Ogólne warunki gwarancji

Gwarancja ikona1. Wyroby oferowane przez firmę Novet są objęte minimum 2-letnią gwarancją, pod warunkiem ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Na wybrane grupy produktów gwarancja jest dłuższa i wynosi:

  • - mechaniczne produkty Iseo - wkładki bębenkowe, zamki, zamknięcia antypaniczne - 10 lat
  • - elektromechaniczne produkty Iseo - wkładki bębenkowe, zamki - 3 lata
  • - klamki Linea Cali w powłoce tytanowanej PVD - 20 lat
  • - klamki Linea Cali w powłokach: chrom błyszczący i chrom matowy - 10 lat

 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających ze zużycia towaru, bądź montażu niezgodnego z zaleceniami producenta lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej.

 

3. Wyroby wykonane ze stali nierdzewnej: w celu zachowania czystej powierzchni zaleca się czyszczenie za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Dopuszczalne jest używanie do czyszczenia preparatów przeznaczonych do konserwacji i czyszczenia produktów ze stali nierdzewnej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów ściernych, środków żrących, alkoholu, bądź innych rozpuszczalników.

 

4. Wyroby mosiężne, lakierowane: w celu zachowania czystej powierzchni zaleca się używać do czyszczenia tylko ciepłej wody.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów ściernych, alkoholu bądź innych rozpuszczalników.
Klamki mosiężne w kolorze postarzanego mosiądzu (wykończenie AN) w wyniku użytkowania mogą ulegać wybłyszczeniu, co nie podlega gwarancji.

 

5. W celu zapewnienia wieloletniej pracy okuć rekomendujemy również:
- montaż wykonany zgodnie z zaleceniami producenta
- instalowanie odbojników podłogowych
- demontaż okuć w przypadku, np. malowania lub renowacji
- natychmiastowe usuwanie jakichkolwiek defektów drzwi.

 

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego lub Użytkownika wad jest on zobowiązany przedstawić reklamację w formie pisemnej i przesłać niezwłocznie do firmy Novet. W przypadku uznania reklamacji firma Novet wymieni towar na wolny od wad, w możliwie najkrótszym terminie, pod warunkiem zwrotu wadliwego wyrobu.