System kontroli dostępu V364 ON AIR

System kontroli dostępu - V364 On Air

System Kontroli Dostępu V364 On Air umożliwia administratorom łatwe i sprawne zarządzanie kontrolą dostępu oraz przydzielanie praw dostępu pracownikom, wykonującym swoje obowiązki w terenie. Jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę poszczególnych drzwi, budynków, obiektów i pomieszczeń. Łączy zalety rozwiązań mechanicznych i elektronicznych oraz gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie dla firm i przedsiębiorstw, dysponujących wieloma obiektami w różnych lokalizacjach.

System kontroli dostępu V364 On Air – Zastosowanie

V364 On Air jest wygodnym w użytkowaniu systemem kontroli dostępu dedykowanym do zastosowań w budynkach przemysłowych, magazynach oraz w obiektach użyteczności publicznej. Umożliwia zarządzanie zarówno drzwiami online, jak i offline w obiektach rozproszonych.

System kontroli dostępu V364 On Air - Zastosowanie

Istnieje szereg budynków i obiektów, w których rekomendowane jest zastosowanie tego systemu:

 • Budynki firmowe, magazyny, obiekty logistyczne;
 • Obiekty infrastruktury krytycznej;
 • Szpitale, laboratoria i inne placówki medyczne;
 • Elektrownie i obiekty infrastruktury energetycznej;
 • Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej i centra przetwarzania danych;
 • Banki i inne instytucje finansowe;
 • Obiekty przemysłowe;
 • Obiekty infrastruktury transportowej: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP);
 • Siedziby urzędów i obiekty administracji rządowej;
 • Hale sportowe i stadiony;
 • Obiekty oświatowe i muzea;
 • Obiekty penitencjarne;
 • Strefy zagrożenia wybuchem.

Czym charakteryzuje się system kontroli dostępu V364 On Air?

V364 On Air umożliwia użytkownikom stosowanie wielu rodzajów poświadczeń w tym między innymi takich, które obsługują technologię RFID, mechatronicznych kluczy F9000 oraz poświadczeń mobilnych. Oznacza to, że punktami dostępowymi mogą być wkładki mechaniczne, wkładki mechatroniczne lub zamki RFID obsługujące technologię Bluetooth Smart, z której korzystają poświadczenia mobilne.

System kontroli dostępu V364 On Air jest łatwy w użytkowaniu i zapewnia administratorom oszczędność czasu wszędzie tam, gdzie obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa i konieczne jest szybkie przyznanie praw dostępu zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i tych wykonujących swoje zadania w terenie.

Działanie w oparciu o model SaaS (Software as a Service)

Dostęp do systemu jest realizowany w ramach modelu SaaS (Software as a Service) oznacza, że instalacja i utrzymanie środowiska V364 jest dostarczane przez ISEO w ramach usługi. Również aktualizacje oprogramowania i kopie bezpieczeństwa baz danych są wykonywane automatycznie przez ISEO. Bezpieczeństwo systemu V364 gwarantuje system operacyjny Linux zapewniający stabilne działanie oraz zwiększony poziom zabezpieczeń przed zewnętrznymi zagrożeniami w postaci ataków ze strony hakerów czy przy użyciu wirusów, a dodatkowo system pozwala na przyznawanie administratorom dostępu w oparciu o różne poziomy uprawnień.

System V364 On Air - Zarządzanie dostępem

Dzięki przyjaznemu interfejsowi system V364 ON Air umożliwia wygodne zarządzanie dostępem poprzez ustawianie i modyfikowanie praw dostępu, dodawanie użytkowników, grup drzwi oraz odczytywanie raportów za pomocą tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych, opartą na silniku WebKit. Administrator systemu może w intuicyjny sposób dodawać drzwi, użytkowników, a także kontrolery Atlas Slave w przypadku wielostanowiskowych instalacji rozproszonych.

Zarządzanie pracą systemu kontroli dostępu V364 On Air

Systemem V364 On Air można zarządzać przy użyciu każdego komputera z przeglądarką opartą na silniku WebKit albo poprzez aplikację ISEO V364 na urządzenia przenośne, co zapewnia dużą wygodę i elastyczność. Użytkownik korzystający z aplikacji Mobile Key, może otwierać zamki RFID za pomocą smartfona.

System kontroli dostępu V364 On Air - Mobilny klucz

Możliwości rozwoju i integracji systemu kontroli dostępu V364 On Air

System V364 On Air został zaprojektowany w taki sposób, aby każda osoba mogła w łatwy sposób dopasować go do swoich potrzeb i dowolnie rozbudowywać dodając kolejne drzwi oraz nowych użytkowników. V364 On Air jest systemem w pełni skalowalnym i stanowi bazę do integracji obiektu z popularnymi systemami automatyki w ramach programu ISEO Technology Partner. Przykładowymi systemami, z którymi można zintegrować system V364 On Air są rozwiązania firm Locken, Microntel, Gewiss i Sofia Locks.

System kontroli dostępu - program ISEO Technology Partner

Wspólnie działające i współpracujące ze sobą systemy umożliwiają administratorom:

 • Korzystanie z jednej platformy;
 • Korzystanie z ujednoliconego interfejsu;
 • Ograniczenie ilości danych do wprowadzenia;
 • Maksymalną skuteczność zarządzania;
 • Monitoring całego obiektu;
 • Monitorowanie i raportowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym;
 • Powiązanie ze sobą zdarzeń z różnych aplikacji systemowych;
 • Konsolidację danych z różnych systemów w jednej bazie danych;
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji w awaryjnych i krytycznych sytuacjach;
 • Obniżenie ogólnych kosztów.

Jakie elementy zalicza się do architektury systemu kontroli dostępu V364 On Air?

Komputer PC – każdy komputer z przeglądarką opartą na silniku web kit (Safari, Chrome, Edge) może być używany do zarządzania pracą systemu.

Tablety i smartfony – dzięki możliwości uruchomienia aplikacji ISEO V364 na tablecie, możesz zarządzać systemem V364 bez konieczności korzystania z dedykowanej stacji roboczej. Z kolei uruchamiając aplikację ISEO F9000 ON na smartfonie możesz zdalnie walidować klucze F9000 ON. Kolejna aplikacja Mobile Key umożliwia otwieranie zamków RFID przy użyciu smartfona lub tabletu.

System kontroli dostępu - zarządzanie poprzez mobilne aplikacje

Czytniki i walidatory online – współpracujące z kontrolerami Atlas Master / Slave, czytniki i walidatory online umożliwiają kontrolę dostępu i walidację.

System kontroli dostępu V364 On Air - walidator

Mechatroniczne klucze F9000 – klucze F9000 ON umożliwiają otwieranie drzwi z kontrolą dostępu, z kolei klucze programujące F9000 PR mogą być używane do inicjowania i resetowania zamków oraz pobierania informacji o użytkownikach, zdarzeniach i urządzeniach.

Poświadczenia RFID - karty lub tagi (opaski, breloki, pastylki) zgodne ze standardami Mifare Classic 4K / Mifare DESFire EV2 8K RFID. Umożliwiają otwieranie drzwi, pobieranie informacji o zdarzeniach oraz zarządzanie pracą systemu V364.

Karty zbliżeniowe Mifare i Desfire

Wkładki / kłódki F9000 offline – wkładki / kłódki mechatroniczne F9000 działające w trybie offline. Dostępne także w wersjach zgodnych z dyrektywą ATEX, odpowiednich do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Nie wymagają stosowania zasilania, gdyż źródło energii znajduje się w kluczu F9000. Przesyłanie informacji i dostarczanie energii do wkładki / kłódki odbywa się przy wykorzystaniu technologii indukcyjnej.

Wkładki i kłódki mechatroniczne F9000

Urządzenia RFID offline – w systemie V364 możliwe jest korzystanie z następujących urządzeń RFID, działających w trybie offline: czytnik uwierzytelniający Stylos, sterowana elektronicznie wkładka Libra, klamka elektroniczna Aries czy zamek szafkowy Locker.

Czym są poświadczenia?

Poświadczenie to obiekt w bazie danych lub przedmiot (np. klucz / karta / opaska / brelok), który po zbliżeniu do czytnika, umożliwia uwierzytelnienie tożsamości właściciela. System V364 On Air łączy mechatroniczne wkładki F9000 i zamki RFID z mobilnymi poświadczeniami w ramach jednego rozwiązania kontroli dostępu, które można w łatwy sposób zainstalować oraz skonfigurować.

Jakie rodzaje poświadczeń występują w systemie kontroli dostępu V364 On Air?

W ramach systemu V364 On Air możliwe jest korzystanie z takich poświadczeń jak:

 • Klucze mechatroniczne (umożliwiają otwieranie wkładek mechatronicznych);
 • Karty / tagi Mifare Classic i Desfire (umożliwiają otwieranie zamków RFID);
 • Poświadczenia mobilne (umożliwiają otwieranie zamków RFID przy użyciu smartfonów / tabletów);
 • Kody PIN (czytniki uwierzytelniające z klawiaturą umożliwiają autoryzację użytkowników poprzez wprowadzenie kodu PIN).

System kontroli dostępu V364 On Air - poświadczenia RFID

Każdy użytkownik w systemie może korzystać z wielu rodzajów poświadczeń: mechatronicznych, RFID lub mobilnych. W momencie, gdy zgubi poświadczenie (np. klucz F9000) i zgłosi ten fakt do administratora, dane poświadczenie zostanie natychmiast wycofane z systemu.

System kontroli dostępu oparty na rolach - V364 On Air

W przypadku rozbudowanych systemów, przypisywanie praw dostępu do każdego z użytkowników z osobna jest pracochłonne i czasochłonne. Tego typu sytuacje nie występują w systemie kontroli dostępu V364 On Air, w którym uprawnienia dostępu mogą opierać się na rolach, jakie poszczególni użytkownicy pełnią w danej organizacji. Dzięki powiązaniu roli z danym działem firmy, administrator może modyfikować uprawnienia dla wszystkich pracowników przypisanych do danego działu. Takie działanie usprawnia proces zarządzania dostępem w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających setki, a nawet tysiące pracowników oraz składających się z wielu filii i działów.

System kontroli dostępu oparty na rolach

W jaki sposób działają harmonogramy czasowe?

Harmonogramy czasowe służą do ustalania okresu ważności poświadczenia i mogą być przypisywane do użytkowników lub ról w celu ustalenia w jakich godzinach dany użytkownik może otworzyć drzwi (na przykład od poniedziałku do piątku w ciągu dnia od 08:00 do 17:00 lub w weekendy w nocy od 22:00 do 06:00). Każdy użytkownik, który będzie próbował otworzyć drzwi w innych godzinach, spotka się z odmową dostępu.

Administratorzy systemu mają możliwość tworzenia, edytowania, duplikowania i usuwania harmonogramów czasowych. Dzięki temu mogą budować dostęp w oparciu o grafiki pracy poszczególnych pracowników, a nawet całych działów. Ułatwia to zarządzanie pracą ekip sprzątających, firm ochroniarskich czy specjalistów wykonujących swoje obowiązki w różnych porach i na różnych obiektach. Każdemu użytkownikowi z dostępem lub przypisaną rolą można przyporządkować maksymalnie 6 harmonogramów czasowych w danym tygodniu.

Czym są strefy drzwi i w jakim celu są one tworzone?

Strefy drzwi stanowią grupę drzwi, znajdujących się w tej samej lokalizacji (na przykład w danym budynku czy w określonym dziale). Stanowią bardzo przydatne rozwiązanie w przypadku, gdy istnieje hierarchiczna struktura drzwi. Wówczas do poszczególnych użytkowników i/lub ról można przypisywać grupy drzwi. Taka funkcjonalność znacznie przyspiesza i usprawnia zarządzanie dostępem w obiektach i instalacjach składających się z dużej ilości użytkowników oraz wielu budynków / pomieszczeń i prowadzących do nich drzwi.

Czym jest rejestr zdarzeń i kto posiada do niego dostęp?

Rejestr zdarzeń to wykaz zdarzeń obejmujący pełną listą zdarzeń na wybranych drzwiach. Jest on automatycznie przesyłany z zamków do bazy danych podczas walidacji poświadczeń na czytnikach online. Może zostać także ręcznie pobrany z każdego zamka przy użyciu utworzonego w tym celu poświadczenia.

W rejestrze zdarzeń przy każdym zdarzeniu wyświetlane są następujące informacje:

 • Data i godzina;
 • Unikalny identyfikator użytkownika (UID);
 • Rodzaj poświadczenia;
 • Nazwa użytkownika;
 • Rola użytkownika;
 • Wykonane działanie i jego efekt.

Dzięki posiadaniu dostępu do rejestru zdarzeń administrator ma możliwość monitorowania sytuacji w poszczególnych pomieszczeniach i w określonych obiektach. W oparciu o wykaz zdarzeń możliwe jest wygenerowanie raportu i wyeksportowanie go do pliku w formacie .CSV, który następnie można w wygodny sposób analizować na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Excel.

Jakie korzyści zapewnia system kontroli dostępu oparty na technologii Data on Credential?

Data on Credential (w dosłownym tłumaczeniu „dane na poświadczeniu”) to stosowana przez ISEO technologia określająca metodę przechowywania oraz weryfikowania poprawności i ważności praw dostępu. Umożliwia ona zintegrowanie elektronicznych zamków pracujących w trybie offline z urządzeniami kontroli dostępu online. Prawa dostępu poszczególnych użytkowników są przechowywane w bezpieczny sposób na poświadczeniach, a pracujące w trybie offline urządzenia weryfikują je pod kątem ważności i aktualnego statusu. Aktualizacje praw dostępu i ich ponownie wgranie na poświadczenie użytkownika odbywa się za każdym razem, gdy dana osoba komunikuje się z czytnikiem / walidatorem online.

System kontroli dostępu bazujący na technologii Data on Credential oferuje wiele korzyści:

 • Ogranicza czas i koszty instalacji;
 • Gromadzi historię zdarzeń pobierając je automatycznie z poświadczeń walidowanych na czytnikach online;
 • Umożliwia na bieżąco wykonywanie zmian na profilu dostępowym użytkownika bez konieczności ręcznego aktualizowania zamków pracujących w trybie standalone;
 • Zapewnia krótki czas rewalidacji oraz umożliwia dodanie poświadczenia na czarną listę ograniczając ryzyko nieuprawnionego dostępu do drzwi zabezpieczonych zamkami offline w przypadku zgubienia poświadczenia;
 • Wyklucza konieczność fizycznego udania się do drzwi z zamkiem w celu dezaktywacji zgubionych kart;
 • Pozwala uniknąć wymiany klucza w przypadku potrzeby jego dezaktywacji lub modyfikacji uprawnień: zgubienie klucza nie powoduje finansowych obciążeń dla przedsiębiorstwa;
 • Może zostać zastosowany w miejscach, w których wcześniej nie było to możliwe lub wiązało się ze zbyt wysokimi kosztami (bramy, zamki szafkowe, szafy serwerowe rack itd.).

Jakie rodzaje drzwi i wejść można zabezpieczyć korzystając z wkładek, kłódek i zamków RFID?

Mechatroniczne wkładki i kłódki F9000 oraz zamki RFID umożliwiają nie tylko zabezpieczenie drzwi wejściowych, drzwi ewakuacyjnych czy drzwi wewnętrznych, ale także bram, furtek, a nawet kontenerów, skrzynek pocztowych czy szafek depozytowych. Szereg modeli i wariantów pozwala w łatwy sposób znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do każdych indywidualnych potrzeb bez względu na to czy mamy do czynienia z niewielką firmą, dużym zakładem przemysłowym, infrastrukturą rozproszoną czy kompleksem rekreacyjno-sportowym.

Urządzenia kontroli dostępu w budynku

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytanie odnośnie systemu kontroli dostępu V364 ON AIR?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego aby dowiedzieć się więcej. 

Nasi specjaliści udzielą zwrotnej informacji na wskazany przez Państwa kontakt mailowy lub telefoniczny, najszybciej jak to możliwe.

System kontroli dostępu V364 ON AIR