Jak działają systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu - czym są systemy kontroli dostępu i jak działają?

Systemy kontroli dostępu (access control systems) to powiązane ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne, umożliwiające poszczególnym osobom dostęp do wybranych budynków, stref oraz pomieszczeń w ściśle określonym czasie. Stanowią one kluczowy element wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, umożliwiając wygodne zarządzanie dostępem w poszczególnych pomieszczeniach i budynkach.

Z racji sposobu działania i oferowanych funkcjonalności elektroniczne systemy kontroli dostępu rozwiązują wiele problemów związanych z zarządzaniem danym pomieszczeniem, budynkiem czy obiektem. Konfigurację poszczególnych urządzeń wchodzących w skład danego systemu można dowolnie zmieniać w zależności od aktualnych potrzeb i preferencji oraz w celu dopasowania do specyfiki prowadzonej działalności.

Wygodne zarządzanie dostępem

Zarządzający danym systemem administrator ma możliwość zdalnego przyznawania uprawnień i przesyłania ich poszczególnym użytkownikom za pomocą smsów czy popularnych programów do komunikacji. Wówczas korzystając z dedykowanej, bezpłatnej aplikacji mogą oni połączyć się z zamkiem zamontowanym na danych drzwiach i je otworzyć, aby wejść do budynku czy pomieszczenia. Ponadto do otwarcia drzwi mogą służyć także odpowiednio zaprogramowane przez administratora mechatroniczne klucze, opaski, tagi czy karty RFID.

Monitorowanie sytuacji w trybie rzeczywistym 

Każde wykonane przez użytkownika działanie jest odnotowywane przez system i przesyłane do serwera. Dzięki temu administrator może na bieżąco monitorować sytuację w poszczególnych budynkach i odpowiednio reagować, na przykład w przypadku pojawienia się nadużyć w postaci prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych drzwi.

Wgląd w pełną historię zdarzeń

Zapisywany w systemie rejestr zdarzeń obejmuje pełną historię zdarzeń wraz z dokładnymi informacjami na temat daty, godziny, nazwy użytkownika oraz urządzenia (smartfon, karta RFID, klucz mechatroniczny F9000), które zostało użyte do otwarcia drzwi. W przypadku gdy danej osobie nie udało się otworzyć drzwi, system informuje administratora o tym, jaki był powód odmowy dostępu.

W jaki sposób systemy kontroli dostępu ułatwiają zarządzanie firmą?

Istnieje wiele scenariuszy zastosowania elektronicznych systemów kontroli dostępu, jednak niektóre ich właściwości stanowią istotną korzyść w przypadku każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Przede wszystkim ze względu na możliwość przyznawania, modyfikowania i anulowania uprawnień, nie ma potrzeby wymiany wkładek mechatronicznych czy zamków w przypadku, gdy dany użytkownik zgubi klucz / kartę, uda się na zwolnienie chorobowe, postanowi zmienić miejsce zatrudnienia czy zostanie oddelegowany do pracy zdalnej.

Budowanie dostępu w oparciu o grafiki pracy

Administrator zarządzający elektronicznym systemem kontroli dostępu ma możliwość zaprogramowania danego klucza lub karty w taki sposób, aby korzystająca z niej osoba posiadała dostęp do danego budynku / pomieszczenia jedynie w ściśle określonych dniach czy godzinach.

Dzięki harmonogramom czasowym administrator może budować dostęp w oparciu o grafiki pracy poszczególnych pracowników, a nawet całych działów. Ułatwia to zarządzanie pracą ekip sprzątających, firm ochroniarskich czy specjalistów wykonujących swoje obowiązki w różnych porach i na różnych obiektach.

Natychmiastowe reagowanie na potrzeby użytkowników

Takie elektroniczne systemy kontroli dostępu jak V364 czy LSA idealnie sprawdzają się w przypadku montażystów i ekip pracujących w terenie. Pracownicy terenowi nie muszą zgłaszać się do centrali po klucze do poszczególnych obiektów oraz mogą na bieżąco usuwać niespodziewane awarie w różnych lokalizacjach. Zdalne przyznawanie dostępu wyklucza także ewentualne pomyłki związane z wydaniem niewłaściwych kluczy. Ważność przyznawanych przez administratora uprawnień wygasa automatycznie po upływie określonego czasu. Dzięki temu nie musi on pilnować tego czy dana osoba nie będzie próbowała korzystać z klucza w nieuprawniony sposób po godzinach pracy.

Dynamiczne reagowanie na niespodziewane sytuacje

Możliwość dynamicznego reagowania na nieoczekiwane sytuacje ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku firm i przedsiębiorstw zajmujących się obsługą infrastruktury krytycznej takiej jak np. sieci energetyczne, gazownicze, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne itp. W tego typu miejscach w przypadku awarii czas odgrywa kluczowe znaczenie, gdyż prace naprawcze muszą zostać wykonane możliwie najszybciej. W przypadku infrastruktury krytycznej jej prawidłowe działanie jest konieczne dla funkcjonowania innych sektorów gospodarki oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dlatego ekipy specjalistów zajmujących się wykonywaniem napraw muszą mieć możliwość zdalnego uzyskania dostępu do poszczególnych miejsc i obiektów, w których wystąpiła awaria nawet jeśli znajdują się one w trudno dostępnych lokalizacjach, na przykład w gęstym lesie czy szczerym polu.

Rozwiązania gotowe i dedykowane

Wśród elektronicznych systemów kontroli dostępu do wyboru są zarówno rozwiązania gotowe posiadające szereg praktycznych funkcjonalności, które można konfigurować w zależności od indywidualnych potrzeb, jak i systemy dedykowane, opracowywane w oparciu o wymagania klienta i dopasowane do specyfiki prowadzonej przez niego działalności. W przypadku rozwiązań dedykowanych istnieje możliwość dodania dowolnej funkcji na życzenie klienta, a nawet stworzenie interfejsu oprogramowania służącego do zarządzania dostępem zgodnie z identyfikacją wizualną danego przedsiębiorstwa czy zintegrowanie systemu kontroli dostępu z centrami powiadomień o awariach. Dedykowane systemy kontroli dostępu (SKD) umożliwiają także wygodne zarządzanie zleceniami oraz raportowanie zagrożeń (np. wysyłanie zdjęć, skanów). Co równie istotne można je również zintegrować z istniejącymi już systemami.

Możliwość rozbudowy systemu zależnie od aktualnych potrzeb

Bez względu na to czy zdecydujemy się na rozwiązanie gotowe czy dedykowane, możemy mieć pewność, że będzie ono w pełni skalowalne. Oznacza to, że wraz z rozwojem firmy można rozbudowywać je o nowe funkcje, kolejnych użytkowników czy dodatkowe urządzenia. Dzięki temu można natychmiast rozpocząć pracę od małej instalacji pilotażowej, a następnie w zależności od potrzeb samemu decydować o kolejnych etapach rozwoju.    

Urządzenia stosowane w systemach kontroli dostępu

F9000 - wkładka mechatroniczna do drzwi z kontrolą dostępu

Jeśli zainteresował Cię omówiony w powyższym tekście temat, zapoznaj się także z artykułem poświęconym mechatronicznej wkładce F9000, która stanowi jedno z najciekawszych urządzeń, stosowanych w systemach kontroli dostępu.

Łączy ona zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne oraz umożliwia stworzenie zarówno prostego, jak i rozbudowanego systemu kontroli dostępu, który obejmuje swoim zasięgiem obiekty o zróżnicowanej funkcji i przeznaczeniu, rozproszone na rozległym terenie danego miasta, powiatu, województwa, kraju, a nawet kontynentu.

Warto podkreślić, że wkładka mechatroniczna F9000 wykorzystuje klucze działające w oparciu o technologię indukcyjną, które nie tylko zapewniają wkładce bezprzewodowe zasilanie, ale także dostarczają dane, przesyłane w formie zaszyfrowanej za pomocą sprawdzonego i całkowicie bezpiecznego algorytmu AES-128.

Szczelna i wytrzymała obudowa wkładki zapewnia jej stopień ochrony IP66/67/68/69 co oznacza bezawaryjną pracę nawet w przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wkładki przebadanej na zgodność z dyrektywą ATEX, dzięki czemu może być ona stosowana w strefach zagrożenia wybuchem, takich jak kopalnie, przedsiębiorstwa chemiczne, rafinerie, gazownie, bazy paliwowe, składowiska niebezpiecznych odpadów, platformy wiertnicze itp.