Jakie zamki są odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych?

Jakie zamki są odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych? Zamki wpuszczane przeciwpożarowe z oferty Novet posiadają certyfikaty renomowanych instytutów i zostały przebadane w testach przeciwpożarowych.

Zamki wpuszczane przeciwpożarowe z oferty Novet posiadają certyfikaty renomowanych instytutów i zostały przebadane w testach przeciwpożarowych.

Jak wybrać odpowiedni zamek wpuszczany przeciwpożarowy?

Przy wyborze zamków wpuszczanych przeciwpożarowych, warto określić rodzaj drzwi, w jakich dany zamek ma zostać zainstalowany. Do drzwi profilowych dedykowane są zamki posiadające węższe kasety niż zamki przeznaczone do drzwi drewnianych i stalowych. Wynika to z ograniczeń związanych z wymiarami profili aluminiowych. Określenie poszczególnych cech zamka jest możliwe po sprawdzeniu jego klasyfikacji według obowiązujących w Europie norm, które definiują między innymi: kategorię użytkowania, trwałość i obciążenie zapadki, ciężar drzwi i siłę zamykającą, odporność ogniową, odporność na korozję i temperaturę, zabezpieczenie i odporność na wiercenie oraz inne cechy danego modelu zamka.

Obecnie istnieją trzy podstawowe normy dotyczące zamków: norma EN 12209:2005 klasyfikująca jednopunktowe zamki mechaniczne, prenorma prEN 15685:2009 klasyfikująca wielopunktowe zamki mechaniczne oraz norma EN 14846:2008 klasyfikująca zamki elektromechaniczne. Każda z nich określa odporność ogniową zamka na czwartej pozycji klasyfikacji normatywnej za pomocą cyfr lub liter oznaczających klasę zamka odpowiedniego do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych: klasa 1 normy EN 12209:2005, klasa B prenormy prEN 15685:2009 oraz klasa C, D, E lub F normy EN 14846:2010. 

 

Zamki wpuszczane przeciwpożarowe w drzwiach ewakuacyjnych

Niektóre modele zamków wpuszczanych przeciwpożarowych posiadają również funkcję przeciwpaniczną i dedykowane są do montażu w drzwiach ewakuacyjnych. Zamek wpuszczany przeciwpożarowy serii 214 współpracuje z zamknięciami przeciwpanicznymi Idea Base Infilare, Palmo i Push Palmo. Taki zestaw spełnia wymogi normy EN 1125:2009 odnoszącej się do zamknięć przeciwpanicznych. Jednocześnie zamki serii 214 mogą współpracować z klamko-klamką spełniając wymogi normy EN 179.

Zarówno w przypadku okuć przeciwpanicznych, jak i awaryjnych istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w każdej chwili, nawet jeśli zainstalowany w drzwiach ewakuacyjnych zamek został zamknięty od zewnątrz. Różnica pomiędzy zamknięciami przeciwpanicznymi i awaryjnymi polega na innym sposobie uruchamiania tych zamknięć. W okuciach antypanicznych zastosowanie listwy lub dźwigni antypanicznej umożliwia intuicyjne otwarcie drzwi przez napierający w panice tłum uciekających ludzi. Z kolei w przypadku zamknięć awaryjnych osoby przebywające w danym pomieszczeniu mają możliwość wcześniejszego zapoznania się ze sposobem działania danego okucia i w celu otwarcia drzwi muszą posłużyć się płytką naciskową lub klamką.

Istnieje również możliwość uzbrojenia drzwi dwuskrzydłowych w okucia przeciwpaniczne, gdzie ewakuacja realizowana jest na każdym ze skrzydeł drzwiowych. Wówczas stosuje się na skrzydle biernym przeciwzamki serii 212 wraz z akcesoriami. Jednocześnie na skrzydle czynnym stosuje się zamek 214.

Do wyjść ewakuacyjnych dedykowane są również przeciwpożarowe zamki antywłamaniowe Multiblindo Easy Exit (wersja mechaniczna z automatycznym ryglowaniem) i Multiblindo eMotion Exit (wersja elektromotoryczna z automatycznym ryglowaniem), które współpracują z zamknięciem przeciwpanicznym Pro Exit. Oba zamki posiadają najwyższą (7) klasę zabezpieczenia przed włamaniem.

 

Zamki wpuszczane do drzwi przeciwpożarowych

Odpowiednie do zastosowania do drzwi przeciwpożarowych są zamki serii 216 oraz modele Multiblindo Easy i Multiblindo eMotion. Zamki serii 216 to jednopunktowe zamki, które dedykowane są do drzwi stalowych płaszczowych lub drewnianych i mogą być instalowane w drzwiach o wadze powyżej 200 kilogramów. Od strony wewnętrznej i zewnętrznej rygiel oraz zaczep zamka poruszane są za pomocą klucza wkładki bębenkowej. Z kolei klamka porusza tylko zaczep zamka. Dodatkowo zamki serii 216 w połączeniu z przeciwzamkami można zamontować w drzwiach dwuskrzydłowych.

Modele Multiblindo Easy i Multiblindo eMotion występują w wersji wielopunktowej i przeznaczone są do jednoskrzydłowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o maksymalnym ciężarze 200 kg. Oba zamki posiadają rygle z hartowanej stali zabezpieczone przed przewierceniem i przecięciem, które w pozycji zamkniętej wysuwane są na 27 mm. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, oba modele zamków oferują najwyższą (7) klasę zabezpieczenia antywłamaniowego.   

Zamki Multiblindo Easy i Multiblindo eMotion mogą działać w jednym z trzech trybów pracy: 0, 1 lub 2 (Multiblindo Easy) oraz Total, Light lub Free (Multiblindo eMotion). Tryb 0/Total zapewnia najwyższe możliwe zabezpieczenie drzwi, po zamknięciu drzwi wszystkie rygle się wysuwają. Tryb 1/Light znajduje zastosowanie w systemach kontroli dostępu. W przypadku wybrania tego trybu, po zamknięciu drzwi wysuwa się tylko zaczep zamka (do zastosowania z elektrozaczepem). Z kolei tryb 2/Free zapewnia nieograniczony dostęp do pomieszczenia w obydwu kierunkach, od wewnątrz i od zewnątrz. W tym trybie po zamknięciu drzwi zarówno rygle, jak i zaczep zamka pozostają schowane wewnątrz kasety zamka, a drzwi domykane są za pomocą zamykacza.

Gwarancja

Wszystkie zamki sterowane mechanicznie dostępne w ofercie Novet posiadają 10-letnią gwarancję na mechanizm. Z kolei zamki elektromotoryczne objęte są 3-letnią gwarancją.

 

Drzwi przeciwpożarowe - dodatkowe akcesoria

W zależności od sposobu okuwania drzwi przeciwpożarowych, istnieje możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów. Oprócz zamków przeciwpożarowych do wyboru są także blachy zaczepowe, podkładki dystansowe, maskownice podłogowe, pręty ryglujące do przeciwzamka czy zaczepy. Wszystkie te produkty dostępne są na osobne zamówienie.