Systemy kontroli dostępu w bankach i instytucjach finansowych

Kontrola dostępu w banku, Systemy kontroli dostępu w bankach, instytucjach finansowych.

Na całym świecie banki oraz pozostałe instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie funkcjonowania gospodarki. Z racji specyfiki prowadzonej działalności sektor bankowości charakteryzuje się szczególnie restrykcyjnymi wymaganiami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób zatrudnionych w placówkach bankowych. Dlatego też nowoczesny, funkcjonalny i bezpieczny elektroniczny system kontroli dostępu stanowi niezbędny element infrastruktury każdej instytucji finansowej.

Kontrola dostępu w bankach

Gotowe i dedykowane rozwiązania

Zależnie od potrzeb i wymagań można wybrać gotowy elektroniczny system kontroli dostępu, a także zamówić dedykowany system, który zostanie zaprojektowany i skonfigurowany w oparciu o wnikliwą analizę danej organizacji czy instytucji. Wówczas możliwe jest zaprogramowanie dowolnej funkcji, a nawet zaprojektowanie interfejsu oprogramowania odpowiadającego identyfikacji wizualnej danego przedsiębiorstwa. Bez względu na to jaką decyzję podejmiemy możemy liczyć na najwyższy poziom bezpieczeństwa zastosowanych urządzeń i technologii.

Łatwe unieważnianie praw dostępu

W każdym systemie klucze są nośnikami informacji, a uprawnienia uzyskuje się poprzez walidacje kluczy. Z racji tego, że ani wkładki ani zamki nie są kodowane, nie ma konieczności ich wymiany czy modyfikacji w przypadku, gdy którykolwiek z użytkowników zgubi swój klucz lub zostanie mu on skradziony. W takich sytuacjach administrator loguje się do systemu i błyskawicznie unieważnia przyznane wcześniej uprawnienia. Podobnie dzieje się, gdy pracownik zadzwoni do swojego przełożonego z informacją, że zachorował lub z innego powodu nie pojawi się jeszcze przez jakiś czas w biurze.

Co umożliwia system kontroli dostępu?

System kontroli dostepu V364

Wygodne zarządzanie dostępem z dowolnego miejsca na świecie

Elastyczność i łatwość zarządzania pracą nawet najbardziej rozbudowanego elektronicznego systemu kontroli dostępu umożliwia intuicyjny interfejs oprogramowania, który jest dostępny w języku polskim. Z dowolnego miejsca na świecie administrator może w trybie rzeczywistym śledzić sytuację na poszczególnych drzwiach w różnych pomieszczeniach oraz w obiektach rozproszonych nawet na bardzo dużym terenie. Dzięki temu ma możliwość dynamicznego reagowania na to co w danej chwili dzieje się w danym budynku czy na obiekcie. Rejestr zdarzeń obejmuje zarówno sytuacje, w których dostęp został przyznany oraz takie, w których z różnych względów odmówiono otwarcia drzwi.

Przyznawanie dostępu w oparciu o rolę

Kolejnym praktycznym rozwiązaniem jest możliwość tworzenia ról zależnie od funkcji jaką dany użytkownik pełni w ramach przedsiębiorstwa czy instytucji. W elektronicznych systemach kontroli dostępu opartych o role, każda z ról ściśle definiuje rodzaj uprawnień związanych z dostępem do danych drzwi i grup drzwi. Zarządzanie dostępem poprzez role idealnie sprawdza się w dużych organizacjach, zatrudniających setki, a nawet tysiące pracowników. Wówczas ręczne dodawanie uprawnień każdemu użytkownikowi z osobna byłoby czasochłonne i mało praktyczne. Dużo wygodniej jest utworzyć role odnoszące się do działów w danej firmie i dla każdej z nich zdefiniować określone uprawnienia. Następnie wystarczy tylko przypisać pracowników do poszczególnych ról. Jakakolwiek modyfikacja danej roli automatycznie wpływa na wszystkich powiązanych z nią użytkowników. Inną praktyczną funkcjonalnością jest możliwość tworzenia stref drzwi i przypisywania do nich drzwi znajdujących się w określonych budynkach, działach i pomieszczeniach.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Szyfrowana transmisja danych

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu do transmisji danych oraz zasilania wkładek wykorzystywana jest bezstykowa technologia indukcyjna. Oznacza to, że klucz nie tylko dostarcza wkładce zasilanie, ale także zapewnia transmisję danych zaszyfrowanych za pomocą 128-bitowego klucza sesji AES, generowanego przy użyciu krzywych eliptycznych Diffiego-Hellmana (DHEC).

Taka metoda wymiany danych jest całkowicie bezpieczna i rekomendowana przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Zakodowanych w ten sposób danych nie można przejąć ani odczytać w wyniku ataków kryptograficznych typu brute force czy man-in-the-middle. Jest to niezwykle ważne w przypadku każdego banku i instytucji, która przechowuje i przetwarza wrażliwe dane osobowe i finansowe.

Co równie istotne technologia indukcyjna gwarantuje znakomitą szybkość działania oraz brak opóźnień w trakcie otwierania drzwi, gdyż czas potrzebny na wymianę niezbędnych danych pomiędzy wkładką i kluczem nie przekracza 80 milisekund. Ponadto technologia indukcyjna wyklucza konieczność stosowania okablowania przy montażu wkładki, co ułatwia zarówno samą instalację jak i ewentualną wymianę dużej ilości wkładek.

Zainteresował Cię ten temat? Dowiedz się jak działają systemy kontroli dostępu.