Obiekty infrastruktury transportowej

System kontroli dostępu w infrastrukturze transportowej | NOVET.EU

Obiekty infrastruktury transportowej takie jak między innymi dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP) stanowią element infrastruktury krytycznej o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki całego regionu, kraju czy nawet kontynentu. Wszystkie wymienione powyżej obiekty wymagają ciągłej obsługi technicznej oraz stałego monitorowania w celu zapewnienia ciągłości działania oraz odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Z racji rozproszenia infrastruktury transportowej na znacznym obszarze oraz konieczności udzielenia dostępu do poszczególnych budynków, instalacji, stref oraz pomieszczeń w różnych przedziałach czasu technikom, inżynierom oraz pracownikom obsługującym tego typu obiekty, zastosowanie niezawodnego i wygodnego w obsłudze systemu kontroli dostępu jest obligatoryjne.

W dedykowanych systemach kontroli dostępu zakres funkcjonalności budowany jest w oparciu o specyfikację oraz wymagania klienta. Opracowana w ten sposób platforma uwzględnia potrzeby wynikające z lokalizacji poszczególnych obiektów, rodzaju zamontowanych w nich drzwi, częstotliwości wizyt oraz wiele innych czynników charakterystycznych dla danego rodzaju budynku oraz funkcji jaką pełni w infrastrukturze danej organizacji czy przedsiębiorstwa. Elastyczność i nieograniczona skalowalność systemu pozwala na jego rozbudowę w miarę rozwoju infrastruktury oraz pojawiania się nowych potrzeb. Istotnym elementem zapewniającym niezawodne działanie oraz wysoki poziom bezpieczeństwa jest odporność na warunki atmosferyczne dzięki wykorzystaniu unikalnej bezstykowej technologii indukcyjnej do transferu danych i energii.

Na stronie
Systemy kontroli dostępu - zalety | NOVET.EU

Zalety korzystania z systemów kontroli dostępu

Wysoki poziom bezpieczeństwa powinien być priorytetem dla każdej firmy, czy też instytucji. Jeśli pracujesz z poufnymi informacjami lub kosztownym sprzętem, ochrona aktywów Twojej firmy ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy w …
Czytaj więcej
Kontrola dostępu i Systemy kontroli dostępu | NOVET.EU

Kontrola dostępu (Access Control) - czym jest i jak działa?

Kontrola dostępu (Access Control) obejmuje urządzenia umożliwiające zarządzanie pracą drzwi, bram i szlabanów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy użyciu karty RFID, kodu PIN, odcisku palców czy za…
Czytaj więcej
Jak działają systemy kontroli dostępu? | NOVET.EU

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu ( access control systems) to powiązane ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne, umożliwiające poszczególnym osobom dostęp do wybranych budynków, stref oraz pomieszczeń w ściśle określonym…
Czytaj więcej