F9000 – wkładka mechatroniczna do drzwi z kontrolą dostępu

F9000 to wkładka mechatroniczna oferująca zabezpieczenia mechaniczne i rozwiązania elektroniczne. Źródło jej zasilania stanowi bateria, która wystarcza na około pięć lat pracy. Wyklucza to konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji. W oparciu o ten model wkładki możliwe jest zbudowanie nawet bardzo rozbudowanego, w pełni dedykowanego systemu kontroli dostępu, obejmującego setki, a nawet tysiące obiektów rozproszonych na bardzo dużym obszarze.

Klucz działający w oparciu o indukcję magnetyczną

Do mechatronicznej wkładki F9000 dedykowany jest inteligentny klucz, który wykorzystuje technologię indukcji magnetycznej, zapewniając zarówno bezprzewodowe zasilanie, jak i transmisję danych, przesyłanych w zaszyfrowanej formie przy użyciu bezpiecznego algorytmu AES-128. Dzięki wzbudzaniu komunikacji na żądanie, klucz wydłuża żywotność baterii umieszczonej we wkładce, dzięki czemu przy normalnym użytkowaniu wystarcza ona na około pięć lat pracy wkładki.

Błyskawiczne działanie

Zastosowana technologia wyklucza konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji, a ponadto gwarantuje szybkość działania i brak opóźnień podczas otwierania drzwi, gdyż wymiana informacji pomiędzy kluczem i wkładką zajmuje mniej niż 80 milisekund.

Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych

Co równie istotne wkładka F9000 posiada stopień ochrony IP66/67/68/69 co oznacza, że jej poprawne działanie jest gwarantowane nawet w przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak silne opady deszczu / śniegu, wysokie / niskie temperatury czy wysoka wilgotność.

Elastyczność i łatwość obsługi

Zdalne zarządzanie uprawnieniami

Z dowolnego miejsca z dostępem do internetu administrator systemu zarządza zdalnie uprawnieniami danego klucza, decydując o tym do jakich drzwi i w jakich godzinach będzie mieć dostęp osoba korzystająca z niego osoba.

Brak konieczności wymiany wkładki w przypadku zgubienia / kradzieży klucza

Może on w zależności od potrzeb w czasie rzeczywistym przyznawać, modyfikować oraz anulować uprawnienia klucza do wybranych lub wszystkich drzwi w ramach danego systemu. Autoryzację otrzymuje wyłącznie klucz, a nie wkładka. Oznacza to, że zgubienie lub kradzież klucza nie oznacza konieczności wymiany żadnej wkładki bębenkowej, gdyż w takiej sytuacji wystarczy jedynie cofnięcie wszystkich uprawnień, które zostały przyznane dla danego klucza.

Wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa i personelu

Możliwość modyfikowania uprawnień w czasie rzeczywistym

Administrator ma możliwość dynamicznego reagowania na nieoczekiwane sytuacje i modyfikowania uprawnień w czasie rzeczywistym. Posiada także wgląd w pełną historię zdarzeń obejmującą zarówno udane, jak i zakończone niepowodzeniem próby otwarcia drzwi.

Przyznawana przez niego autoryzacja obejmuje ściśle określony przedział czasowy, a po jego upływie wygasa automatycznie. Dzięki temu pracownicy mogą swobodnie wykonywać swoje zadania w terenie bez konieczności zgłaszania się do centrali w celu otrzymania kluczy do określonych budynków i pomieszczeń. Ponadto w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych awarii, mogą usuwać je na bieżąco przemieszczając się w drodze na kolejny obiekt.

Praktyczne funkcjonalności

W systemie kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o wkładki F9000, administrator ma możliwość tworzenia dostępów w oparciu o grafiki pracy poszczególnych pracowników, a nawet działów. Ponadto może wydzielać strefy dostępu oraz nadawać uprawnienia nie tylko pojedynczym pracownikom, ale także grupom personelu. Pozostałe praktyczne funkcjonalności obejmują między innymi możliwość raportowania zagrożeń (przesyłania zdjęć / skanów itp.) oraz możliwość integracji z centrami powiadomień o awariach.

Zastosowanie

Idealne rozwiązanie w instalacjach rozproszonych

Z racji oferowanych właściwości mechatroniczna wkładka bębenkowa F9000 idealnie sprawdza się w roli urządzenia do kontrolowania dostępu w budynkach prywatnych i publicznych a także do zarządzania i monitorowania wejściami do poszczególnych pomieszczeń oraz całych budynków. Stanowi idealne rozwiązanie w instalacjach rozproszonych, w których istnieje konieczność zapewnienia kontroli dostępu w różnego rodzaju obiektach, także tych znajdujących się w trudno dostępnym terenie oraz rozproszonych na bardzo dużym obszarze.

W pełni skalowalny system dostosowany do określonej infrastruktury i rodzaju działalności

Na bazie mechatronicznych wkładek F9000 możliwe jest zbudowanie w pełni dedykowanego systemu kontroli dostępu opracowanego w oparciu o wnikliwą analizę infrastruktury, potrzeb oraz rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. Istotną cechą takiego systemu jest jego nieograniczona skalowalność, co przekłada się na możliwość uzupełniania go o nowe pomieszczenia i obiekty wraz z rozwojem działalności.

Obiekty infrastruktury krytycznej 

Potencjalne instalacje, w których rekomendowane jest zastosowanie wkładki F9000 obejmują między innymi obiekty infrastruktury krytycznej takie jak:

 • elektrownie konwencjonalne, wiatrowe i hydroelektrownie
 • obiekty infrastruktury transportowej: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele, punkty obsługi podróżnych
 • telekomy, maszty telefonii komórkowej, serwerownie i centra danych
 • obiekty należące do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • szpitale, laboratoria, ośrodki zdrowia, centra rehabilitacyjne
 • obiekty należące do pogotowia i innych służb ratunkowych (straży pożarnej, GOPR, TOPR itp.)
 • komisariaty i komendy policji, biura śledcze, prokuratury, sądy, obiekty penitencjarne (areszty, więzienia itp.)
 • bazy i obiekty wojskowe
 • strefy zagrożone wybuchem: kopalnie, przedsiębiorstwa chemiczne, rafinerie, gazownie, bazy paliwowe, składowiska niebezpiecznych odpadów, platformy wiertnicze itp.
 • budynki i obiekty administracji rządowej, urzędy państwowe, siedziby władz miejskich i wojewódzkich

Obiekty przemysłowe i usługowe 

 

W oparciu o wkładkę F9000 można także budować rozbudowane systemy kontroli dostępu w takich obiektach jak:

 • zakłady produkcyjne
 • magazyny i centra logistyczne
 • hale targowe i centra wystawiennicze
 • placówki bankowe, pomieszczenia z bankomatami
 • centra handlowe / galerie handlowe i sklepy
 • obiekty oświatowe, uczelnie i muzea
 • hale sportowe i stadiony