Zamknięcia ewakuacyjne ISEO

Drogi ewakuacyjne stanowią newralgiczny element każdego obiektu użyteczności publicznej. W myśl obowiązujących przepisów w przypadku pojawienia się zagrożenia muszą one zapewniać możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Dlatego na drzwiach znajdujących się na drogach ewakuacyjnych konieczne jest zamontowanie specjalnych zamknięć ewakuacyjnych.

Zamknięcia przeciwpaniczne

Zamknięcia przeciwpaniczne są stosowane w obiektach użyteczności publicznej, gdyż umożliwiają sprawną i szybką ewakuację osobom, które wcześniej nie mogły poznać zasad ich działania. Są skuteczne nawet w sytuacji, gdy drzwi znajdują się pod naciskiem osób, napierających w kierunku ewakuacji.

Mogą być uruchamiane przy użyciu drążka naciskowego lub listwy naciskowej. Wymagania stawiane takim zamknięciom określa norma PN-EN 1125 (Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).

Określa one takie cechy zamknięć przeciwpanicznych jak: kategoria użytkowania, trwałość, ciężar drzwi, odporność ogniowa, bezpieczeństwo, odporność na korozję, zabezpieczenie, wystawanie drążka / listwy, rodzaj uruchamiania oraz miejsce aplikacji.     

Zamknięcia awaryjne

Zamknięcia awaryjne są stosowane w biurach i budynkach mieszkalnych, gdyż umożliwiają sprawną i szybką ewakuację osobom, zaznajomionym z zasadami ich działania.

Mogą być uruchamiane za pomocą płytki naciskowej lub klamki. Klasyfikuje się je według normy PN-EN 179 (Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść, uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).

Określa one takie cechy zamknięć awaryjnych jak: kategoria użytkowania, trwałość, ciężar drzwi, odporność ogniowa, bezpieczeństwo, odporność na korozję, zabezpieczenie, wystawanie klamki / płytki naciskowej, rodzaj uruchamiania oraz miejsce aplikacji. 

Certyfikaty CSI

Wszystkie zamknięcia ewakuacyjne zostały przebadane na 500 000 cykli pracy i zgodnie z deklaracją producenta są odpowiednie do zastosowania w miejscach, w których temperatury mieszczą się w przedziale od -25°C do +60°C. Warto podkreślić, że można je montować na drzwiach o ciężarze przekraczającym 200 kg.

Poszczególne parametry techniczne zamknięć potwierdzają certyfikaty uznanego włoskiego instytutu badawczego CSI.

Wykończenie ENDUR4NCE

Dodatkowo wybrane modele zamknięć (Idea Base, Push, Palmo, Pro EXIT) posiadają wykończenie ENDUR4NCE i zostały przetestowane w komorze solnej na 1600 godzin odporności zgodnie z wymogami normy EN 1670.

Powłoka AntiGERM

Zamknięcia ewakuacyjne ISEO z wyjątkiem modeli w wykończeniu stal nierdzewna są pokryte antybakteryjnym lakierem AntiGERM, który jest skuteczny w przypadku ponad 650 rodzajów wirusów, pleśni, alg, grzybów i bakterii. Jego wysoką efektywność potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Padwie.

Przeciwpaniczne zamki wpuszczane

Przeciwpaniczne zamki wpuszczane są dedykowane do montażu w znajdujących się na drogach ewakuacyjnych drzwiach uzbrojonych w zamknięcia przeciwpaniczne.

Do wyboru jest między innymi zamek wpuszczany przeciwpożarowy 214, współpracujący z modelami zamknięć Idea Base Infilare, Palmo oraz Push Palmo. Dodatkowo może także współpracować z klamko-klamką stosowaną w zamknięciach awaryjnych. Warto mieć świadomość, że bez względu na to czy zamek 214 współpracuje z zamknięciem przeciwpanicznym, czy awaryjnym istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz jeśli zamek został zamknięty od zewnątrz.

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych uzbrojonych w okucia przeciwpaniczne, w których ewakuacja realizowana jest na obu skrzydłach drzwiowych, na skrzydle biernym montuje się przeciwzamki serii 212 z akcesoriami, a na skrzydle czynnym stosuje się zamek 214.   

Pozostałe akcesoria dedykowane do zamknięć

Poszczególne modele zamknięć można doposażyć w takie akcesoria jak między innymi: blokada otwarcia , elektrozaczep, rygle (góra/dół, bok/bok, góra/bok), pręty z osłonami, okucia zewnętrzne (klamki / uchwyty obrotowe / klamko-gałki), styki elektryczne, blachy zaczepowe, zaczepy z regulacją, podkładki maskujące, podkładki pęczniejące, płytki montażowe.