Jakie możliwości oferują wkładki bębenkowe i systemy klucza?

Jakie możliwości oferują wkładki bębenkowe i systemy klucza? | NOVET.EU

Wkładki bębenkowe stanowią jedno z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych zabezpieczeń przed dostępem nieuprawnionych osób do budynków i pomieszczeń. Ich konstrukcja i mechanizm działania udoskonalane są od tysięcy lat.

W czasach nowożytnych pierwszy patent chroniący zamek bębenkowy udało się uzyskać w 1805 roku amerykańskiemu fizykowi Abrahamowi O. Stansbury’emu. Z kolei pod koniec lat czterdziestych XIX wieku, Linus Yale Senior stworzył najbardziej zbliżoną do obecnie stosowanej wersję takiego zamka.

Rodzaje wkładek bębenkowych

Wkładki bębenkowe możemy podzielić ze względu na: rodzaj klucza (F – pionowy / R - poziomy), profil klucza (handlowy/chroniony), na klasę zabezpieczenia kodu (1-6), na klasę odporności na włamanie (A/B/C), na stronność (jedno-/dwustronna), z gałką lub bez, na sposób działania (mechaniczne/mechatroniczne) czy też na rodzaj profilu wkładki (europejska, skandynawska, brytyjska, szwajcarska, owalna itp.).

Systemy klucza

Systemy klucza można budować w oparciu o większość dostępnych w naszej ofercie wkładek bębenkowych.

W zależności od stopnia skomplikowania relacji pomiędzy kluczami i wkładkami da się wyróżnić różne rodzaje systemów:

Ujednolicenie (KA): wszystkie wkładki zakodowane identycznie otwierane są przez ten sam klucz.

Wkładka centralna (CK): każdy klucz indywidualny otwiera swoją własną wkładkę oraz wkładkę centralną (np. wkładka centralna w drzwiach wejściowych do apartamentowca).

Master Key (MK): każda wkładka otwierana przez swój własny klucz indywidualny, wszystkie wkładki otwierane przez klucz Master Key.

Grand Master Key (GMK): każda wkładka otwierana przez swój własny klucz indywidualny, podgrupy wkładek otwierane przez klucze Master Key, wszystkie wkładki otwierane przez klucz Grand Master Key.

W razie konieczności istnieje możliwość dalszego komplikowania relacji między wkładkami i kluczami, tak by dopasować system do potrzeb użytkownika końcowego. 

Wszystkie systemy można rozszerzać i modyfikować zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Trwałość, odporność i zabezpieczenia wkładek

Wszystkie wkładki bębenkowe oferowane przez Novet posiadają atesty zgodne z wymogami normy EN 1303. W zależności od modelu gwarantują zabezpieczenie kodu klucza w klasie 4 (model F5), 5 (model R6) i 6 (modele F6, F6 Extra, R7 i R50). Dodatkowo wkładki F6 Extra oraz R7 posiadają odporność na włamanie zgodną z najwyższą klasą C, co potwierdzają stosowne certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Klucz o profilu handlowym i chronionym

Wkładki z kluczem o profilu handlowym to takie, do których kopię klucza, w zależności od rodzaju, można wykonać w różnych punktach usługowych bez żadnych ograniczeń (np. F5) lub za okazaniem specjalnej karty bezpieczeństwa (R6, R7). Istnieją też klucze o profilu handlowym, które można dorobić tylko w firmie NOVET (np. R50), dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować pełną ochronę przed nieautoryzowanym kopiowaniem kluczy.

Wkładki z kluczem o profilu chronionym (np. CSF) to taka grupa wkładek, do których dorobienie klucza jest możliwe tylko przy zachowaniu specjalnych procedur oraz pod ścisłą kontrolą. Profil takiego klucza jest chroniony prawnie bez ograniczeń czasowych, gdyż w przekroju klucza CSF zawarty jest zastrzeżony na całym świecie znak towarowy. Prawo do produkowania kluczy surowych ma tylko i wyłącznie firma ISEO, która udostępnia je wybranym dystrybutorom (każdy dystrybutor ma przypisany własny spersonalizowany i unikatowy profil klucza).

Dzięki prawnym zabezpieczeniom oraz rygorystycznej polityce sprzedaży, można w pełni kontrolować proces dorabiania kluczy a tym samym zagwarantować najwyższą ochronę przed nieautoryzowanymi próbami kopiowania kluczy.

Zabezpieczenia i gwarancja

Obowiązująca w Polsce europejska norma PN-EN 1303 definiuje, za pomocą odpowiednich klas, osiem zasadniczych charakterystyk wkładek bębenkowych a Instytut Mechaniki Precyzyjnej dodatkowo dokłada do tej klasyfikacji jeszcze dziewiątą właściwość. Skupiając się na takich cechach jak zabezpieczenie kodu, odporność na atak i odporność na włamanie, można pogrupować wkładki następująco: niskiej klasy (np. F5 - 4.0.A), średniej klasy (np. R6 – 5.2.B) i najwyższej klasy (np. R7 – 6.2.C).

Wszystkie wkładki ISEO zostały przetestowane na 100 000 cykli i posiadają najwyższą klasę (C) odporności na korozję i poprawności działania w temperaturach od -20°C do + 80°C. Dzięki zastosowaniu pinów grzybkowych, wkładki ISEO są skutecznie zabezpieczone przed otwarciem metodą tzw. lockpickingu (przy użyciu specjalnych narzędzi, takich jak wytrychy).

Wkładki F6 Extra, R6, R7 czy R50 posiadają również dodatkowe zabezpieczenia przed przewierceniem zarówno w korpusie jak i w bębenku. R7 i R50 zabezpieczone są również za pomocą specjalnych aktywnych pinów uniemożliwiających otwarcie wkładki w przypadku użycia niewłaściwego klucza. Ponadto wkładki serii R posiadają karty kodowe zabezpieczające przed nieautoryzowanym dorobieniem klucza.

Wszystkie wkładki mechaniczne ISEO objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

Zastosowanie wkładek bębenkowych

Zastosowanie wkładek bębenkowych uzależnione jest w znacznym stopniu od ich klasyfikacji, a przede wszystkim odporności na włamanie i atak. W przypadku niskiej odporności na atak (klasa 0) i włamanie (klasa A) instaluje się je w miejscach, gdzie nie jest konieczny zwiększony poziom bezpieczeństwa, na przykład wewnętrzne drzwi w domach i mieszkaniach prywatnych. Wkładki średniej klasy można instalować w budynkach użyteczności publicznej, w których stosowanie najbardziej zaawansowanych zabezpieczeń nie jest konieczne. Z kolei wkładki w najwyższej klasie (odporność na atak – klasa 2 oraz odporność na włamanie – klasa C) znajdują zastosowanie zarówno w drzwiach zewnętrznych, najbardziej narażonych na ataki włamywaczy jak również w obiektach, gdzie wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa (np. banki, sądy, urzędy itp.).

Wkładka sterowana mechanicznie czy elektronicznie?

Najbardziej popularne na rynku są wkładki mechaniczne, ze względu na swoją stosunkowo niską cenę. Cechują się one również bezawaryjnością i wysokim poziomem zabezpieczenia. Wkładki serii R7 dają dodatkowo możliwość rekombinowania zastawek bez konieczności wymiany całej wkładki, co w znacznym stopniu ułatwia użytkownikowi końcowemu trwałe deaktywowanie kluczy, które zostały zgubione lub skradzione.

Wkładki elektroniczne pomimo swojej wyższej ceny zyskują coraz większą popularność ze względu na swoje unikalne cechy, czyli połączenie zabezpieczeń mechanicznych z elektronicznymi zapewniając tym samym najwyższy stopień ochrony, Ponadto w łatwy sposób można wykorzystać je w budowaniu zaawansowanych systemów kontroli dostępu bez konieczności instalowania drogich zamków, czytników, zasilaczy czy dodatkowego okablowania.

Wkładka elektroniczna Libra

Wkładka Libra jest sterowana elektronicznie przez co umożliwia wygodne zarządzanie dostępem do drzwi. Ponadto jest kompatybilna z większością mechanicznych zamków wpuszczanych zgodnych z profilem europejskiej wkładki bębenkowej. Dzięki temu stosuje się ją do zabezpieczenia drzwi wejściowych i wewnętrznych w: biurach, domach, obiektach użyteczności publicznej, punktach usługowych oraz zakładach produkcyjnych. Wkładka Libra jest zasilana energooszczędną baterią, która wystarcza na 5 lat pracy lub 50 000 otwarć. Dodatkowo oprogramowanie wkładki można aktualizować przy użyciu wieloprotokołowego czytnika RFID, co eliminuje konieczność zdejmowania obudowy.

Odporność na działanie czynników atmosferycznych

Wkładka elektroniczna Libra może pracować w temperaturze od -20°C do +70°C. Ponadto posiada także zabezpieczenia przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku działania czynników zewnętrznych w stopniu IP54 (wersja standardowa) oraz IP66/67/69 (wersja Heavy Duty). Dodatkowo wersja Heavy Duty gwarantuje odporność wkładki na korozję i zabezpiecza ją przed rozwierceniem.

Rodzaje wykończenia

Libra dostępna jest w sześciu wersjach kolorystycznych: czarny błyszczący w połączeniu ze stalą nierdzewną matową / chromem błyszczącym / mosiądzem matowym / mosiądzem błyszczącym oraz biały błyszczący w połączeniu z chromem błyszczącym / mosiądzem błyszczącym.