NOVET na XI Targach Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

Wkładka mechatroniczna F9000 prezentowana na targach GAS-EXPO w Kielcach | NOVET.EU

W dniach 15-16 września firma NOVET weźmie udział w XI Targach Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Stoisko NOVET o numerze E37 znajdować się będzie w hali E przy przejściu do hali D. Serdecznie zapraszamy naszych kontrahentów oraz wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z nami i naszą ofertą podczas tego ciekawego wydarzenia. 

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to największe tegoroczne wydarzenie w branży gazowniczej, w którym swój udział zaplanowało niemal 60 wystawców nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Goście odwiedzający poszczególne stoiska będą mogli się zapoznać z urządzeniami, materiałami i osprzętem opracowanym z myślą o zastosowaniu w gazociągach, stacjach redukcyjnych oraz tłoczniach gazu. Sieci gazownicze zaliczane są do infrastruktury krytycznej o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, gospodarki oraz samych obywateli.

Obiekty infrastruktury krytycznej

Strefy zagrożenia wybuchem

Z racji potencjalnego zagrożenia wybuchem urządzenia stosowane w gazowniach, sieciach gazowniczych i firmach zajmujących się pozyskiwaniem, dystrybucją / magazynowaniem gazu muszą spełniać rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych aktów prawnych określających wymagania, jakie musi spełniać produkt czy urządzenie zamontowane w strefach zagrożonych wybuchem, jest unijna dyrektywa ATEX.

Jakie kryteria zostały uwzględnione w dyrektywie ATEX?

Dyrektywa ATEX klasyfikuje poszczególne urządzenia wedle następujących kryteriów: oznaczenie CE, numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, symbol wykonania przeciwwybuchowego, grupa wybuchowości, kategoria urządzenia, rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, podgrupa wybuchowości, klasa temperatur oraz poziom zabezpieczenia urządzenia.

Klucze mechatroniczne zgodne z dyrektywą ATEX

Przykładem produktu sklasyfikowanego zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX są klucze mechatroniczne współpracujące z wkładką F9000.

Technologia indukcyjna

Ich działanie oparte jest na technologii indukcyjnej, dzięki czemu zapewniają wkładce zarówno bezprzewodowe zasilanie, jak i transmisję danych, które przesyłane są w zaszyfrowanej formie dzięki zastosowaniu bezpiecznego algorytmu AES-128. Dodatkowo indukcyjna technologia zapewnia znakomitą szybkość działania oraz brak opóźnień w trakcie otwierania drzwi, ponieważ wymiana danych pomiędzy wkładką i kluczem zajmuje mniej niż 80 milisekund.

Same klucze czerpią zasilanie z baterii, która dzięki wzbudzaniu komunikacji na żądanie, umożliwia korzystanie z wkładki przez okres około pięciu lat.

Wkładka mechatroniczna F9000 zgodna z dyrektywą ATEX

Wkładka mechatroniczna F9000 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, gdyż łączy zabezpieczenia mechaniczne z elektronicznymi. Dodatkowo dzięki wygodnemu programowaniu umożliwia dostosowywanie systemu kontroli dostępu do indywidualnych potrzeb. Konstrukcja, zabezpieczenia i sposób działania wkładki, zapewniają jej zgodność z dyrektywą ATEX.

Szczelna obudowa i liczne zabezpieczenia mechaniczne

Wkładka F9000 została wyposażona w sześć stalowych kołków, zabezpieczenie przed wyłamaniem oraz zabierak 30° (DIN). Brak baterii wewnątrz wkładki zapewnia niezawodne działanie w każdym miejscu i warunkach instalacji. Dzięki obudowie w klasie szczelności IP69, wkładka F9000 posiada wysoką odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych (opady deszczu / śniegu, wysokie / niskie temperatury czy wysoka wilgotność).

Oprogramowanie V364

Korzystając z oprogramowania V364 administrator może zdalnie zarządzać uprawnieniami poszczególnych użytkowników, decydując o tym do jakich drzwi, w jakich dniach i godzinach będzie mieć dostęp dana osoba. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne, wygodne i bezpieczne. W przypadku konieczności zmodyfikowania lub anulowania uprawnień, na przykład z powodu zgubienia klucza, nie jest konieczne wymienianie żadnej z wkładek. Wystarczy jedynie uruchomić dedykowane oprogramowanie i cofnąć przyznane wcześniej uprawnienia.

Dodatkowo administrator może grupować użytkowników w oparciu o role, jakie pełnią w danej firmie oraz tworzyć harmonogramy czasowe, w których dana osoba lub grupa osób ma możliwość otwarcia drzwi. Harmonogramy czasowe sprawdzają się przede wszystkim w przypadku użytkowników, którzy potrzebują dostępu do drzwi jedynie w określonych dniach i/lub godzinach. Kolejnym praktycznym rozwiązaniem jest możliwość grupowania drzwi w określone strefy obejmujące na przykład wszystkie drzwi w danym budynku lub jedynie drzwi prowadzące do pomieszczeń należących do danego działu przedsiębiorstwa.

Dzięki temu, że użytkownicy otrzymują uprawnienia na określony czas i mogą walidować klucze w terenie, nie muszą wracać do centrali czy biura po nowe klucze, gdy po raz pierwszy chcą odwiedzić dany obiekt lub wejść do danego pomieszczenia. Przykładowo serwisanci dysponujący kluczami F9000 mogą na bieżąco usuwać awarie pojawiające się na różnych obiektach oraz instalacjach wchodzących w skład infrastruktury danego przedsiębiorstwa. Dlatego też systemy kontroli dostępu zbudowane w oparciu o wkładki F9000 idealnie sprawdzają się w rozbudowanych instalacjach, obejmujących obiekty rozproszone na dużym obszarze nawet jeśli znajdują się one w trudno dostępnym terenie.

Korzystając z oprogramowania V364 administrator może nie tylko tworzyć, modyfikować i usuwać użytkowników oraz przyznawać im uprawnienia. Posiada także wgląd w pełną historię zdarzeń na poszczególnych drzwiach. Obejmuje ona zarówno udane, jak i nieudane próby otwarcia drzwi wraz z dokładną datą oraz informacją na temat przyczyny, dla której dany użytkownik otrzymał odmowę dostępu do budynku lub pomieszczenia.

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Zarówno wkładka, jak i klucze F9000 posiadają klasyfikację zgodności z dyrektywą ATEX Ex II 2 G Ex ib IIB T4 co oznacza, że oba rodzaje urządzeń są odpowiednie do zastosowania na obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł. Charakterystyka budowy klucza (etykieta ib odnosząca się do iskrobezpieczeństwa) i maksymalna temperatura pracy T4 (maksymalna temperatura powierzchni 135°C / temperatura zapłonu gazu 135-200°C) sprawia, że można go bezpiecznie używać w miejscach występowania mniej niebezpiecznych gazów, takich jak eten / etylen (II B).

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej na temat kluczy oraz wkładki F9000, zapoznaj się także z artykułem F9000 – wkładka mechatroniczna do drzwi z kontrolą dostępu.