Obiekty infrastruktury transportowej

System kontroli dostępu w infrastrukturze transportowej | NOVET.EU

Obiekty infrastruktury transportowej takie jak między innymi dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP) stanowią element infrastruktury krytycznej o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki całego regionu, kraju czy nawet kontynentu. Wszystkie wymienione powyżej obiekty wymagają ciągłej obsługi technicznej oraz stałego monitorowania w celu zapewnienia ciągłości działania oraz odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Z racji rozproszenia infrastruktury transportowej na znacznym obszarze oraz konieczności udzielenia dostępu do poszczególnych budynków, instalacji, stref oraz pomieszczeń w różnych przedziałach czasu technikom, inżynierom oraz pracownikom obsługującym tego typu obiekty, zastosowanie niezawodnego i wygodnego w obsłudze systemu kontroli dostępu jest obligatoryjne.

W dedykowanych systemach kontroli dostępu zakres funkcjonalności budowany jest w oparciu o specyfikację oraz wymagania klienta. Opracowana w ten sposób platforma uwzględnia potrzeby wynikające z lokalizacji poszczególnych obiektów, rodzaju zamontowanych w nich drzwi, częstotliwości wizyt oraz wiele innych czynników charakterystycznych dla danego rodzaju budynku oraz funkcji jaką pełni w infrastrukturze danej organizacji czy przedsiębiorstwa. Elastyczność i nieograniczona skalowalność systemu pozwala na jego rozbudowę w miarę rozwoju infrastruktury oraz pojawiania się nowych potrzeb. Istotnym elementem zapewniającym niezawodne działanie oraz wysoki poziom bezpieczeństwa jest odporność na warunki atmosferyczne dzięki wykorzystaniu unikalnej bezstykowej technologii indukcyjnej do transferu danych i energii.

Na stronie
System kontroli dostepu LSA

System kontroli dostępu LSA

LSA (Locken Smart Access Sofware) to personalizowana kontrola dostępu dla infrastruktury rozproszonej, budowana w oparciu o specyfikację i wymagania klienta oraz dostosowana do rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Wysoka skalowalność…
Czytaj więcej
System kontroli dostepu V364 On Air

System kontroli dostępu V364 On Air

V364 On Air to kompletny system kontroli dostępu dla obiektów rozproszonych, działający w oparciu o oprogramowanie zainstalowane na zewnętrznym serwerze chmurowym. Architektura i sposób działania systemu sprawia, ze może być on…
Czytaj więcej
Kłódki z kontrolą dostępu

Kłódki z kontrolą dostępu – skuteczne rozwiązanie w zarządzaniu dostępem

Kłódki z kontrolą dostępu to urządzenia, które umożliwiają wygodne zarządzanie dostępem nie tylko do drzwi, ale także do szafek, skrzynek, kontenerów, naczep ciężarówek, furtek itp. Jak działają kłódki z…
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostępu w obiektach infrastruktury krytycznej

Systemy kontroli dostępu w obiektach infrastruktury krytycznej

Systemy kontroli dostępu są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej. Przede wszystkim zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a dodatkowo umożliwiają wygodne zarządzanie pracą personelu, zatrudnionego w …
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostepu na lotniskach

Systemy kontroli dostępu na lotniskach

Lotniska stanowią kluczowy element infrastruktury transportowej każdego kraju i regionu. Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, zapewniając przemieszczanie drogą powietrzną nie tylko pasażerów, ale także towarów.…
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostępu w infrastrukturze transportowej | NOVET

Systemy kontroli dostępu w rozproszonych obiektach infrastruktury transportowej

Obiekty infrastruktury transportowej obejmują budynki oraz instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci transportowej, odgrywającej kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości dostaw, przepływu towarów i usług oraz w zakresie…
Czytaj więcej
Aries Smart - Klamka RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Urządzenia RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Elektroniczne urządzenia wyposażone w czytniki RFID stanowią podstawowy element większości systemów kontroli dostępu zarówno prostych, jak i tych niezwykle rozbudowanych. Pracą takich urządzeń można sterować korzystając z kart…
Czytaj więcej
Zamki elektroniczne do drzwi i bram | NOVET.EU

Zamki elektroniczne do drzwi i bram

Sterowane elektronicznie zamki do drzwi i bram to urządzenia stosowane w nowoczesnych systemach kontroli dostępu. Zaliczamy do nich klamki i wkładki elektroniczne, wkładki mechatroniczne, zamki solenoidowe oraz zamki elektromotoryczne. Posiadają…
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostępu - zalety | NOVET.EU

Zalety korzystania z systemów kontroli dostępu

Wysoki poziom bezpieczeństwa powinien być priorytetem dla każdej firmy, czy też instytucji. Jeśli pracujesz z poufnymi informacjami lub kosztownym sprzętem, ochrona aktywów Twojej firmy ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy w …
Czytaj więcej
Kontrola dostępu i Systemy kontroli dostępu

Kontrola dostępu (Access Control) - czym jest i jak działa?

Kontrola dostępu (Access Control) obejmuje urządzenia umożliwiające zarządzanie pracą drzwi, bram i szlabanów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy użyciu karty RFID, kodu PIN, odcisku palców czy za…
Czytaj więcej
Jak działają systemy kontroli dostępu? | NOVET.EU

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu (access control systems) to powiązane ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne, umożliwiające poszczególnym osobom dostęp do wybranych budynków, stref oraz pomieszczeń w ściśle określonym czasie.…
Czytaj więcej