Banki

Bezpieczeństwo i Kontrola dostępu w banku | NOVET.EU

Banki to obiekty użyteczności publicznej, w których konieczne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Dodatkowo banki przechowują aktywa i dokumenty, które również muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. Wszystko to sprawia, że jedynym odpowiednim rozwiązaniem dla sektora bankowego są elektroniczne systemy kontroli dostępu. Działające w chmurze i obsługiwane poprzez sieć internetową aplikacje umożliwiają administratorowi zarządzanie kontrolą w czasie rzeczywistym, pozwalają mu przyznawać, anulować oraz modyfikować uprawnienia poszczególnych użytkowników zależnie od aktualnych potrzeb i wymagań, a także zapewniają wgląd w rejestr i historię zdarzeń na każdych drzwiach.

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu klucz jest nośnikiem informacji, co oznacza, że ani zamki ani wkładki nie są kodowane, a uprawnienia uzyskiwane są poprzez walidację klucza. Z kolei do transferu danych i energii wykorzystywana jest bezstykowa technologia indukcyjna, zapewniająca niezawodność i szybkość działania. Wyklucza to konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji. Warto zauważyć także, że wszystkie przesyłane dane są szyfrowane za pomocą 128-bitowego klucza sesji AES, generowanego przy użyciu krzywych eliptycznych Diffiego-Hellmana (DHEC). Jest to całkowicie bezpieczna metoda wymiany danych, rekomendowana przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Dodatkowo transmisję danych zabezpiecza protokół HTTPS TLS 1.2.

Na stronie
Kontrola dostępu w banku

Systemy kontroli dostępu w bankach i instytucjach finansowych

Na całym świecie banki oraz pozostałe instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie funkcjonowania gospodarki. Z racji specyfiki prowadzonej działalności sektor bankowości charakteryzuje się szczególnie restrykcyjnymi wymaganiami…
Czytaj więcej