Systemy kontroli dostępu w szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych

Systemy kontroli dostępu w szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych. Kontrola dostępu do pomieszczeń w szpitalach i placówkach medycznych

Szpitale, przychodnie oraz pozostałe placówki świadczące usługi medyczne to obiekty, w których kontrola dostępu odgrywa niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom odwiedzającym chorych. Co więcej w placówkach służby zdrowia przechowywane i przetwarzane są wrażliwe dane osobowe związane z prowadzoną dokumentacją medyczną, które muszą być odpowiednio chronione. Dlatego też bezpieczny, niezawodny i wygodny w obsłudze system kontroli dostępu stanowi podstawowy element wyposażenia każdego szpitala, przychodni czy laboratorium medycznego.   

System kontroli dostępu w szpitalu

W przypadku szpitala, przychodni, laboratorium czy innej placówki medycznej idealnie sprawdzi się zarówno gotowy, jak i dedykowany system kontroli dostępu. Jego administrator może w czasie rzeczywistym zarządzać uprawnieniami oraz dostępem do poszczególnych budynków i pomieszczeń z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy tylko, że skorzysta z komputera stacjonarnego lub laptopa podłączonego do sieci internetowej oraz zaloguje się na swoje konto. Przyjazny interfejs w języku polskim umożliwia łatwe i wygodne dodawanie, usuwanie i modyfikowanie praw dostępu, tworzenie użytkowników, grup drzwi oraz odczytywanie raportów.

Wygodna dystrybucja poświadczeń

Niewątpliwą zaletą stosowania nowoczesnych systemów kontroli dostępu w szpitalu, przychodni czy innej placówce medycznej jest łatwość dystrybucji poświadczeń, którymi mogą być nie tylko klucze mechatroniczne F9000 czy karty Mifare Classic 4K / Mifare DESFire EV2 8K, ale także bransoletki, opaski, tagi itp. Ponadto rolę poświadczeń mogą pełnić mobilne klucze, które administrator przesyła danemu użytkownikowi, umożliwiając mu otwarcie drzwi za pomocą smartfona lub tableta z zainstalowaną, dedykowaną aplikacją. Ułatwia to zdalne zarządzanie dostępem osób przebywających w oddalonych od siebie pomieszczeniach i obiektach.

Nowoczesne rozwiązania

Zalety technologii data on credential

Warto podkreślić, że wszystkie informacje zapisywane są na kluczach zgodnie z założeniami technologii data on credential. Jest to o tyle istotne, że w przypadku ich kradzieży czy zgubienia klucza wystarczy unieważnić prawa przypisane do tego klucza, a następnie przekazać użytkownikowi nowe poświadczenie.

Nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek działań na wkładkach czy zamkach. Jest to niezwykle istotne w przypadku obiektów zawierających dużą ilość drzwi, zamków czy wkładek jak szpitale, centra medyczne, przychodnie, sanatoria itp.

Możliwość łączenia urządzeń działających w trybie online i offline

Co równie istotne technologia data on credential pozwala łączyć elektroniczne urządzenia uwierzytelniające działające w trybie offline z tradycyjnymi rozwiązaniami przewodowymi, pracującymi w trybie online.

Prawa dostępu są aktualizowane oraz nadpisywane na poświadczeniu użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do czytnika online umieszczonego na głównych drzwiach wejściowych do budynku.

Kontrola dostępu oparta na rolach

W tradycyjnym systemie kontroli dostępu uprawnienia dostępu są bezpośrednio przypisywane do każdego z użytkowników, co jest czasochłonne w przypadku konieczności modyfikacji czy aktualizacji uprawnień związanych z daną rolą. Administrator systemu musi bowiem każdorazowo dokonywać edycji danych poszczególnych użytkowników.

Z kolei w systemie kontroli dostępu opartym na rolach, uprawnienia dostępu opierają się na rolach, jakie poszczególni użytkownicy pełnią w danej organizacji. Wielu użytkowników może posiadać taką samą rolę w danej organizacji, co oznacza grupę osób z takimi samymi uprawnieniami na danym obiekcie. Zmiana danej roli automatycznie wpływa na wszystkich przypisanych do niej użytkowników.

Dla administratora systemu takie rozwiązanie jest wygodne, gdyż może on tworzyć role na przykład w oparciu o oddziały szpitalne, na których na co dzień pracują dane osoby, a następnie warunkować przyznanie dostępu użytkownikowi zależnie od miejsca jego zatrudnienia. Przykładowo dany lekarz czy pielęgniarka może mieć dostęp jedynie do drzwi znajdujących się na danym oddziale szpitalnym.

Praktyczne funkcjonalności

Przyznawanie dostępu z uwzględnieniem harmonogramów czasowych i świąt

Harmonogramy czasowe służą do ustalania okresu ważności poświadczenia i mogą być przypisywane do użytkowników lub ról w celu ustalenia w jakich godzinach dana osoba / osoby pełniące daną rolę mogą otwierać określone drzwi.

Administrator posiada możliwość zdefiniowania harmonogramów czasowych obejmujących godziny odpowiadające zmianom dziennym czy nocnym pracowników pełniących swoje obowiązki na danym obiekcie. Przykładowo dla grupy obejmującej personel sprzątający może utworzyć harmonogram czasowy o nazwie nocna zmiana, obowiązujący jedynie w godzinach nocnych. W ramach takiego harmonogramu osoby należące grupy określanej mianem personel sprzątający będą mogły otwierać drzwi na całym obiekcie lub jedynie w wybranej części budynku, na przykład na jednym lub kilku oddziałach szpitalnych.

Na funkcjonowanie harmonogramów czasowych wpływ mają święta, które administrator może dodać ręcznie lub poprzez zaimportowanie pliku CSV. Standardowe harmonogramy nie obowiązują w dni zdefiniowane jako święta, gdyż są przez nie nadpisywane.

Możliwość łatwego zarządzania dostępem różnych grup użytkowników

Opisane powyżej funkcjonalności umożliwiają łatwe zarządzanie dostępem osób reprezentujących różne grupy użytkowników: lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, laborantów, ratowników, praktykantów, serwisantów, personelu sprzątającego, a także gości. Każda osoba otrzymuje dostęp ważny w ściśle określonym przedziale czasu wedle ustalonych przez administratora kryteriów.

Znajdujące się na danym obiekcie drzwi można przyporządkować do stref, obejmujących grupy drzwi zlokalizowanych w określonej części budynku, na przykład na danym oddziale szpitalnym. Ułatwia to zarządzanie dostępem, gdyż umożliwia przydzielanie uprawnień ważnych wyłącznie na drzwiach znajdujących się w danej strefie.     

Tego typu rozwiązanie idealnie sprawdza się w tych wszystkich miejscach, w których występuje hierarchiczna struktura drzwi. Konkretne drzwi mogą zostać przypisane wyłącznie do jednej ze stref odpowiadającej jednemu z oddziałów szpitalnych, na przykład oddziałowi ratunkowemu czy oddziałowi chorób wewnętrznych.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla szpitala, przychodni czy innej placówki medycznej lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu