Elektrozaczep 77N przebadany przez MPA NRW

Elektrozaczep ewakuacyjny 77N hiszpańskiej marki Dorcas został przebadany na zgodność z wytycznymi dla elektrycznych systemów ryglowania drzwi w ciągach ewakuacyjnych (EltVTR) | NOVET.EU

Elektrozaczep oznaczony symbolem 77N hiszpańskiej marki Dorcas został przebadany na zgodność z wytycznymi dla elektrycznych systemów ryglowania drzwi w ciągach ewakuacyjnych (EltVTR). Testy elektrozaczepu miały miejsce w Dortmundzie w laboratorium należącym do uznanego niemieckiego instytutu badawczego MPA NRW (Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen).

Testy elektrozaczepu Dorcas 77N zostały przeprowadzone na wniosek Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH. Po ich zakończeniu instytut MPA NRW opublikował raport z badań Nr. 123000494-01 (Version 01). Niniejszy dokument potwierdza, że urządzenie jest zgodne z wytycznymi dla elektrycznych systemów ryglowania drzwi w ciągach ewakuacyjnych (EltVTR) i może być stosowane na drzwiach znajdujących się na drogach ewakuacyjnych.

Elektrozaczep ewakuacyjny 77N (HI TECH)

Badaniom został poddany elektrozaczep zasilany prądem stałym 24V DC, wyposażony w zintegrowaną diodę przepięciową oraz zapadkę z regulacją i monitoringiem. Charakteryzuje się on odpornością mechaniczną 4500 N i pracuje w trybie rewersyjnym co oznacza, że zablokowanie drzwi następuje w momencie podania napięcia. Z kolei w przypadku awarii zasilania, drzwi pozostają otwarte. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja osób, które ze względu na wystąpienie zagrożenia usiłują opuścić dany budynek lub pomieszczenie tak szybko, jak tylko to możliwe.

Dokumenty techniczne

Oprócz raportu z badań MPA NRW urządzenie posiada również oznakowanie CE oraz zostało przebadane na zgodność z normą NF S 61-937 we francuskim instytucie Cetim. Parametry techniczne elektrozaczepu potwierdza certyfikat zgodności z normami EN-61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 oraz EN 61000-6-3:2007/A1:2011 przyznany przez Instituto Tecnológico de la Energía na podstawie raportów z badań o numerach IE-ITE-190027-01/EN oraz IE-ITE-190027-02/EN.