System kłódek z zapisem zdarzeń

Czy przyszło Ci kiedyś na myśl, że nawet niepozornie wyglądająca kłódka może służyć nie tylko do zabezpieczenia drzwi, bramy, furtki czy mienia, ale także rejestrować poszczególne zdarzenia, dzięki czemu o każdej porze masz możliwość sprawdzenia tego, kto i kiedy ją otwierał. Co więcej przez cały czas posiadasz pełną kontrolę nad tym, kto dysponuje ważnymi uprawnieniami, umożliwiającymi do niej dostęp. Tego rodzaju kłódka, która łączy czysto mechaniczne zabezpieczenia z typowo elektronicznymi elementami i funkcjonalnościami, jest określana mianem kłódki mechatronicznej i zwykle stanowi integralną część systemu kontroli dostępu.

Gdzie stosowane są kłódki mechatroniczne?

Obecnie w systemach kontroli dostępu kłódki mechatroniczne są stosowane obok wkładek mechatronicznych i wielu innych nowoczesnych urządzeń takich między innymi klamki elektroniczne, wkładki elektroniczne, czytniki zbliżeniowe, inteligentne przekaźniki, zamki szafkowe itp. Oprócz wygodnego zarządzania dostępem, głównymi zaletami kłódek mechatronicznych są niezwykle prosta instalacja i bardzo szerokie spektrum zastosowania.

W obiektach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych, kłódki mechatroniczne zwykle stosowane są na drzwiach prowadzących do pomieszczeń technicznych i magazynowych typu kotłownie, maszynownie, pompownie, rozlewnie itp. Z kolei w budynkach mieszkalnych kłódki montuje się najczęściej w wejściach do piwnic, garaży, suszarni czy spiżarni. Kolejnymi obszarami zastosowania kłódek mechatronicznych są kontenery, naczepy samochodów dostawczych i ciężarowych, szafki, skrzynki, schowki itp. Ponadto kłódki mechatroniczne można spotkać w trafostacjach, rozdzielniach elektrycznych oraz przy różnego rodzaju sieciach przesyłowych, studzienkach węzłowych czy zbiornikach.

Klodki mechatroniczne - zastosowanie w systemach kontroli dostepu

Z racji obudowy charakteryzującej się wysoką odpornością na negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych, kłódki mechatroniczne mogą być stosowane w miejscach, w których narażone są na działanie wysokich i niskich temperatur, wysoką wilgotność czy intensywne opady śniegu lub deszczu. Jednocześnie szczelność obudowy gwarantuje skuteczną ochronę przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić działanie mechanizmu danej wkładki czy kłódki.

W jaki sposób działają kłódki mechatroniczne?

Kłódki mechatroniczne działają w oparciu o technologię indukcyjną co oznacza, że czerpią zasilanie bezpośrednio z kluczy mechatronicznych. Zmiana prądu w obwodzie klucza generuje zmianę pola magnetycznego, które z kolei indukuje prąd w obwodzie kłódki, gdzie gromadzona jest energia zasilająca jej układ elektroniczny. Dzięki temu nie ma konieczności doprowadzenia do kłódki zasilania z sieci elektrycznej. Wystarczy jedynie samo włożenie klucza do kłódki. Oznacza to, że kłódki mechatroniczne mogą być instalowane w dowolnych miejscach i obiektach, nawet jeśli znajdują się one z dala od infrastruktury energetycznej. Wszystkie dane transmitowane pomiędzy kluczem, a kłódką są szyfrowane przy użyciu bezpiecznego algorytmu AES-128, co wyklucza ich przejęcie i odczytanie przez osoby postronne w wyniku zaplanowanego ataku kryptograficznego.

System klodek z zapisem zdarzen - elastyczne i bezpieczne rozwiazanie

Dodatkowo kłódki posiadają zabezpieczenia mechaniczne chroniące przed ich wyłamaniem oraz nieautoryzowanym otwarciem metodą lockpickingu. W przypadku korzystania z odpowiednio zaprogramowanego klucza z ważnymi prawami dostępu, maksymalny czas potrzebny na otwarcie danej kłódki nie przekracza 80 milisekund, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa jakichkolwiek opóźnień. Z perspektywy użytkownika sam proces otwarcia kłódki mechatronicznej, nie różni się znacząco od otwierania klasycznej kłódki mechanicznej.

Jakie funkcjonalności oferują kłódki mechatroniczne?

Kłódki mechatroniczne działające w ramach systemu kontroli dostępu oferują szereg praktycznych funkcjonalności, które wynikają nie tylko z ich budowy czy sposobu działania, ale przede wszystkim z aplikacji służących do zarządzania pracą samego systemu. Administratorzy systemowi posiadają dostęp do rejestru obejmującego 1000 ostatnich zdarzeń na danej kłódce. Można znaleźć w nim nie tylko informacje na temat prób otwarcia danej kłódki, które zakończyły się powodzeniem, ale także odmową dostępu. Przy każdym zdarzeniu oprócz informacji o jego rodzaju znajduje się także data i godzina, unikalny identyfikator użytkownika, rodzaj użytego przez niego poświadczenia, nazwa i rola użytkownika oraz wykonane działanie i jego efekt. Co więcej administrator systemu kontroli dostępu ma możliwość wygenerowania raportów obejmujących poszczególne zdarzenia i wyeksportowania ich do pliku w formacie CSV. Dzięki temu można je wygodnie przeglądać i edytować w popularnych aplikacjach biurowych np. Microsoft Excel.

Zarządzanie uprawnieniami i przydzielanie dostępu na żądanie

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń kontroli dostępu, administrator systemu może przyznawać poszczególnym użytkownikom prawa dostępu obowiązujące bezterminowo lub jedynie w ściśle określonych dniach, a nawet w wybranych godzinach. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nadużycia, może błyskawicznie anulować uprawnienia przypisane do danego poświadczenia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zgubienia klucza lub jego kradzieży. Aplikacja służąca do zarządzania uprawnieniami posiada przyjazny interfejs w wielu językach, w tym także w języku polskim. Dzięki temu administrator nie musi posiadać zaawansowanej wiedzy technicznej czy szczególnych umiejętności, aby móc zarządzać pracą całego, nawet bardzo rozbudowanego systemu, składającego się z dużej ilości wejść, przejść i instalacji zabezpieczonych przy użyciu urządzeń kontroli dostępu.

Bardzo ciekawą funkcjonalnością jest możliwość nadawania dostępu na żądanie, nawet na kilka minut. Takie rozwiązanie idealnie sprawdza się w przypadku kontroli służb celnych, skarbowych, policyjnych czy inspekcji transportu drogowego. Inne scenariusze to konieczność udzielenia dostępu na określony czas ekipie montażowej czy pracownikom technicznym wykonującym inspekcję na danym obiekcie albo serwisantom, których zadaniem jest naprawienie usterki w danym urządzeniu czy instalacji. Funkcjonalność ta sprawdza się idealnie zwłaszcza w przypadku infrastruktury rozproszonej, składającej się z wielu obiektów i instalacji, zlokalizowanych na rozległym terenie. Wówczas bezpośrednio z centrali można wygodnie zarządzać dostępem nawet w przypadku pomieszczeń czy obiektów, położonych w odległych rejonach danego kraju czy nawet kontynentu.

System klodek z zapisem zdarzen - oprogramowanie do zarzadzania praca systemu

Elastyczność, wygoda i łatwość w zarządzaniu dostępem to istotne korzyści, z uwagi na które coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu kontroli dostępu w swoich obiektach.

Systemy kontroli dostępu oparte na rozwiązaniach mechatronicznych

W Europie systemy kontroli dostępu oparte na urządzeniach elektronicznych i mechatronicznych stosują obecnie nie tylko małe i średniej wielkości firmy, ale także największe przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu. Ponadto tego rodzaju rozwiązania można spotkać w obiektach użyteczności publicznej, szpitalach i centrach medycznych, instytucjach publicznych, centrach logistycznych, galeriach handlowych, kompleksach turystycznych i rozrywkowych, parkach wodnych, centrach odnowy biologicznej, halach i obiektach sportowych, obiektach infrastruktury przemysłowej i transportowej, centrach kongresowo-wystawienniczych oraz w szkołach i na uczelniach.

Klodki mechatroniczne z zapisem zdarzen - zastosowanie

Czy urządzenia mechatroniczne mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem?

Wybrane warianty kluczy i wkładek mechatronicznych posiadają zgodność z dyrektywą ATEX, co potwierdzają dokumenty techniczne uznanych instytutów badawczych. Dotyczy to rozwiązań, których budowa oraz sposób działania wyklucza ryzyko pojawienia się łuku elektrycznego lub iskry podczas pracy. Oparty na takich urządzeniach i poświadczeniach system, może z powodzeniem funkcjonować w strefach zagrożenia wybuchem w takich obiektach jak: elektrownie, elektrociepłownie, rafinerie, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, kopalnie, gazownie, oczyszczalnie ścieków, a także na stacjach benzynowych czy składowiskach niebezpiecznych odpadów.    

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytanie odnośnie kłódek z zapisem zdarzeń i kontrolą dostępu?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego aby dowiedzieć się więcej.

Nasi specjaliści udzielą zwrotnej informacji na wskazany przez Państwa kontakt mailowy lub telefoniczny, najszybciej jak to możliwe.

Kłódki mechatroniczne z kontrolą dostępu