System kontroli dostępu V364 On Air

Kontrola dostepu dla obiektow przemyslowych

V364 On Air to kompletny system kontroli dostępu dla obiektów rozproszonych, działający w oparciu o oprogramowanie zainstalowane na zewnętrznym serwerze chmurowym. Architektura i sposób działania systemu sprawia, ze może być on szybko wdrożony nawet w dużym obiekcie dysponującym dużą ilością drzwi i przejść oraz w sieci obiektów rozproszonych w terenie. W ramach systemu V364 On Air można łączyć ze sobą urządzenia pracujące w trybie offline z urządzeniami działającymi w trybie online. Z racji zastosowania zaawansowanych zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych, system jest rekomendowany do zastosowania wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo stanowi absolutny priorytet.

Gdzie stosowany jest system kontroli dostępu V364 On Air?

System kontroli dostępu V364 On Air znajduje zastosowanie przede wszystkim w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Jego wdrożenie jest rekomendowane w następujących rodzajach obiektów i budynków:

 • Budynki firmowe, magazyny, obiekty logistyczne;
 • Obiekty infrastruktury krytycznej;
 • Szpitale, laboratoria i inne placówki medyczne;
 • Elektrownie i obiekty infrastruktury energetycznej;
 • Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej i centra przetwarzania danych;
 • Banki i inne instytucje finansowe;
 • Obiekty przemysłowe;
 • Obiekty infrastruktury transportowej: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP);
 • Siedziby urzędów i obiekty administracji rządowej;
 • Hale sportowe i stadiony;
 • Obiekty oświatowe i muzea;
 • Obiekty penitencjarne;
 • Strefy zagrożenia wybuchem.

Czym wyróżnia się system kontroli dostępu V364 On Air?

System kontroli dostępu V364 On Air łączy zalety rozwiązań mechanicznych i elektronicznych ze zdalnym zarządzaniem zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność dla przedsiębiorstw posiadających obiekty rozproszone w różnych lokalizacjach. Ponadto umożliwia użytkownikom stosowanie wielu rodzajów poświadczeń w tym między innymi takich, które obsługują technologię RFID, mechatronicznych kluczy F9000 oraz poświadczeń mobilnych. Oznacza to, że punktami dostępowymi mogą być wkładki mechaniczne, wkładki mechatroniczne lub zamki RFID obsługujące technologię Bluetooth Smart, z której korzystają poświadczenia mobilne. Przyjazny i intuicyjny w obsłudze interfejs pozwala administratorowi na sprawne definiowanie oraz zarządzanie prawami dostępu poszczególnych użytkowników, zarówno pracowników stacjonarnych, jak i personelu, wykonującego swoje obowiązki w terenie.

Na czym polega działanie w oparciu o model SaaS (Software as a Service)?

Instalacja i utrzymanie środowiska V364 odbywa się w ramach usługi świadczonej przez ISEO poprzez bezpieczny serwer chmurowy z systemem operacyjnym Linux. Zarówno aktualizacje oprogramowania, jak i kopie bezpieczeństwa baz danych są wykonywane automatycznie przez ISEO. Administrator nie musi instalować żadnego oprogramowania na swoim komputerze ani posiadać własnego serwera. Aby zarządzać systemem V364 On Air wystarczy jakikolwiek komputer stacjonarny lub przenośny z przeglądarką opartą na silniku WebKit. Ponadto administrowanie systemem jest możliwe przy użyciu smartfona lub tabletu z zainstalowaną dedykowaną aplikacją ISEO V364 na urządzenia przenośne. Z kolei użytkownicy po pobraniu aplikacji Mobile Key mogą zdalnie odbierać uprawnienia, a następnie korzystać z nich do otwierania drzwi za pomocą smartfona. Tego typu rozwiązanie zapewnia bardzo dużą wygodę i elastyczność w zarządzaniu dostępem w obiektach infrastruktury rozproszonej.

Możliwość integracji w ramach programu ISEO Technology Partner

V364 jest systemem w pełni skalowalnym i stanowi bazę do integracji obiektu z popularnymi systemami automatyki w ramach programu ISEO Technology Partner. Wówczas możliwe jest monitorowanie infrastruktury całego obiektu i zarządzenie różnego rodzaju urządzeniami z pozycji jednej platformy. Dzięki konsolidacji danych z różnych systemów w jednej bazie, nie ma konieczności ręcznego wprowadzania danych do każdego systemu z osobna, co pozwala na znaczną oszczędność czasu. Powiązanie ze sobą zdarzeń z różnych aplikacji systemowych oraz możliwość ich raportowania w czasie rzeczywistym wpływa na obniżenie ogólnych kosztów związanych z daną działalnością, a ponadto pozwala na usprawnienie procesu podejmowania decyzji w awaryjnych i krytycznych sytuacjach.

Na czym polega technologia „data on credential”?

Systemy online oraz systemy wymagające zastosowania okablowania drzwi są znacznie bardziej kosztowne do wdrożenia od systemów opartych na urządzeniach offline. Stosowana przez ISEO technologia „data on credential” łączy elektroniczne urządzenia uwierzytelniające działające w trybie offline z tradycyjnymi, przewodowymi rozwiązaniami, działającymi w trybie online. Uprawnienia dostępu użytkownika są przechowywane w bezpieczny sposób w poświadczeniach i urządzeniach (zamkach RFID lub mechatronicznych wkładkach), służąc do weryfikacji poprawności i ważności poświadczenia. Prawa dostępu są aktualizowane oraz nadpisywane na poświadczeniu użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do czytnika online umieszczonego na głównych drzwiach wejściowych do budynku.

Technologia „data on credential” oferuje wiele zalet:

 • Ogranicza czas i koszty instalacji;
 • Gromadzi historię zdarzeń pobierając je automatycznie z poświadczeń walidowanych na czytnikach online;
 • Umożliwia na bieżąco wykonywanie zmian na profilu dostępowym użytkownika bez konieczności ręcznego aktualizowania zamków pracujących w trybie standalone;
 • Zapewnia krótki czas rewalidacji oraz umożliwia dodanie poświadczenia na czarną listę ograniczając ryzyko nieuprawnionego dostępu do drzwi zabezpieczonych zamkami offline w przypadku zgubienia poświadczenia;
 • Wyklucza konieczność fizycznego udania się do drzwi z zamkiem w celu dezaktywacji zgubionych kart;
 • Wyklucza konieczność wymiany klucza w przypadku potrzeby jego dezaktywacji lub modyfikacji uprawnień;
 • Zgubienie klucza lub innego poświadczenia nie powoduje finansowych obciążeń dla przedsiębiorstwa.
 • Dzięki tej technologii, system może zostać zastosowany w miejscach, w których wcześniej nie było to możliwe lub wiązało się ze zbyt wysokimi kosztami (bramy, zamki szafkowe, szafy serwerowe rack).

Z jakich elementów składa się architektura systemu kontroli dostępu V364 On Air?

W skład architektury systemu kontroli dostępu V364 On Air wchodzą następujące elementy:

Serwer Atlas Master - hostowany przez ISEO serwer sieciowy z systemem operacyjnym Linux, zapewniający w pełni funkcjonalne rozwiązanie serwerowe w zakresie kontroli dostępu.

Serwer Atlas Slave - dodatkowy serwer Atlas przeznaczony do zastosowania w obiektach z dużą ilością urządzeń kontroli dostępu połączony poprzez sieć lokalną z serwerem Atlas Master. Dostępny w wersjach Standard lub DIN stosowany także do kontrolowania lokalnych drzwi działających w trybie online.

Komputer PC – każdy komputer z przeglądarką opartą na silniku web kit (Safari, Chrome, Edge) może być używany do zarządzania pracą systemu.

Tablety i smartfony – dzięki możliwości uruchomienia aplikacji ISEO V364 na tablecie, możesz zarządzać systemem V364 bez konieczności korzystania z dedykowanej stacji roboczej. Z kolei uruchamiając aplikację ISEO F9000 ON na smartfonie możesz zdalnie walidować klucze F9000 ON. Kolejna aplikacja Mobile Key umożliwia otwieranie zamków RFID przy użyciu smartfona lub tabletu.

Czytniki i walidatory online – czytniki i walidatory online współpracujące z kontrolerami Atlas Master / Slave umożliwiają kontrolę dostępu oraz walidację.

Mechatroniczne klucze F9000 – klucze F9000 ON umożliwiają otwieranie drzwi z kontrolą dostępu, z kolei klucze programujące F9000 PR mogą być używane do inicjowania i resetowania zamków oraz pobierania informacji o użytkownikach, zdarzeniach i urządzeniach.

Poświadczenia RFID - karty lub tagi (opaski, breloki, pastylki) zgodne ze standardami Mifare Classic 4K / Mifare DESFire EV2 8K RFID. Umożliwiają otwieranie drzwi, pobieranie informacji o zdarzeniach oraz zarządzanie pracą systemu V364.

Wkładki / kłódki F9000 offline – wkładki / kłódki mechatroniczne F9000 działające w trybie offline. Dostępne także w wersjach zgodnych z dyrektywą ATEX, odpowiednich do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Nie wymagają stosowania zasilania, gdyż źródło energii znajduje się w kluczu F9000. Przesyłanie informacji i dostarczanie energii do wkładki / kłódki odbywa się przy wykorzystaniu technologii indukcyjnej.

Urządzenia RFID offline – w systemie V364 możliwe jest korzystanie z następujących urządzeń RFID, działających w trybie offline: czytnik uwierzytelniający Stylos, sterowana elektronicznie wkładka Libra, klamka elektroniczna Aries czy zamek szafkowy Locker.

Jakie rodzaje poświadczeń stosowane są w systemie V364 On Air?

Mianem poświadczenia określa się obiekt w bazie danych lub przedmiot, taki jak na przykład klucz, karta zbliżeniowa, opaska czy brelok, który po zbliżeniu do czytnika, umożliwia uwierzytelnienie tożsamości właściciela. W systemie V364 On Air możliwe jest korzystanie z następujących rodzajów poświadczeń:

 • Klucze mechatroniczne (umożliwiają otwieranie wkładek mechatronicznych);
 • Karty / tagi Mifare Classic i Desfire (umożliwiają otwieranie zamków RFID);
 • Poświadczenia mobilne (umożliwiają otwieranie zamków RFID przy użyciu smartfonów / tabletów);
 • Kody PIN (czytniki uwierzytelniające z klawiaturą umożliwiają autoryzację użytkowników poprzez wprowadzenie kodu PIN).

System V364 On Air umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu rodzajów poświadczeń: mechatronicznych, RFID lub mobilnych. Warto podkreślić, że w przypadku gdy użytkownik zgubi poświadczenie (np. klucz F9000) i zgłosi ten fakt do administratora, dane poświadczenie zostanie natychmiast wycofane z systemu. Dzięki temu nie będzie możliwe użycie go przez osobę postronną w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do danego budynku lub pomieszczenia.

Jakie rodzaje drzwi, wejść i przejść obsługuje system V364 On Air?

Wkładki i kłódki mechatroniczne F9000 oraz zamki RFID umożliwiają nie tylko zabezpieczenie drzwi wejściowych, drzwi ewakuacyjnych czy drzwi wewnętrznych, ale także bram, furtek, a nawet kontenerów, skrzynek pocztowych czy szafek depozytowych. Szereg modeli i wariantów pozwala w łatwy sposób znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do każdych indywidualnych potrzeb bez względu na to czy mamy do czynienia z niewielką firmą, dużym zakładem przemysłowym, infrastrukturą rozproszoną czy kompleksem rekreacyjno-sportowym.

W jaki sposób działa system kontroli dostępu oparty na rolach i czym są strefy drzwi?

W rozbudowanych systemach kontroli dostępu, przypisywanie uprawnień każdemu użytkownikowi z osobna wymaga sporo pracy i zabiera dużo czasu. W przypadku systemu V364 On Air prawa dostępu mogą opierać się na rolach, jakie poszczególni użytkownicy pełnią w danym przedsiębiorstwie. Poprzez powiązanie roli z konkretnym działem firmy, administrator może modyfikować uprawnienia dla wszystkich pracowników przypisanych do danego działu. Tego rodzaju funkcjonalność usprawnia proces zarządzania dostępem w dużych firmach oraz przedsiębiorstwach, zatrudniających setki, a nawet tysiące pracowników oraz posiadających wiele filii i działów. Kolejną praktyczną funkcjonalnością są strefy drzwi. Każda strefa drzwi stanowi grupę drzwi, znajdujących się w tej samej lokalizacji (na przykład w danym budynku czy w określonym dziale). Strefy drzwi przydają się zwłaszcza w sytuacjach, gdy w danym budynku istnieje hierarchiczna struktura drzwi. Wówczas do poszczególnych użytkowników i/lub ról można przypisywać grupy drzwi, co znacznie przyspiesza i usprawnia zarządzanie dostępem.

Czym są i do czego służą harmonogramy czasowe?

Harmonogramy czasowe umożliwiają definiowanie okresu ważności poświadczenia i mogą być przypisywane do użytkowników lub ról w celu ustalenia, w jakich godzinach dany użytkownik może otworzyć drzwi (na przykład od poniedziałku do piątku w ciągu dnia od 08:00 do 17:00 lub w weekendy w nocy od 22:00 do 06:00). Wówczas każda próba otwarcia drzwi w godzinach spoza harmonogramu, spotka się z odmową dostępu. Korzystając z oprogramowania w chmurze, administratorzy systemu mają możliwość tworzenia, edytowania, duplikowania i usuwania harmonogramów czasowych. Dzięki temu mogą budować dostęp w oparciu o grafiki pracy poszczególnych pracowników, a nawet całych działów. Ułatwia to zarządzanie pracą ekip sprzątających, firm ochroniarskich czy specjalistów wykonujących swoje obowiązki w różnych porach i na różnych obiektach.

Jakie informacje zawiera rejestr zdarzeń?

Rejestr zdarzeń zawiera listę zdarzeń związanych z danym rodzajem drzwi, wejścia lub przejścia. Taki rejestr przechowywany jest w pamięci zamka lub innego urządzenia kontroli dostępu. Przesyłanie informacji z rejestru zdarzeń do głównej bazy danych na serwerze odbywa się podczas walidacji poświadczeń na czytnikach uwierzytelniających, które działają w trybie online. W rejestrze zdarzeń znajdziemy takie informacje jak: data i godzina, unikalny identyfikator użytkownika (UID), rodzaj poświadczenia, nazwa użytkownika, rola użytkownika, przeprowadzone działanie i jego skutek. Rejestr zdarzeń można wygenerować w formie raportu w pliku w formacie .CSV, a następnie pobrać go i otworzyć na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Excel. Ułatwia to przeanalizowane poszczególnych pozycji i zdarzeń.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w Twojej firmie, inteligentnym biurze (smart office), obiektach przemysłowych, infrastrukturze rozproszonej, obiektach infrastruktury krytycznej, budynkach administracji rządowej itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu