Systemy kontroli dostępu w placówkach oświatowych

Zarzadzanie dostepem w placowkach oswiatowych

Placówki oświatowe to obiekty użyteczności publicznej, które spełniają szczególnie ważną rolę w procesie nauczania dzieci oraz młodzieży. Przedszkola, szkoły, gimnazja, licea i technika składają się z wielu pomieszczeń i stref, z których korzystają zarówno użytkownicy stali, jak i rotujący. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, usprawnić kontrolę obecności uczniów, a jednocześnie móc zarządzać dostępem w wygodny sposób, konieczne jest skorzystanie z nowoczesnych, a jednocześnie wygodnych w obsłudze systemów kontroli dostępu.

Dotyczy to również uczelni wyższych, do których zalicza się uniwersytety, politechniki, akademie medyczne, akademie rolnicze, akademie wychowania fizycznego, uczelnie artystyczne itp. Warto podkreślić, że tego rodzaju obiekty oprócz jednej głównej siedziby, dysponują zazwyczaj siecią budynków rozproszonych, do których dostęp muszą posiadać jedynie określone grupy osób.

Na czym polega przewaga elektronicznych systemów kontroli dostępu?

Tradycyjne systemy kontroli dostępu opierające się na kluczach mechanicznych nie są wystarczająco elastyczne. W przypadku kradzieży czy zgubienia mechanicznego klucza, konieczna jest wymiana wkładki bębenkowej lub zamontowanie nowego zamka, a następnie wyrobienie i przekazanie nowych kluczy wszystkim osobom, które potrzebują dostępu do danego pomieszczenia lub budynku. Zajmuje to sporo czasu i wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie elektronicznych systemów kontroli dostępu, w których rolę kluczy pełnią poświadczenia takie jak: karty zbliżeniowe, opaski zbliżeniowe, smartfony lub smartwatche z zainstalowaną dedykowaną aplikacją oraz klucze mechatroniczne. Dodatkowo w przypadku zastosowania specjalnych czytników biometrycznych, uwierzytelnianie jest również możliwe za pomocą odcisku palca.

Warto mieć świadomość, że poświadczenia stosowane w elektronicznych systemach kontroli dostępu umożliwiają nie tylko sterowanie pracą drzwi, ale także działaniem bramek obrotowych, szlabanów, bram wjazdowych, bram garażowych i wind, a nawet otwieranie biurek, szafek czy schowków, w których zamontowano zamek szafkowy Smart Locker z czytnikiem zbliżeniowym RFID. Oznacza to, że korzystając z takich urządzeń jak sterowane elektroniczne wkładki czy klamki, zamki elektroniczne, czytniki zbliżeniowe czy inteligentne przekaźniki, można skutecznie zabezpieczyć nie tylko wejścia do budynku i poszczególnych pomieszczeń, ale także wjazd na parking podziemny lub na teren, na którym znajduje się dana placówka oświatowa, miasteczko akademickie czy kampus uniwersytecki. Ponadto uczniowie, studenci czy nauczyciele mogą korzystać z poświadczeń do otwarcia szafek, biurek i schowków, w których przechowują dzienniki, notatki, prezentacje, materiały i pomoce edukacyjne, testy egzaminacyjne itp.

Jakie korzyści zapewniają systemy kontroli dostępu w placówkach oświatowych?

Systemy kontroli dostępu w placówkach oświatowych pozwalają nie tylko zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, ale umożliwiają również rejestrację wejść i wyjść, a nawet zdalną kontrolę obecności uczniów czy studentów. Administrator może w każdej chwili sprawdzić ile osób i które osoby przebywają w danym momencie w każdej sali lekcyjnej czy wykładowej, pokoju nauczycielskim, pracowni komputerowej, bibliotece, czytelni, stołówce, na świetlicy, sali gimnastycznej, a nawet w szatni. Świadomość wśród uczniów tego, że w szkole stosowany jest elektroniczny system kontroli dostępu sprawia, że rzadziej decydują się oni na opuszczanie szkoły w czasie trwania lekcji i przykładają większą wagę do udziału w poszczególnych zajęciach.

Co więcej rozwiązania kontroli dostępu można zintegrować z innymi systemami automatyki budynkowej np. systemem monitoringu wizyjnego czy systemem sygnalizacji pożarowej. Wówczas w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, możliwe jest przeprowadzenie szybkiej i sprawnej ewakuacji wszystkich osób, przebywających na terenie danego budynku czy nawet całego kompleksu. Tego rodzaju technologie zwiększają nie tylko poczucie bezpieczeństwa uczniów, studentów, wykładowców i nauczycieli, ale także wpływają korzystnie na to, jak postrzegana jest dana placówka oświatowa.

Dla dyrektora szkoły czy rektora uczelni zastosowanie elektronicznego systemu kontroli dostępu nie tylko przekłada się na wymierne korzyści finansowe (brak konieczności zatrudniania dużej liczby ochroniarzy, znaczny spadek przypadków uszkodzeń mienia czy wandalizmu), ale także ułatwia zarządzanie daną placówką, budynkiem lub obiektem. Należy zwrócić uwagę na to, że na terenie szkół i uczelni przechowywane są dokumenty zawierające wrażliwe dane osobowe. Ich przejęcie czy ujawnienie przez osoby postronne mogłoby narazić zarząd danej placówki na poważne problemy natury prawnej.

Czym charakteryzują się nowoczesne systemy kontroli dostępu?

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu możliwe jest przyznawanie uprawnień nie tylko do pojedynczych pomieszczeń, ale także do stref obejmujących nie tylko grupy pomieszczeń, ale także przejścia takie jak korytarze czy hole. Co więcej prawa dostępu obowiązują wyłącznie w wybranych przez administratora dniach i godzinach oraz można je przyznać lub odebrać w dowolnym momencie. Oznacza to, że nawet osoba uprawniona nie będzie mogła otworzyć drzwi po godzinach pracy, w czasie przerwy świątecznej lub wakacyjnej, urlopu, wyjazdu służbowego itd. Dodatkowo uczniowie, studenci oraz pracownicy posiadają prawa dostępu jedynie do tych drzwi, z których faktycznie muszą korzystać, aby móc wykonywać swoje obowiązki. W przypadku szkół podstawowych i przedszkoli, karty dostępowe mogą być wydawane także rodzicom, odbierającym z zajęć swoje dzieci.

Stosując elektroniczny system kontroli dostępu można mieć pewność, że na terenie danej placówki oświatowej przebywają wyłącznie uprawnione do tego osoby. Dodatkowo w każdej chwili można zweryfikować, kim są konkretni użytkownicy, a nawet w jakim aktualnie pomieszczeniu lub w jakiej strefie się znajdują. Co istotne każde urządzenie kontroli dostępu rejestruje nie tylko osoby, którym udało się z powodzeniem uwierzytelnić uprawnienia i odblokować zamek, ale także wszystkie nieudane próby otwarcia drzwi. Dane dotyczące zdarzeń na poszczególnych drzwiach można odczytywać zdalnie i pobierać w postaci pliku CSV, który można otworzyć oraz analizować w popularnych arkuszach kalkulacyjnych, takich jak na przykład Microsoft Excel. W ten sposób można łatwo sprawdzić kto i kiedy otwierał poszczególne drzwi oraz z jakich stref korzystał.

Warto podkreślić, że poszczególne zamki, klamki i wkładki oraz inne urządzenia kontroli dostępu są chronione nie tylko w sposób elektroniczny, ale także w sposób mechaniczny. Oznacza to, że gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Większość z nich nie wymaga stosowania okablowania, co znacznie ułatwia ich montaż oraz poszerza spektrum zastosowania o pomieszczenia i strefy, gdzie doprowadzenie instalacji było kłopotliwe, czasochłonne lub kosztowne. Ponadto przyjazny interfejs służący do zarządzania systemami kontroli dostępu jest dostępny w wielu językach, w tym także w języku polskim. Jego przejrzystość pozwala w wygodny sposób korzystać z systemu każdej osobie nawet takiej, która wcześniej nie miała do czynienia z tego rodzaju rozwiązaniami. Zgromadzone dane są przechowywane na serwerach chmurowych, działających w oparciu o system operacyjny Linux. Klient może także zainstalować oprogramowanie do zarządzania pracą systemu na zarządzanym przez siebie serwerze.

Elektroniczne systemy kontroli dostępu są nie tylko elastyczne, ale także skalowalne co oznacza, że początkowo w skład systemu może wchodzić kilka lub kilkanaście urządzeń. Następnie wraz z rozwojem i pojawianiem się nowych potrzeb, można go uaktualniać o kolejne urządzenia, instalacje i rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu kontroli dostępu i zamków z kontrolą dostępu?

Nasz profesjonalny zespół specjalistów i doradców specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań w zarządzanej przez Ciebie placówce oświatowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki system kontroli dostępu będzie najlepszym rozwiązaniem dla danej placówki oświatowej lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu