Banki

Bezpieczeństwo i Kontrola dostępu w banku | NOVET.EU

Banki to obiekty użyteczności publicznej, w których konieczne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Dodatkowo banki przechowują aktywa i dokumenty, które również muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. Wszystko to sprawia, że jedynym odpowiednim rozwiązaniem dla sektora bankowego są elektroniczne systemy kontroli dostępu. Działające w chmurze i obsługiwane poprzez sieć internetową aplikacje umożliwiają administratorowi zarządzanie kontrolą w czasie rzeczywistym, pozwalają mu przyznawać, anulować oraz modyfikować uprawnienia poszczególnych użytkowników zależnie od aktualnych potrzeb i wymagań, a także zapewniają wgląd w rejestr i historię zdarzeń na każdych drzwiach.

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu klucz jest nośnikiem informacji, co oznacza, że ani zamki ani wkładki nie są kodowane, a uprawnienia uzyskiwane są poprzez walidację klucza. Z kolei do transferu danych i energii wykorzystywana jest bezstykowa technologia indukcyjna, zapewniająca niezawodność i szybkość działania. Wyklucza to konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji. Warto zauważyć także, że wszystkie przesyłane dane są szyfrowane za pomocą 128-bitowego klucza sesji AES, generowanego przy użyciu krzywych eliptycznych Diffiego-Hellmana (DHEC). Jest to całkowicie bezpieczna metoda wymiany danych, rekomendowana przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Dodatkowo transmisję danych zabezpiecza protokół HTTPS TLS 1.2.

Na stronie
Aries Smart - Klamka RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Urządzenia RFID do drzwi z kontrolą dostępu

Elektroniczne urządzenia wyposażone w czytniki RFID stanowią podstawowy element większości systemów kontroli dostępu zarówno prostych, jak i tych niezwykle rozbudowanych. Pracą takich urządzeń można sterować korzystając z kart…
Czytaj więcej
Zamki elektroniczne do drzwi i bram | NOVET.EU

Zamki elektroniczne do drzwi i bram

Sterowane elektronicznie zamki do drzwi i bram to urządzenia stosowane w nowoczesnych systemach kontroli dostępu. Zaliczamy do nich klamki i wkładki elektroniczne, wkładki mechatroniczne, zamki solenoidowe oraz zamki elektromotoryczne. Posiadają…
Czytaj więcej
Systemy kontroli dostępu - zalety | NOVET.EU

Zalety korzystania z systemów kontroli dostępu

Wysoki poziom bezpieczeństwa powinien być priorytetem dla każdej firmy, czy też instytucji. Jeśli pracujesz z poufnymi informacjami lub kosztownym sprzętem, ochrona aktywów Twojej firmy ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy w …
Czytaj więcej
Kontrola dostępu i Systemy kontroli dostępu | NOVET.EU

Kontrola dostępu (Access Control) - czym jest i jak działa?

Kontrola dostępu (Access Control) obejmuje urządzenia umożliwiające zarządzanie pracą drzwi, bram i szlabanów. Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się przy użyciu karty RFID, kodu PIN, odcisku palców czy za…
Czytaj więcej
Kontrola dostępu w banku

Systemy kontroli dostępu w bankach i instytucjach finansowych

Na całym świecie banki oraz pozostałe instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie funkcjonowania gospodarki. Z racji specyfiki prowadzonej działalności sektor bankowości charakteryzuje się szczególnie restrykcyjnymi wymaganiami…
Czytaj więcej
Jak działają systemy kontroli dostępu? | NOVET.EU

Jak działają systemy kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu (access control systems) to powiązane ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne, umożliwiające poszczególnym osobom dostęp do wybranych budynków, stref oraz pomieszczeń w ściśle określonym czasie.…
Czytaj więcej