Systemy kontroli dostępu w obiektach sądowych

Systemy kontroli dostępu w sądzie

Obiekty sądowe stanowią niezwykle ważną grupę obiektów, kluczowych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego oraz administracji państwowej. Jednocześnie z racji pełnionej funkcji muszą zapewniać najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa nie tylko samym pracownikom i urzędnikom, ale także osobom oskarżonym, pozwanym, świadkom i pozostałym interesantom. Dlatego też w sądach, prokuraturach i na komisariatach policji konieczne jest stosowanie nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych, takich jak między innymi elektroniczne systemy kontroli dostępu. 

Jakie obiekty sądowe funkcjonują w Polsce?

Do obiektów sądownictwa powszechnego zalicza się sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy obejmujący Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Izbę Karną oraz Izbę Cywilną. Z kolei w ramach sądownictwa wojskowego można wyróżnić wojskowe sądy garnizonowe, wojskowe sądy okręgowe oraz Sąd Najwyższy z Izbą Wojskową. Ponadto w polskim systemie sądownictwa funkcjonują także wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny, zajmujący się kontrolowaniem funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej.

W jaki sposób systemy kontroli dostępu ułatwiają funkcjonowanie sądów?

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce trend wzrostowy w ilości spraw sądowych rozpatrywanych przez sądy powszechnie. Dotyczy to zarówno sądów rejonowych, sądów okręgowych, jak i sądów apelacyjnych. Efektem tego jest wzrost ilości akt i dokumentów, które są przechowywane w budynkach sądowych i powiązanych z nimi archiwach. Zgodnie z obowiązującym prawem akta większości spraw cywilnych i gospodarczych muszą być przechowywane przez okres dziesięciu lat, a akta spraw karnych przez okres od trzech do nawet pięćdziesięciu lat. Rodzi to konieczność odpowiedniego zabezpieczenia szeregu pomieszczeń, do których dostęp mogą posiadać jedynie uprawnione osoby.

Z racji oferowanych funkcjonalności, współpracy z szerokim wachlarzem urządzeń, wygodnej obsługi oraz samej filozofii działania, systemy kontroli dostępu idealnie sprawdzają się w zarządzaniu dostępem w obiektach sądowych, prokuraturach, archiwach, urzędach, a nawet w obiektach penitencjarnych. Nowoczesne rozwiązania kontroli dostępu umożliwiają podzielenie budynków i obiektów na strefy oraz przyporządkowanie do nich poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów sądowych, które wymagają stosowania różnych poziomów zabezpieczeń, zależnie od konkretnej strefy lub pomieszczenia. O ile do biura podawczego, biura obsługi interesantów czy czytelni, dostęp może posiadać szersza grupa osób, o tyle dostęp do gabinetów sędziów, archiwów czy sal rozpraw musi być ograniczony czasowo i może zostać udzielony jedynie wąskiej grupie użytkowników.

System kontroli dostepu - mozliwosci integracji

Co równie istotne nowoczesne platformy do zarządzania dostępem można zintegrować z systemami rejestracji czasu pracy, kamerami monitoringu CCTV oraz rozwiązaniami z zakresu automatyki budynkowej. W ten sposób administrator uzyskuje możliwość kompleksowego zarządzania budynkiem oraz wieloma instalacjami z pozycji jednego systemu. Ułatwia to codzienną pracę oraz usprawnia funkcjonowanie obiektu, a w przypadku pojawienia się zagrożenia pozwala błyskawicznie poinformować o nim, osoby znajdujące się w budynku.

Inteligentne urządzenia i wysoki poziom bezpieczeństwa

W obrębie danego systemu można stosować wiele rodzajów urządzeń kontroli dostępu, takich jak między innymi: klamki elektroniczne, wkładki elektroniczne, wkładki mechatroniczne, zamki elektroniczne, zamki elektromotoryczne, zamki solenoidowe, zamki szafkowe, czytniki uwierzytelniające oraz inteligentne przekaźniki. Rolę poświadczeń mogą pełnić karty zbliżeniowe, opaski / breloki / pastylki / tagi RFID, klucze mechatroniczne, a także smartfony, smartwatche i tablety z zainstalowaną dedykowaną aplikacją. Ponadto w przypadku zastosowania czytnika biometrycznego do uwierzytelniania może służyć odcisk palca.

System kontroli dostepu - czytniki uwierzytelniajace

Filozofia i sposób działania systemów kontroli dostępu nie tylko wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ale ułatwia także zarządzanie pracą sądów i prokuratur oraz usprawnia ich codzienne funkcjonowanie. Wszystkie informacje przesyłane pomiędzy urządzeniami, a poświadczeniami są szyfrowane za pomocą 128-bitowego algorytmu AES. Za każdym razem w momencie nawiązywania komunikacji pomiędzy smartfonem i zamkiem, generowany jest indywidualny klucz sesji AES, który opiera się na losowo wytypowanych liczbach. Co więcej zachowuje on swoją ważność jedynie przez czas niezbędny do wymiany informacji. Oznacza to, że nie ma możliwości jego przejęcia i odczytania w wyniku ataku kryptograficznego, a tym samym uzyskania dostępu do budynku lub pomieszczenia przez osobę postronną, nieposiadającą odpowiednich uprawnień.      

System kontroli dostepu - szyfrowanie przesylanych danych   

Wdrożenie systemu kontroli dostępu to inwestycja zapewniająca liczne długofalowe korzyści. Elastyczność i skalowalność poszczególnych rozwiązań sprawia, że w razie potrzeby można rozbudowywać dany system dodając do niego nowe funkcje, kolejnych użytkowników, obiekty oraz urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań zabezpieczeń w Twoim obiekcie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu