Energetyka

System kontroli dostępu w energetyce | NOVET.EU

Energetyka stanowi strategiczną branżę, która pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki oraz infrastruktury całego kraju. Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem oraz przesyłem energii posiadają zwykle budynki, obiekty oraz instalacje rozproszone na bardzo dużym obszarze. Z racji ciągłej ekspozycji na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych oraz możliwe akty wandalizmu, urządzenia zastosowane w takich obiektach muszą charakteryzować się bardzo wysokim poziomem szczelności (IP66 / IP67 / IP68 / IP69) oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Jednocześnie powinny zapewniać najwyższy możliwy stopień ochrony przed nieuprawnionym dostępem (klasa 6 zabezpieczenia kodu wg europejskiej normy EN 1303) oraz wyróżniać się łatwym poziomem obsługi, a także niezawodnym działaniem.

W tego typu obiektach najlepiej sprawdzają się dedykowane systemy kontroli dostępu, oparte na wnikliwej analizie potrzeb przedsiębiorstwa oraz na sprawdzonych rozwiązaniach chmurowych, w których administrator zarządza uprawnieniami w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Personel zatrudniony na stałe w obiektach oraz pracownicy terenowi uzyskują uprawnienia poprzez walidację klucza wykonywaną przy użyciu dedykowanej aplikacji, a ich smartfony pełnią rolę tradycyjnych kluczy. Oznacza to, że serwisanci mogą obsługiwać wiele budynków, kontrolować instalacje i usuwać awarie w terenie bez konieczności pobierania mechanicznych kluczy z centrali i wożenia ich ze sobą na każdy z obsługiwanych obiektów. Pozwala to lepiej organizować pracę personelu oraz zarządzać infrastrukturą przedsiębiorstwa w bardziej efektywny sposób.

Na stronie
Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem obejmują budynki, obiekty oraz przestrzenie, w których z racji nagromadzenia substancji palnych w postaci cieczy, gazów, pyłów, par i mgieł występuje ryzyko związane z wybuchem. Oprócz…
Czytaj więcej
Aries Smart - Klamka RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Urządzenia RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Elektroniczne urządzenia wyposażone w czytniki RFID stanowią podstawowy element większości systemów kontroli dostępu zarówno prostych, jak i tych niezwykle rozbudowanych. Pracą takich urządzeń można sterować korzystając z kart…
Czytaj więcej
Zamki elektroniczne do drzwi i bram | NOVET.EU

Zamki elektroniczne do drzwi i bram

Sterowane elektronicznie zamki do drzwi i bram to urządzenia stosowane w nowoczesnych systemach kontroli dostępu. Zaliczamy do nich klamki i wkładki elektroniczne, wkładki mechatroniczne, zamki solenoidowe oraz zamki elektromotoryczne. Posiadają…
Czytaj więcej
Kontrola dostępu w obiektach przemysłowych | NOVET.EU

Kontrola dostępu w obiektach przemysłowych

Obiekty przemysłowe to budynki oraz obiekty infrastruktury technicznej, związane z prowadzeniem określonej działalności przemysłowej. Zalicza się do nich przede wszystkim zakłady produkcyjne, hale przemysłowe, różnego rodzaju budynki…
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostępu - zalety | NOVET.EU

Zalety korzystania z systemów kontroli dostępu

Wysoki poziom bezpieczeństwa powinien być priorytetem dla każdej firmy, czy też instytucji. Jeśli pracujesz z poufnymi informacjami lub kosztownym sprzętem, ochrona aktywów Twojej firmy ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy w …
Czytaj więcej
Kontrola dostępu i Systemy kontroli dostępu | NOVET.EU

Kontrola dostępu (Access Control) - czym jest i jak działa?

Kontrola dostępu (Access Control) obejmuje urządzenia umożliwiające zarządzanie pracą drzwi, bram i szlabanów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy użyciu karty RFID, kodu PIN, odcisku palców czy za…
Czytaj więcej
Jak działają systemy kontroli dostępu? | NOVET.EU

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu (access control systems) to powiązane ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne, umożliwiające poszczególnym osobom dostęp do wybranych budynków, stref oraz pomieszczeń w ściśle określonym czasie.…
Czytaj więcej