Systemy kontroli dostępu w rozproszonych obiektach infrastruktury transportowej

Systemy kontroli dostępu w infrastrukturze transportowej, Systemy kontroli dostępu PKP, Systemy kontroli dostępu na dworcach pkp, kontrola dostępu na koleji, systemy kontroli dostępu w infrastrukturze rozproszonej, NOVET.EU

Obiekty infrastruktury transportowej obejmują budynki oraz instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci transportowej, odgrywającej kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości dostaw, przepływu towarów i usług oraz w zakresie przewozu pasażerów. Z racji tego, że mają one charakter rozproszony, wymagają zastosowania dedykowanego systemu kontroli dostępu, który nie tylko umożliwia zdalne przyznawanie uprawnień dostępowych, ale także pozwala monitorować sytuację na poszczególnych obiektach w czasie rzeczywistym.

Jakie obiekty zaliczamy do infrastruktury transportowej?

Do obiektów infrastruktury transportowej zaliczamy między innymi dworce kolejowe autobusowe, elektrowozownie, wagonownie, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, lotniska, porty żeglugi morskiej i śródlądowej, sieci drogowe, autostrady, mosty, tunele, punkty obsługi podróżnych (MOP), przejazdy kolejowo-drogowe oraz sieci kolei podziemnej (metro).

Port morski - system kontroli dostępu - zarządzanie dostępem

Czym charakteryzuje się infrastruktura transportowa?

Oprócz zajmowania rozległych terenów wiele spośród tego rodzaju obiektów posiada rozbudowaną sieć ogrodzeń w postaci bram wjazdowych, furtek, płotów oraz siatek rozciągających się na obszarze dziesiątek, a nawet setek kilometrów. Rodzi to wiele wyzwań polegających chociażby na zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w lokalizacjach położonych z dala od linii elektroenergetycznych.

Jak zarządzać dostępem w obiektach rozproszonych?

Klucz i wkładka F9000 - zarządzanie dostępem - systemy kontroli dostępu

Obiekty infrastruktury transportowej mają charakter rozproszony i wymagają nie tylko ciągłego nadzoru technicznego, ale także stałego monitorowania w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania o każdej porze dnia i nocy oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Aby umożliwić technikom, inżynierom oraz pracownikom obsługującym tego typu obiekty wygodny dostęp do poszczególnych budynków, instalacji, stref oraz pomieszczeń w różnych dniach i o różnych porach, konieczne jest zastosowanie niezawodnego i wygodnego w obsłudze systemu kontroli dostępu.

Urządzeniami odpowiednimi do zastosowania w dedykowanych systemach kontroli dostępuklucze oraz wkładki F9000. Współpracują one ze sobą przy wykorzystaniu technologii indukcyjnej. Oznacza to, że po umieszczeniu we wkładce, klucz nie tylko przesyła do niej dane, ale także dostarcza zasilanie. Wyklucza to konieczność stosowania okablowania w miejscu, w którym zamontowana została wkładka i pozwala zainstalować ją w obiektach położonych w szczerym polu.

Z racji tego, że czas potrzebny na wymianę informacji pomiędzy wkładką i kluczem nie przekracza 80 milisekund, otwieranie drzwi następuje bez odczuwalnych opóźnień. Wszystkie dane przesyłane pomiędzy kluczem i wkładką są szyfrowane przy użyciu algorytmu AES-128. Dzięki temu nie ma możliwości ich przejęcia i odczytania przez osoby postronne lub hakerów w wyników ataków typu „brute force” czy „man-in-the-middle”.    

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Warto zaznaczyć, że mechatroniczne wkładki F9000 zostały przebadane na zgodność z wymogami normy EN 1303:2005 i oferują zabezpieczenie kodu w klasie 6 oraz odporność na atak w klasie 2. Co więcej posiadają pyłoszczelną i wodoszczelną obudowę oraz zostały przebadane w klasach IP66 / IP67 / IP68 oraz IP69. Charakteryzują się również odpornością mechaniczną w klasie IK08.

Dodatkowo wybrane warianty wkładek są zgodne z dyrektywą ATEX co oznacza, że mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem gazów, par, mgieł czy pyłu palnego. Wszystko to sprawia, że stanowią najlepsze możliwe zabezpieczenie drzwi dostępne na rynku.

Oprócz wkładek do wyboru są także kłódki F9000, działające w oparciu o tę samą technologię oraz oferujące identyczne zabezpieczenia i funkcjonalności. Sprawdzają się one idealnie w przypadku wszelkiego rodzaju transformatorów, skrzynek, kontenerów, puszek oraz innych elementów infrastruktury. Właściwości antywłamaniowe i odporność kłódek potwierdzają certyfikaty zgodności z wymogami normy EN 16864:2017.

Kłódka F9000 - zarządzanie dostępem - systemy kontroli dostępu

Zdalne zarządzanie uprawnieniami

Obsługa systemu za pomocą aplikacji - zarządzanie dostępem

Praktyczne funkcjonalności systemu kontroli dostępu

Administrator systemu posiada wgląd w historię zdarzeń i aktualną sytuację na poszczególnych obiektach. Może także zdalnie przyznawać uprawnienia użytkownikom określając w jakich dniach i godzinach, będą posiadać dostęp do wybranych drzwi. Ponadto jeśli pojawi się taka potrzeba może również w dowolnej chwili anulować lub zmodyfikować przyznane wcześniej prawa dostępu. Tego rodzaju funkcjonalność przydaje się w przypadku, gdy dana osoba zgubi klucz lub zostanie on jej skradziony. Wówczas nie ma konieczności podejmowania żadnych działań na wkładkach czy kłódkach, wystarczy jedynie wycofać przyznane wcześniej uprawnienia.

Możliwość dynamicznego reagowania na nieoczekiwane sytuacje ułatwia zarządzanie pracą techników i ekip, wykonujących swoje obowiązki w terenie. W przypadku pojawienia się awarii na danym obiekcie, pracownicy nie muszą udawać się do centrali po klucze. Dzięki zdalnemu otrzymywaniu uprawnień mogą usuwać awarie i dokonywać napraw przemieszczając się z jednego obiektu na drugi. Pozwala to zmniejszyć koszty związane ze zużyciem paliwa przez ekipy wykonujące swoje obowiązki w terenie.

Ponadto nie ma możliwości pomyłki wynikającej z pobrania niewłaściwego pęku kluczy, co czasami zdarza się w przypadku korzystania z tradycyjnych mechanicznych rozwiązań. Równie istotne jest to, że administrator może zawiesić danemu użytkownikowi uprawnienia w przypadku, gdy uda się on na kwarantannę, skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, wybierze się na urlop, zmieni stanowisko lub odejdzie z pracy.

Istotne dodatkowe korzyści

Dzięki zastosowaniu systemu kontroli dostępu administrator może w każdej chwili sprawdzić kto i kiedy uzyskał dostęp do danego obiektu lub pomieszczenia. Dotyczy to nawet obiektów czy instalacji położonych w szczerym polu z dala od siedzib ludzkich czy stref przemysłowych.

Przyjazne oprogramowanie

Oznacza to, że korzystając z intuicyjnego i przyjaznego w obsłudze oprogramowania, można łatwo zarządzać obiektami infrastruktury rozproszonej, nawet jeśli zlokalizowane są one na bardzo dużym obszarze. Aby w wygodny sposób nawigować po punktach dostępu obsługiwanych w ramach danego systemu, można skorzystać z podkładu w postaci map Google i naniesionych na nie interaktywnych znaczników, a nawet z planów konkretnych budynków.

Bardzo wysoka skalowalność systemu

Jeśli firma wdrażająca dedykowany system zażyczy sobie zmodyfikowania interfejsu aplikacji służącej do zarządzania dostępem, może on zostać dopasowany do określonej identyfikacji wizualnej oraz zawierać oczekiwane przez klienta funkcje. Niezwykle wysoka skalowalność systemu pozwala rozpocząć pracę od niewielkiej instalacji, a następnie rozbudowywać ją w miarę rozwijania przedsiębiorstwa i pojawiania się nowych potrzeb.  

System kontroli dostępu w infrastrukturze rozproszonej

Gdzie sprawdziły się systemy kontroli dostępu?

Zaprezentowane w niniejszym artykule systemy kontroli dostępu zostały zamontowane i działają z powodzeniem na wielu obiektach infrastruktury transportowej.

Lotnisko Palma de Mallorca

Przykładem jest port lotniczy w Palma de Mallorca, w którym rozwiązania kontroli dostępu marki ISEO znalazły zastosowanie w strefie bezpieczeństwa obejmującej dwa główne pasy startowe. Z kolei mechatroniczne kłódki F9000 zamontowano w bramach wjazdowych prowadzących na teren lotniska.

Port lotniczy Toulouse Blagnac

Bardzo duży dedykowany system kontroli dostępu opierający się głównie na wkładkach i kłódkach mechatronicznych F9000 został zainstalowany również w położonym na terenie Francji porcie lotniczym Toulouse Blagnac. Korzysta z niego łącznie niemal 2000 osób, a liczba obsługiwanych dziennych wejść sięga dziesiątek tysięcy. Głównymi użytkownikami systemu są pracownicy lotniska, służby odpowiedzialne za podejmowanie określonych działań w sytuacjach awaryjnych oraz usługodawcy zewnętrzni.

Lotnisko - system kontroli dostępu - zarządzanie dostępem

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w rozproszonych obiektach infrastruktury transportowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla obiektów infrastruktury transportowej lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu