednocześnie transmituje do niej dane. Jednocześnie z racji zastosowanej technologii, nie ma możliwości pojawienia się iskry, która mogłaby spowodować katastrofalny w skutkach wybuch. Dzięki zastosowaniu technologii indukcyjnej, czas wymiany informacji pomiędzy kluczem, a wkładką lub kłódką zajmuje maksymalnie 80 milisekund. Oznacza to, że drzwi można otworzyć niemal natychmiast po umieszczeniu klucza we wkładce / kłódce.

Technologia indukcyjna w instalacjach rozproszonych

Technologia indukcyjna wyklucza konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji, co zapewnia dużą elastyczność i umożliwia stosowanie systemu kontroli dostępu nawet na obiektach położonych w szczerym polu i pozbawionych stałego personelu. Jest to szczególnie ważne w instalacjach składających się z rozbudowanej sieci obiektów rozproszonych oraz dysponujących rozległą infrastrukturą, obejmującą:

 • rurociągi technologiczne i przesyłowe,
 • gazociągi,
 • zbiorniki magazynowe, buforowe i resztkowe,
 • pompownie i przepompownie paliw,
 • stacje kontenerowe,
 • systemy monitorujące i pomiarowe,
 • fronty kolejowe,
 • nalewnie cysternowe i rozlewnie gazu,
 • instalacje zraszaczowe i systemy przeciwpożarowe,
 • sieci kanalizacyjne,
 • studzienki węzłowe,
 • ogrodzenia,
 • furtki i bramy,
 • szlabany,
 • parkingi.

Pyłoszczelna i wodoodporna obudowa wkładek i kłódek F9000

Wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 zgodne z dyrektywą ATEX są dostępne w wersjach z pyłoszczelną i wodoodporną obudową zgodną z IP66 / IP67 / IP68 / IP69. Dodatkowo wkładki posiadają zabezpieczenie kodu w klasie 6 i odporność na atak w klasie 2, zgodnie z wymogami europejskiej normy EN 1303, a kłódki zostały przebadanie wg normy EN 16864. Zarówno wkładki, jak kłódki mechatroniczne wyposażone zostały w sześć kołków ze stali oraz zabezpieczenie przed wyłamaniem. Klucze mechatroniczne F9000 posiadają obudowę spełniającą wymogi klasy szczelności IP65 oraz klasy odporności mechanicznej IK08, co oznacza odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz odporność na uderzenia o energii 5 J (uderzenie młotkiem o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm).

Klucz mechatroniczny F9000 i wkladka mechatroniczna F9000

Odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych

Zastosowane zabezpieczenia sprawiają że wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 można stosować w miejscach, charakteryzujących się dużym prawdopodobieństwem występowania silnych opadów gradu, śniegu, deszczu (strefy nadmorskie, tereny górskie), wysoką wilgotnością powietrza (obszary w pobliżu cieków i zbiorników wodnych), a także wszędzie tam, gdzie występuje znaczne ryzyko uszkodzenia urządzeń w wyniku aktów wandalizmu. Wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 są także odporne na działanie wysokich oraz niskich temperatur i mogą pracować w temperaturze od -20°C do +50°C przy maksymalnej wilgotności 93% (bez kondensacji).

Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem - gazoporty i bazy paliwowe

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojejego obiektu lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu