F9000 – wkładka mechatroniczna do drzwi z kontrolą dostępu

Inteligentna wkładka mechatroniczna F9000 z kontrolą dostępu do pomieszczeń | NOVET.EU

F9000 to wkładka mechatroniczna oferująca zabezpieczenia mechaniczne i rozwiązania elektroniczne. W oparciu o ten model wkładki możliwe jest zbudowanie nawet bardzo rozbudowanego, w pełni dedykowanego systemu kontroli dostępu, obejmującego setki, a nawet tysiące obiektów rozproszonych na bardzo dużym obszarze.

Klucz działający w oparciu o indukcję magnetyczną

Do mechatronicznej wkładki F9000 dedykowany jest inteligentny klucz, który wykorzystuje technologię indukcji magnetycznej, zapewniając wkładce zarówno bezprzewodowe zasilanie, jak i transmisję danych, przesyłanych w zaszyfrowanej formie przy użyciu bezpiecznego algorytmu AES-128. Dzięki wzbudzaniu komunikacji na żądanie, umieszczona w kluczu bateria wystarcza na około pięć lat pracy wkładki.

Błyskawiczne działanie

Zastosowana technologia wyklucza konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji, a ponadto gwarantuje szybkość działania i brak opóźnień podczas otwierania drzwi, gdyż wymiana informacji pomiędzy kluczem i wkładką zajmuje mniej niż 80 milisekund.

Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych

Co równie istotne wkładka F9000 posiada stopień ochrony IP66/67/68/69 co oznacza, że jej poprawne działanie jest gwarantowane nawet w przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak silne opady deszczu / śniegu, wysokie / niskie temperatury czy wysoka wilgotność.

Elastyczność i łatwość obsługi

Zdalne zarządzanie uprawnieniami

Z dowolnego miejsca z dostępem do internetu administrator systemu zarządza zdalnie uprawnieniami danego klucza, decydując o tym do jakich drzwi i w jakich godzinach będzie mieć dostęp korzystająca z niego osoba.

Brak konieczności wymiany wkładki w przypadku zgubienia / kradzieży klucza

Może on w zależności od potrzeb w czasie rzeczywistym przyznawać, modyfikować oraz anulować uprawnienia klucza do wybranych lub wszystkich drzwi w ramach danego systemu. Autoryzację otrzymuje wyłącznie klucz, a nie wkładka. Oznacza to, że zgubienie lub kradzież klucza nie oznacza konieczności wymiany żadnej wkładki bębenkowej, gdyż w takiej sytuacji wystarczy jedynie cofnięcie wszystkich uprawnień, które zostały przyznane dla danego klucza.

Wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa i personelu

Możliwość modyfikowania uprawnień w czasie rzeczywistym

Administrator ma możliwość dynamicznego reagowania na nieoczekiwane sytuacje i modyfikowania uprawnień w czasie rzeczywistym. Posiada także wgląd w pełną historię zdarzeń obejmującą zarówno udane, jak i zakończone niepowodzeniem próby otwarcia drzwi.

Przyznawana przez niego autoryzacja obejmuje ściśle określony przedział czasowy, a po jego upływie wygasa automatycznie. Dzięki temu pracownicy mogą swobodnie wykonywać swoje zadania w terenie bez konieczności zgłaszania się do centrali w celu otrzymania kluczy do określonych budynków i pomieszczeń. Ponadto w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych awarii, mogą usuwać je na bieżąco przemieszczając się w drodze na kolejny obiekt.

Praktyczne funkcjonalności

W systemie kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o wkładki F9000, administrator ma możliwość tworzenia dostępów w oparciu o grafiki pracy poszczególnych pracowników, a nawet działów. Ponadto może wydzielać strefy dostępu oraz nadawać uprawnienia nie tylko pojedynczym pracownikom, ale także grupom personelu. Pozostałe praktyczne funkcjonalności obejmują między innymi możliwość raportowania zagrożeń (przesyłania zdjęć / skanów itp.) oraz możliwość integracji z centrami powiadomień o awariach.

Zastosowanie

Idealne rozwiązanie w instalacjach rozproszonych

Z racji oferowanych właściwości mechatroniczna wkładka bębenkowa F9000 idealnie sprawdza się w roli urządzenia do kontrolowania dostępu w budynkach prywatnych i publicznych a także do zarządzania i monitorowania wejściami do poszczególnych pomieszczeń oraz całych budynków. Stanowi idealne rozwiązanie w instalacjach rozproszonych, w których istnieje konieczność zapewnienia kontroli dostępu w różnego rodzaju obiektach, także tych znajdujących się w trudno dostępnym terenie oraz rozproszonych na bardzo dużym obszarze.

W pełni skalowalny system dostosowany do określonej infrastruktury i rodzaju działalności

Na bazie mechatronicznych wkładek F9000 możliwe jest zbudowanie w pełni dedykowanego systemu kontroli dostępu opracowanego w oparciu o wnikliwą analizę infrastruktury, potrzeb oraz rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. Istotną cechą takiego systemu jest jego nieograniczona skalowalność, co przekłada się na możliwość uzupełniania go o nowe pomieszczenia i obiekty wraz z rozwojem działalności.

Obiekty infrastruktury krytycznej 

Potencjalne instalacje, w których rekomendowane jest zastosowanie wkładki F9000 obejmują między innymi obiekty infrastruktury krytycznej takie jak:

 • elektrownie konwencjonalne, wiatrowe i hydroelektrownie
 • obiekty infrastruktury transportowej: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele, punkty obsługi podróżnych
 • telekomy, maszty telefonii komórkowej, serwerownie i centra danych
 • obiekty należące do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • szpitale, laboratoria, ośrodki zdrowia, centra rehabilitacyjne
 • obiekty należące do pogotowia i innych służb ratunkowych (straży pożarnej, GOPR, TOPR itp.)
 • komisariaty i komendy policji, biura śledcze, prokuratury, sądy, obiekty penitencjarne (areszty, więzienia itp.)
 • bazy i obiekty wojskowe
 • strefy zagrożone wybuchem: kopalnie, przedsiębiorstwa chemiczne, rafinerie, gazownie, bazy paliwowe, składowiska niebezpiecznych odpadów, platformy wiertnicze itp.
 • budynki i obiekty administracji rządowej, urzędy państwowe, siedziby władz miejskich i wojewódzkich

Obiekty przemysłowe i usługowe 

 

W oparciu o wkładkę F9000 można także budować rozbudowane systemy kontroli dostępu w takich obiektach jak:

 • zakłady produkcyjne
 • magazyny i centra logistyczne
 • hale targowe i centra wystawiennicze
 • placówki bankowe, pomieszczenia z bankomatami
 • centra handlowe / galerie handlowe i sklepy
 • obiekty oświatowe, uczelnie i muzea
 • hale sportowe i stadiony