Czym jest System Jednego Klucza?

System Jednego Klucza ( system master key) umożliwia otwieranie wszystkich drzwi w mieszkaniu, domu lub budynku za pomocą jednego klucza. Właściciel systemu decyduje komu nadać dostęp do określonego pomieszczenia.

Zastosowanie

Systemy Jednego Klucza ( system master key) są najczęściej stosowane w biurach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz w domach. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można pozbyć się całego pęku kluczy, który zazwyczaj jest potrzebny do otwierania różnych drzwi i zastąpić go jednym kluczem. Warunkiem zainstalowania systemu są drzwi otwierane zamkiem współpracującym z wkładką bębenkową, gdyż to właśnie wkładki bębenkowe są wykonywane w systemie.

Rodzaje wkładek w systemie

W zależności od wymaganego poziomu zabezpieczenia drzwi można zastosować wkładki różniące się klasą zabezpieczenia (antywłamaniowością). Wkładki w systemie mogą również różnić się długością, gdyż długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi. Dostępne są wkładki dwustronne, jednostronne oraz z gałką. Częścią systemu mogą być też kłódki. Do systemu można dodawać kolejne wkładki oraz można go modyfikować. W przypadku zgubienia klucza przez użytkownika można dokonać rekombinacji kodu wkładek. Nie ma wtedy konieczności wymiany wkładek na nowe.

Rodzaje systemów

Systemy Jednego Klucza oferowane przez firmę Novet różnią się między sobą stopniem skomplikowania.

System wkładek ujednoliconych
Jeden klucz otwiera więcej niż jedną wkładkę. Jest to najprostsza wersja systemu, gdzie wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem. System taki najczęściej stosuje się, kiedy nie ma potrzeby ograniczania dostępu do pomieszczeń wybranym osobom, a więc na przykład w domach prywatnych. Tam wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich pomieszczeń, np. furtki, garażu, pomieszczenia gospodarczego, czy drzwi wejściowych. Ilość kluczy oraz ilość wkładek w systemie może być dowolna.

System zamka centralnego
Każdy klucz otwiera własną wkładkę oraz tzw. wkładkę centralną. Znajduje zastosowanie najczęściej w budynkach mieszkalnych. Wkładką centralną jest wtedy wkładka w drzwiach wejściowych, w furtce do śmietnika, czy do garażu, natomiast wkładki indywidualne to wkładki do drzwi poszczególnych mieszkań.

System klucza grupowego
To najbardziej rozbudowana wersja systemu, ale dająca najwięcej możliwości nadania uprawnień do otwierania drzwi. Każda wkładka jest otwierana kluczem indywidualnym oraz nadrzędnym kluczem grupowym lub nadrzędnymi kluczami grupowymi i kluczami generalnymi. System projektuje się w ten sposób, że określonym użytkownikom umożliwia się otwieranie określonych wkładek (drzwi). W dalszym ciągu użytkownik posługuje się jednym kluczem, ale ma dostęp jedynie do wybranych pomieszczeń. Systemy klucza grupowego mogą różnić się stopniem skomplikowania. Najprostsza wersja systemu to taka, gdzie każda wkładka jest otwierana przez klucz indywidualny oraz przez klucz generalny. Taki system stosuje się najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach, szpitalach, czy w budynkach biurowych. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu W sytuacjach awaryjnych lub nagłego zagrożenia, wymagających szybkiej ewakuacji ludzi z pomieszczeń oraz kontroli tych pomieszczeń, otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem skraca czas potrzebny na tą czynność o ponad połowę.

Rodzaje profili kluczy systemowych

Systemy mogą być wykonane na wkładkach, o tzw. handlowym profilu klucza. Oznacza to, że klucz do systemu można dorobić w lokalnych punktach dorabiania kluczy po okazaniu karty właściciela. Są to wkładki Iseo F5, F6 Extra, R6 oraz R7. Jeżeli natomiast, wymagana jest gwarancja braku możliwości nieautoryzowanego dorobienia klucza, system może być wykonany na wkładkach o tzw. zastrzeżonym profilu klucza, który nie jest dostępny w punktach dorabiania kluczy. Aby dorobić klucz do systemu należy zgłosić się do firmy, która go wykonała. Taką możliwość dają wkładki Iseo CSF oraz CSR.

Unikalne rozwiązania w systemie CSF

Na rynku jest dostępnych kilkadziesiąt różnych typów wkładek, które mogą pracować w Systemie Jednego Klucza. System wkładek ISEO CSF jest jednak wyjątkowy ze względu na dwie bardzo istotne cechy odróżniające go od rozwiązań konkurencji.

Różny poziom zabezpieczenia, jeden klucz

W systemie ISEO CSF mogą współpracować ze sobą wkładki o różnym poziomie zabezpieczenia oraz wkładki mechaniczne i elektroniczne. Od wkładek o niskim poziomie zabezpieczenia, które można stosować w pomieszczeniach nie wymagających szczególnej ochrony, poprzez wkładki w najwyższej klasie, stanowiące najlepsze dostępne zabezpieczenie drzwi, chroniące je przed manipulacyjnym otwarciem. W jednym systemie można również stosować wkładki otwierane mechanicznie oraz wkładki otwierane elektronicznie. Ma to na celu obniżenie kosztów inwestycji przy jednoczesnym dopasowaniu poziomu zabezpieczenia do realnych potrzeb.

Profil klucza niedostępny na rynku

Profile kluczy wkładek CSF są opatentowane i chronione przed kopiowaniem. Oznacza to, że tylko firma ISEO może je produkować i sprzedawać. Nie ma możliwości dorobienia klucza w punkcie dorabiania kluczy. Patentem ISEO, obowiązującym na całym świecie, jest ukrycie słowa GERA w przekroju profilu klucza. Opatentowanie powyższego rozwiązania daje ISEO wyłączność na stosowanie tego typu profili klucza.

Wkładka mechatroniczna F9000

Wkładka mechatroniczna F9000 została zaprojektowana tak, aby zapewnić jak najwyższe zabezpieczenie drzwi oraz umożliwić wygodne zarządzanie dostępem do chronionego pomieszczenia. Wkładka F9000 jest instalowana jako normalna wkładka mechaniczna, a jej zasilanie jest zintegrowane w niekopiowalnym kluczu. Nawet jeśli klucz zostanie zgubiony, można natychmiast dokonać jego deaktywacji. Funkcjonalność wkładki F9000 umożliwia nadanie dostępu do drzwi w określonych przedziałach czasu oraz pozwala uzależnić dostęp od ilości otwarć. Każdy klucz do wkładki ma osobno autoryzowany dostęp, który może być modyfikowany w dowolnym czasie. Wszystkie otwarcia są identyfikowalne, nawet te nieautoryzowane.

System Jednego Klucza CSR

CSR jest Systemem Jednego Klucza opartym na wkładkach z kluczem poziomym. Wkładki spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności, jakie dają systemy wkładek. Unikalny klucz może otworzyć wszystkie wkładki, od drzwi wejściowych po bramy, od drzwi garażowych po skrzynkę pocztową, zapewniając tym samym pełną swobodę i bezpieczeństwo.

Wkładki zabezpieczone przed bumpingiem

Wkładki w systemie CSR zostały wyposażone w najbardziej zaawansowane zabezpieczenia: są odporne na próby otwarcia metodą bumpingu, próby rozwiercenia oraz są zabezpieczone przed wyłamaniem.

Klucz chroniony patentem

Klucz ma długą szyjkę, która umożliwia stosowanie szyldów ochronnych, które mogą dodatkowo zabezpieczać wkładkę. Profil klucza wkładki CSR jest chroniony patentem i zabezpieczony przed nieuprawnionym kopiowaniem. Znak CSR jest ukryty w przekroju profilu klucza. W celu zagwarantowania najwyższej ochrony, klucze mogą być kopiowane tylko przez ISEO, po okazaniu karty właściciela.