Zawiasy wpuszczane Koblenz – jak wybrać odpowiedni model?

Czym kierować się wybierając dany model zawiasu?

Zawiasy wpuszczane Koblenz obejmują szeroką gamę wysokiej jakości modeli, znajdujących szerokie zastosowanie w wielu rozwiązaniach stolarki drzwiowej. Dobierając zawiasy wpuszczane, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń ich producenta oraz uwzględnić zaprezentowane na filmie oraz opisane poniżej czynniki.

 

 • Rodzaj obiektu i warunki użytkowania drzwi

  W pierwszej kolejności należy ustalić gdzie i w jaki sposób będą użytkowane drzwi, na których chcemy zamontować zawiasy. W przypadku drzwi o wysokiej częstotliwości użytkowania znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, należy zamontować odpowiednio wytrzymałe (pod względem nośności) zawiasy, nawet jeśli nie wynika to bezpośrednio z ciężaru samych drzwi.

  Dobierając zawiasy należy również uwzględnić czynniki środowiskowe otoczenia, w którym drzwi będą użytkowane. Przykładowo w przypadku drzwi zastosowanych w wilgotnym otoczeniu lub oddzielających przestrzenie / pomieszczenia o dużej różnicy temperatur, rekomendowane jest zastosowanie trzech zawiasów o odpowiedniej odporności korozyjnej. W takich sytuacjach należy zwrócić uwagę na materiał, z jakiego został wykonany dany model oraz rodzaj wykończenia jego powierzchni.
   
 • Wymiary skrzydła drzwiowego

  Niezwykle istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zawiasów mają grubość, szerokość i wysokość drzwi. Należy mieć świadomość, że ze względu na siły działające na zawiasy, wraz ze wzrostem szerokości skrzydła, spada nośność zawiasów. Jest to wyraźnie widoczne, gdy zapoznamy się z tabelami nośności poszczególnych modeli zawiasów, z których jasno wynika również, że wraz ze wzrostem szerokości skrzydła, należy odpowiednio zwiększać rozstaw między zawiasami.

  Kolejnym ważnym parametrem przy doborze zawiasów do drzwi jest grubość skrzydła. Musi ona umożliwiać prawidłowe osadzenie zawiasu i zamontowanie go w odpowiednich odległościach od płaszczyzny skrzydła. W przypadku drzwi o niestandardowej grubości skrzydła, ważne jest również sprawdzenie osi obrotu zawiasu i upewnienie się, że krawędź skrzydła nie koliduje z ościeżnicą podczas otwierania drzwi.

  Dwa zawiasy wpuszczane na skrzydle drzwiowym

  Dla drzwi o szerokości do 900 mm i wysokości 2000-2100 mm, rekomendowane jest zamontowanie dwóch zawiasów. W przypadku drzwi o wysokości powyżej 2100 mm, należy zastosować dodatkowy zawias w celu ustabilizowania skrzydła i zapobiegania jego wypaczaniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy drzwi znajdują się w miejscu, w którym są intensywnie użytkowane.

  Trzy zawiasy wpuszczane na skrzydle drzwiowym

  Z kolei w przypadku jeśli drzwi mają wysokość powyżej 2100 mm i szerokość powyżej 900 mm, a dodatkowo są zamontowane w obiekcie użyteczności publicznej i narażone na intensywne użytkowanie, należy zastosować cztery zawiasy. Czwarty zawias stanowi wsparcie dla górnego zawiasu i powinien zostać zamontowany w odległości 250 mm poniżej skrajnego górnego zawiasu.

  Cztery zawiasy wpuszczane na skrzydle drzwiowym
   
 • Waga drzwi

  Zawiasy o określonej nośności należy zawsze dobierać do drzwi o konkretnej wadze. Przy określaniu wagi drzwi należy mieć również na uwadze elementy wchodzące w skład konstrukcji drzwi, takie jak na przykład przeszklenia (np. bulaje), okleiny, szprosy oraz pozostałe elementy wykończenia drzwi.
   
 • Rozstaw zawiasów na skrzydle (ang. Hinge spacing)

  Rozstaw zawiasów to zawsze odległość pomiędzy osiami skrajnego górnego i dolnego zawiasu, niezależnie od tego czy na danym skrzydle są zainstalowane jakiekolwiek inne zawiasy.

  Rozstaw zawiasow na skrzydle drzwiowym

  Jednocześnie należy podkreślić, że rozstaw zawiasów nie jest wartością stałą, ponieważ jest uzależniony od szerokości drzwi. Im mniejsza odległość pomiędzy górnym i dolnym zawiasem, tym niższa nośność zawiasów, co przekłada się także na spadek ich trwałości. W związku z tym dla zachowania prawidłowej zależności pomiędzy rozstawem, a szerokością należy skorzystać z przygotowanych przez Koblenz tabel nośności dla poszczególnych modeli zawiasów.
   
 • Wyposażenie dodatkowe

  Jeśli na drzwiach znajduje się zamykacz, rekomendowane jest zamontowanie trzeciego zawiasu w górnej części skrzydła w odległości 250 mm poniżej skrajnego górnego zawiasu.

  Zamykacz na skrzydle drzwiowym

  Z kolei w przypadku zastosowania odboju lub uszczelki opadającej, należy użyć dodatkowego trzeciego zawiasu, montując go w odległości 250 mm nad skrajnym dolnym zawiasem. Odbój drzwiowy należy zamontować możliwie najdalej od osi obrotu skrzydła, najlepiej w odległości odpowiadającej co najmniej 75% szerokości drzwi.

  Odboj i uszczelka na skrzydle drzwiowym

  Ponadto w przypadku każdego modelu zawiasu należy sprawdzić, czy producent dopuszcza jego stosowanie na drzwiach z dodatkowymi okuciami i pod jakimi warunkami, krytyczne jest również poprawne zamontowanie oraz wyregulowanie danego okucia lub urządzenia.

  Montaż zawiasów wpuszczanych na drzwiach wyposażonych w dodatkowe okucia takie jak: automaty otwierające drzwi czy regulatory kolejności zamykania musi zostać przetestowany przez klienta we własnym zakresie.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu i regulacji zawiasów wpuszczanych?

Podczas montażu zawiasów wpuszczanych oraz ich regulacji należy bezwzględnie przestrzegać kroków i wskazówek, zamieszczonych w instrukcji montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy ściana, ościeżnica i skrzydło drzwi trzymają pion i poziom. Montażysta jest odpowiedzialny za montaż okuć w odpowiednim położeniu. Musi także upewnić się, że elementy montażowe zapewniają najlepsze możliwe funkcjonowanie danego produktu i odpowiadają jego rodzajowi, wymiarom, ciężarowi skrzydła, nośności oraz położeniu.

Każdy zawias powinien być zamontowany w sposób, zapewniający jego stabilne osadzenie w gnieździe. W niektórych przypadkach śruby montażowe są dostarczane w opakowaniu wraz z zawiasami, jednak montażysta musi ocenić czy odpowiadają one rodzajowi materiału, grubości i umiejscowieniu zawiasu oraz przymocować je w prawidłowy sposób w celu uniknięcia konieczności ich późniejszego odkręcania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących doboru lub montażu zawiasów, prosimy o kontakt z firmą NOVET.

Konserwacja i czyszczenie zawiasów

Zawiasy wpuszczane marki Koblenz nie wymagają żadnej konserwacji ani smarowania. Użycie jakiegokolwiek środka smarnego powoduje utratę gwarancji. Do czyszczenia należy używać czystej suchej szmatki, aby wyczyścić widoczne elementy zawiasu. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek rozpuszczalników, surfaktantów lub produktów ściernych. Niedozwolone jest również malowanie zawiasów, może ono prowadzić do ich uszkodzenia, a dodatkowo skutkuje utratą gwarancji na zawiasy.

Przed przystąpieniem do prowadzenia jakichkolwiek prac remontowo-budowlanych (i innych), których wykonywanie może powodować powstanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (np. kurzu, pyłu itp.), zawiasy należy zabezpieczyć w stopniu zapewniającym odpowiednią ochronę. W przeciwnym razie przedostanie się tego typu zanieczyszczeń do zawiasów, a zwłaszcza do elementów ruchomych (np. ramion) czy śrub regulacyjnych, może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania i w konsekwencji do uszkodzenia zawiasów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytanie odnośnie zawiasów wpuszczanych?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego aby dowiedzieć się więcej. 

Nasi specjaliści udzielą zwrotnej informacji na wskazany przez Państwa kontakt mailowy lub telefoniczny, najszybciej jak to możliwe.

Zawiasy wpuszczane