NOVET w nowej odsłonie

NOVET - Systemy kontroli dostępu i rozwiązania obiektowe

Z dniem 1 grudnia 2022 roku nastąpiło przekształcenie firmy NOVET Spółka jawna Kaczmarek i Wspólnicy w NOVET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmianie uległa forma prawna i nazwa spółki. Spółce NOVET nadano także nowy numer KRS 0001005140. Bez zmian pozostaje przedmiot jej działalności, adres, numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego, numery telefonów oraz dane kontaktowe pracowników.

Przekształcenie formy prawnej działalności nie ma wpływu na ważność umów i zamówień złożonych przez spółkę NOVET Spółka jawna Kaczmarek i Wspólnicy. Co więcej przejęcie przez NOVET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółkę przekształcaną nie stanowi umowy cesji, jak również nie świadczy o oddaniu przedmiotu umowy do korzystania osobom trzecim ani jego udostępniania innym przedsiębiorcom. Przekształcenie formy prawnej zbiegło się z odświeżeniem identyfikacji wizualnej spółki NOVET. Opracowana została Księga Znaku (tzw. Brand Book) określająca najważniejsze elementy identyfikacji wizualnej oraz sposoby ich używania w materiałach firmowych, marketingowych i promocyjnych, a także w kanałach na platformach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, YouTube oraz Instagram. Zawiera ona również informacje dotyczące kolorystyki, typografii firmowej, szablony prezentacji, newsletterów, katalogów, cenników, broszur, ulotek, folderów itp.

W Księdze Znaku znalazły się szczegółowe informacje dotyczące logotypu NOVET zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej wraz z tzw. claimem o treści: Systemy kontroli dostępu i rozwiązania obiektowe. Dowiemy się z niej także w jaki sposób, na jakich tłach oraz z jakim polem ochronnym należy stosować znak NOVET, a także jakie jego modyfikacje nie są dozwolone. Szczegółowo określona została kolorystyka poszczególnych elementów znaku firmowego oraz zasady jego skalowania. Osobny opis poświęcony został sygnetowi. W przypadku NOVET powstał on z litery T stanowiącej element znaku firmowego. Występuje w wersji kolorowej oraz w wariancie jednokolorowym białym lub czarnym. Sygnet stosowany jest w zastępstwie znaku firmowego wszędzie tam, gdzie ze względów praktycznych lub stylistycznych pełna wersja logotypu nie może zostać użyta.    

Księga Znaku NOVET posiada rozbudowany spis treści i przejrzysty układ, co ułatwia szybkie odnalezienie wszystkich potrzebnych informacji. Dodatkowo każdy rozdział został zilustrowany wieloma starannie wykonanymi grafikami, które w wyczerpujący sposób ilustrują omawiany temat. Przeprowadzony rebranding wpisuje się w filozofię marki NOVET stawiającej sobie za cel dostarczanie wygodnych w użytkowaniu rozwiązań, charakteryzujących się nie tylko nowoczesną stylistyką, ale także innowacyjnym sposobem działania oraz posiadających wiele użytecznych funkcjonalności. Znajdziemy wśród nich zarówno rozwiązania mechaniczne, jak i elektroniczne. Wśród najważniejszych grup produktowych należy wymienić: zamki i wkładki bębenkowe, zamknięcia przeciwpaniczne i awaryjne, klamki, gałki, uchwyty drzwiowe, zawiasy wpuszczane i wkręcane, systemy do drzwi przesuwnych, przesuwno-obrotowych i łamanych, zamykacze drzwiowe, uszczelki opadające i szczotkowe, systemy ochrony palców, elektrozaczepy, zwory i trzymacze.

Nowością w ofercie NOVET są urządzenia kontroli dostępu, takie jak wkładki i klamki sterowane elektronicznie, czytniki uwierzytelniające oraz zamki elektroniczne, solenoidowe i szafkowe. Ich pracą można sterować za pomocą wielu rodzajów poświadczeń, takich jak smartfony, tablety, smartwatche, klucze mechatroniczne, karty zbliżeniowe, opaski, breloki itp. Poszczególne urządzenia działają w ramach różnych systemów kontroli dostępu, zarówno tych prostych, jak i bardzo rozbudowanych. Korzystający z dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość zdalnego nadawania, modyfikowania i unieważniania praw dostępu użytkowników o dowolnej porze z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Liczne korzyści sprawiają, że z każdym rokiem systemy kontroli dostępu zyskują coraz większą popularność w domach, mieszkaniach, apartamentach na wynajem, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, magazynach oraz obiektach infrastruktury rozproszonej.