Klucz o profilu chronionym

 

Systemy jednego klucza wykonywane na wkładkach o chronionym profilu klucza - możliwość dorobienia klucza
do systemu tylko przez jego właściciela. Użytkownicy kluczy do wkładek wykonanych w systemie jednego klucza,
w celu otwierania pomieszczeń, do których mają dostęp, posługują się tylko jednym kluczem.


Chroniony profil klucza zabezpiecza właściciela systemu wkładek przed dorobieniem klucza przez niepowołane osoby. Klucze dorabiane do systemu mogą być wykonane jedynie przez producenta lub dystrybutora wkładek
po poprawnej identyfikacji właściciela.


Surowe klucze nie są dostępne w punktach dorabiających klucze.

Lista produktów

 • F9 Basic

  Wkładka na klucz pionowy.

  Zabezpieczenie kodu (klucza): klasa 6.

  Chroniony profil klucza.

 • F9000

  Wkładka mechatroniczna.

  Zabezpieczenie kodu (klucza): klasa 6.

  Odporność na atak: klasa D.