Lista newsów

NOVET na VIII Kongresie Stolarki Polskiej

POiD

 

 

W dniach 25-26 maja 2017 roku w hotelu Copernicus w Toruniu odbył się VIII Kongres Stolarki Polskiej. Jego organizatorem był Związek Polskie Okna
i Drzwi
, do którego należą krajowi producenci, dostawcy oraz dystrybutorzy z branży stolarki drzwiowej i okiennej, w tym firma NOVET. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Podczas kongresu uczestnicy dyskutowali między innymi na temat zmian w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej. Przedstawiciele większości firm opowiedzieli się przeciwko dalszemu obniżaniu parametrów przenikalności cieplnej produkowanych wyrobów, a ich stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Z kolei już wiosną tego roku członkowie związku POiD wystąpili do Ministerstwa Edukacji Narodowej z incjatywą utworzenia nowego zawodu montera stolarki budowlanej. Opracowany został specjalny kurs oraz rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej podręcznik do nauki zawodu.

 

Wykształcenie wykwalifikowanej kadry montażystów jest niezbędne ze względu na konieczność ochrony interesów producentów, dostawców, a także samych klientów.

 

Firma NOVET wielokrotnie musiała rozpatrywać nieuzasadnione reklamacje okuć, wynikające wyłącznie z niefachowo wykonanego montażu.

 

Najlepszym przykładem są poniższe zdjęcia ilustrujące nieprawidłowo zamontowane zawiasy wpuszczane, których regulację wykonano przy użyciu wkrętarki. Doprowadziło to do uszkodzenia precyzyjnego mechanizmu regulującego położenie zawiasów, co z kolei spowodowało niewłaściwą pracę skrzydła drzwi.

 

                     Nieprawidłowy montaż                       Montaz

 

Fachowy i wykonany zgodnie z instrukcją montaż jest konieczny do zapewnienia prawidłowej pracy okuć. Inicjatywa utworzenia nowego zawodu montera stolarki budowlanej pozwala mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości tego typu sytuacje jak opisana powyżej będą należeć już do rzadkości.